Template vaardighedenmatrix civiele techniek

Een template voor een competentiematrix is een hulpmiddel dat in de civiele techniek kan worden gebruikt om de vaardigheden en kennis van individuele werknemers of teams effectief te beheren en te beoordelen.

Download de gratis template

Raadpleeg voor meer informatie over de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden onze privacy- en cookieverklaring

Excel skills matrix
 • Table of contents

Get started for free

Overzicht Copied

Met onze gratis matrixtemplate voor vaardigheden in civiele techniek krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die aanwezig zijn in je organisatie, maar ook van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Professional Engineer (PE, professioneel ingenieur)
 • Engineer in Training (EIT, ingenieur in opleiding)
 • Leadership in Energy and Environmental Design Accredited Professional (LEED AP, gecertificeerd professional voor leiderschap in energie en milieuontwerp)
 • Project Management Professional (PMP, Projectmanagement Professional (PMP)
 • Certified Construction Manager (CCM, gecertificeerd bouwmanager)
 • Certified Professional Constructor (CPC, gecertificeerd professioneel bouwkundige)
 • Building Design and Construction Systems (BDCS, bouwontwerp- en constructiesystemen (BDCS)
 • Structural Engineering (SE, Constructietechniek)
 • Construction Documents Technologist (CDT), technoloog bouwdocumentatie)
 • Certified Bridge Safety Inspector (CBSI, gecertificeerd brugveiligheidsinspecteur)
 • Gecertificeerd overstromingsgebiedbeheerder (CFM)
 • Geotechnical Engineering (GE, Geotechniek)
 • Water Resources Engineering (WRE, Watervoorzieningstechniek)
 • Traffic Operations Engineer (TOE, ingenieur verkeersoperaties)
 • Transportation Planning Professional (TPP, specialist in transportplanning)
 • Certified Municipal Engineer (CME, gecertificeerd gemeentelijk ingenieur)
 • Certified Energy Manager (CEM, gecertificeerd energiemanager)
 • Certified Commissioning Professional (CCP, gecertificeerd inbedrijfsteller)
 • Professional Traffic Operations Engineer (PTOE, professioneel verkeerskundig ingenieur)
 • Stormwater Manager (SWM, beheerder stormwater)

Gerelateerde vaardigheden Copied

Projectmanagement: Civiel ingenieurs hebben sterke projectmanagementvaardigheden nodig om complexe projecten op tijd en binnen het budget te plannen, te organiseren en uit te voeren. Certificaten die vaardigheid in projectmanagement aantonen zijn Project Management Professional (PMP), Certified Construction Manager (CCM) en Certified Associate in Project Management (CAPM).

Structurele analyse en ontwerp: Structurele analyse en ontwerp zijn cruciale vaardigheden voor civiel ingenieurs die infrastructuur zoals gebouwen, bruggen en tunnels ontwerpen en bouwen. Certificeringen die expertise op dit gebied aantonen zijn onder andere Structural Engineering (SE), Certified Bridge Safety Inspector (CBSI) en Building Design and Construction Systems (BDCS).

Geotechniek: Geotechniek is met name gericht op de analyse en het ontwerp van constructies en infrastructuur die in contact staan met grond of gesteente. Certificeringen die aantonen dat je bekwaam bent in geotechniek zijn Geotechniek (GE), Certified Professional in Erosion and Sediment Control (CPESC) en Certified Professional in Stormwater Quality (CPSWQ).

Watervoorzieningstechniek: Civiel ingenieurs die gespecialiseerd zijn in waterbeheer ontwerpen en beheren infrastructuur voor watervoorziening, -behandeling en -distributie, evenals afvalwaterbehandeling en -verwijdering. Certificaten die expertise op dit gebied aantonen zijn Water Resources Engineering (WRE), Certified Floodplain Manager (CFM) en Certified Professional in Municipal Stormwater Management (CPMSM).

Milieutechniek: Milieutechniek gaat over de toepassing van technische principes ter bescherming en verbetering van het milieu. Civiel ingenieurs met vaardigheden op dit gebied kunnen certificeringen nastreven zoals Leadership in Energy and Environmental Design Accredited Professional (LEED AP), Certified Energy Manager (CEM) en Certified Commissioning Professional (CCP).

Voordelen Copied

Software voor competentiemanagement helpt organisaties in civiele techniek te borgen dat werknemers over de nodige vaardigheden en certificaten beschikken om projecten soepel, veilig, binnen het budget en binnen de deadline te laten verlopen. Daarnaast kan software voor competentiemanagement de opvolgingsplanning en talentontwikkeling vergemakkelijken, door organisaties te helpen bij het identificeren en opleiden van werknemers met een hoog potentieel voor leidinggevende functies.

Author Copied

Revisions Copied

Original version | maart 31, 2023

Written by:

Vergelijbare templates

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available