Template vaardighedenmatrix voor SPC (Statistical Process Control)

Download de gratis template

To find out more about how we process your personal data, please read our privacy and cookie statement.

Overzicht

Met onze gratis matrixtemplate voor SPC-vaardigheden krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die aanwezig zijn in je organisatie, maar ook van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Gecertificeerd SPC-uitvoeringsspecialist
 • Gecertificeerd SPC-specialist
 • Gecertificeerd SPC-analist
 • Gecertificeerd SPC-trainer
 • Gecertificeerd SPC-auditor
 • Gecertificeerd SPC-coördinator
 • Gecertificeerd SPC kwaliteitsengineer
 • Gecertificeerd SPC professional verbetering
 • Gecertificeerd SPC-gegevensanalist
 • Gecertificeerd SPC Black Belt
 • Gecertificeerd SPC Green Belt
 • Gecertificeerd SPC kampioen
 • Gecertificeerd SPC facilitator
 • Gecertificeerd SPC projectmanager
 • Gecertificeerd SPC-softwarespecialist
 • Gecertificeerd SPC Lean Six Sigma Professional
 • Gecertificeerd SPC specialist in kwaliteitscontrole
 • Gecertificeerd SPC productiespecialist
 • Gecertificeerd SPC-analist van meetsystemen
 • Gecertificeerd SPC-betrouwbaarheidsengineer

Gerelateerde vaardigheden

Statistische analyse: Bekwaamheid in statistische analysetechnieken zoals hypothesetests, controlediagrammen, procescapaciteitsanalyse en datavisualisatie. De American Society for Quality (ASQ) biedt certificeringen aan zoals Certified Quality Engineer (CQE) en Certified Six Sigma Black Belt (CSSBB), die expertise in statistische analyse valideren.

Gegevensverzameling en steekproeven: Vaardigheden in het effectief verzamelen en steekproeven van gegevens uit processen, waarbij de nauwkeurigheid, representativiteit en betrouwbaarheid van gegevens wordt gewaarborgd. Certificaten zoals ASQ’s Certified Quality Technician (CQT) of Certified Manager of Quality/Organizational Excellence (CMQ/OE) tonen competentie aan in gegevensverzameling en steekproeven voor SPC.

Hulpmiddelen voor kwaliteitscontrole: Bekendheid met hulpmiddelen en technieken voor kwaliteitscontrole, zoals Pareto-diagrammen, oorzaak-en-gevolgdiagrammen, spreidingsdiagrammen, histogrammen en processtroomdiagrammen. Certificaten zoals Certified Quality Improvement Associate (CQIA) van ASQ of Certified Six Sigma Green Belt (CSSGB) valideren kennis van kwaliteitscontrole-instrumenten voor SPC.

Procesbewaking en -regeling: Expertise in het bewaken en controleren van procesvariaties met behulp van controlediagrammen, het identificeren van situaties die niet onder controle zijn en het implementeren van passende corrigerende maatregelen. De certificering Certified Quality Engineer (CQE) van ASQ of Certified Six Sigma Black Belt (CSSBB) tonen bekwaamheid aan in procesbewaking en -controle voor SPC.

Doorlopende verbetering: Inzicht in de principes van doorlopende verbetering en de toepassing van SPC bij het stimuleren van procesverbeteringen en het bereiken van kwaliteitsdoelen. Certificaten zoals Certified Manager of Quality/Organizational Excellence (CMQ/OE) van ASQ of Certified Six Sigma Black Belt (CSSBB) valideren vaardigheden in het gebruik van SPC voor continue verbetering.

Voordelen

Software voor competentiemanagement is belangrijk voor statistische procescontrole (SPC) omdat je daarmee personeelsvaardigheden en -competenties die relevant zijn voor SPC efficiënt kunt bijhouden en beheren. Het helpt bij het identificeren van een vaardighedenkloof in kennis en het opstellen van trainingsvereisten. Dit borgt dat de juiste werknemers met de vereiste statistische analysevaardigheden worden toegewezen aan SPC-taken. Dat verbetert de nauwkeurigheid en effectiviteit van kwaliteitscontroleprocessen.

Vergelijbare templates

Klaar om vaardighedenmanagement onder de knie te krijgen?

Vraag een live demo aan van de enige plug and play Skills Management Software

Boek een demo