Template vaardighedenmatrix voor correctieve maatregelen hoofdoorzaak (Root Cause Corrective Action (RCCA)

Download de gratis template

To find out more about how we process your personal data, please read our privacy and cookie statement.

Overzicht

Met onze gratis template voor een RCCA-vaardighedenmatrix krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die aanwezig zijn in je organisatie, maar ook van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Certified Root Cause Analyst (CRCA), Gecertificeerd RCA analist (CRCA)
 • Certified Root Cause Investigator (CRCI), Gecertificeerd onderzoeker naar onderliggende oorzaken (CRCI)
 • Certified Root Cause Specialist (CRCS), Gecertificeerd Specialist Onderliggende Oorzaken (CRCS)
 • Certified Root Cause Team Leader (CRCTL), Gecertificeerd Teamleider Onderliggende Oorzaken (CRCTL)
 • Certified RCA Facilitator (CRCAF), Gecertificeerd RCA facilitator (CRCAF)
 • Certified RCA Consultant (CRCC), Gecertificeerd RCA-consultant (CRCC)
 • Certified RCA Practitioner (CRCP), Gecertificeerd RCA-uitvoeringsspecialist (CRCP)
 • Certified RCA Coordinator (CRCC), Gecertificeerde RCA-coördinator (CRCC)
 • Certified RCA Auditor (CRCA), Gecertificeerd RCA-auditor (CRCA)
 • Certified RCA Trainer (CRCT), Gecertificeerd RCA-trainer (CRCT)
 • Certified RCA Engineer (CRCE), Gecertificeerd RCA engineer (CRCE)
 • Certified RCA Moderator (CRCM), Gecertificeerd RCA Moderator (CRCM)
 • Certified RCA Master (CRCM), Gecertificeerd RCA Master (CRCM)
 • Certified RCA Coach (CRCC), Gecertificeerd RCA Coach (CRCC)
 • Certified RCA Strategist (CRCS), Gecertificeerd RCA strateeg (CRCS)
 • Certified RCA Expert (CRCE), Gecertificeerd RCA-expert (CRCE)
 • Certified RCA Analyst (CRCA), Gecertificeerd RCA-analist (CRCA)
 • Certified RCA Team Leader (CRCTL), Gecertificeerd RCA teamleider (CRCTL)
 • Certified RCA Specialist (CRCS), Gecertificeerd RCA Specialist (CRCS)
 • Certified RCA Practitioner (CRCP), Gecertificeerd RCA-uitvoeringsspecialist (CRCP)

Gerelateerde vaardigheden

Technieken voor RCA, Analyse van de Onderliggende Oorzaak: Bekwaamheid in het toepassen van verschillende technieken voor oorzakenanalyse, zoals 5 keer waarom, visgraatdiagrammen (Ishikawa-diagrammen), foutenboomanalyse of faalwijzen- en gevolgenanalyse (FMEA). Certificeringen zoals Certified Root Cause Analyst (CRCA) aangeboden door de Association for Manufacturing Excellence (AME) tonen expertise aan in root cause analysemethodologieën en probleemoplossingstechnieken.

Gegevensverzameling en analyse: Vaardigheid in het verzamelen en analyseren van relevante gegevens om de hoofdoorzaken van problemen of vraagstukken te identificeren. Certificaten zoals Certified Quality Improvement Associate (CQIA), aangeboden door ASQ, valideren kennis van methoden voor gegevensverzameling, statistische analyse en interpretatie van gegevens voor het oplossen van problemen.

Methodologieën voor probleemoplossing: Vaardigheid in het gebruik van gestructureerde probleemoplossingsmethoden, zoals DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) of 8D (Eight Disciplines), om de hoofdoorzaken effectief te identificeren en aan te pakken. Certificeringen zoals de Certified Six Sigma Green Belt (CSSGB) of Certified Quality Engineer (CQE), aangeboden door ASQ, tonen bekwaamheid aan in probleemoplossende methodologieën en tools.

Planning van corrigerende maatregelen: Kennis van het ontwikkelen en implementeren van passende corrigerende maatregelen om geïdentificeerde onderliggende oorzaken aan te pakken en herhaling van problemen te voorkomen. Hoewel er geen specifieke certificering bestaat die alleen gericht is op het plannen van corrigerende maatregelen, kan expertise in het ontwikkelen van actieplannen worden aangetoond door ervaring en praktische toepassing.

Doorlopende verbetering mentaliteit: Bekwaamheid in het stimuleren van een cultuur van doorlopende verbetering binnen een organisatie, waarbij proactieve identificatie en oplossing van onderliggende oorzaken wordt gestimuleerd. Hoewel er geen specifieke certificering bestaat die uitsluitend gericht is op een mentaliteit van doorlopende verbetering, kan deze vaardighedenset wel worden aangetoond met bewijzen van permanent leren, betrokkenheid bij verbeterinitiatieven en succesvolle implementatie van corrigerende maatregelen.

Voordelen

Software voor het beheren van vaardigheden is belangrijk bij RCCA omdat het organisaties helpt bij het identificeren en bijhouden van de vaardigheden van medewerkers die betrokken zijn bij het analyseren van hoofdoorzaken en het uitvoeren van corrigerende maatregelen, zodat ze over de nodige probleemoplossende en analytische vaardigheden beschikken om onderliggende oorzaken van problemen te identificeren en effectieve corrigerende maatregelen uit te voeren.

Vergelijbare templates

Klaar om vaardighedenmanagement onder de knie te krijgen?

Vraag een live demo aan van de enige plug and play Skills Management Software

Boek een demo