Template vaardighedenmatrix veiligheid

Download de gratis template

To find out more about how we process your personal data, please read our privacy and cookie statement.

Overzicht

Met onze gratis matrixtemplate voor veiligheidsvaardigheden krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die in je organisatie aanwezig zijn en van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Certified Safety Professional (CSP, gecertificeerd veiligheidsprofessional)
 • Occupational Health and Safety Technologist (OHST), Arbeidshygiënist en veiligheidstechnoloog
 • Construction Health and Safety Technician (CHST), Technicus gezondheid en veiligheid in de bouw
 • Certified Industrial Hygienist (CIH, gecertificeerd industrieel hygiënist)
 • Certified Environmental, Health and Safety Trainer (CET), Gecertificeerd milieu-, gezondheids- en veiligheidstrainer
 • Certified Safety Manager (CSM), Gecertificeerd veiligheidsmanager
 • Certified Hazardous Materials Manager (CHMM, gecertificeerd manager gevaarlijke stoffen)
 • Certified Fire Protection Specialist (CFPS, gecertificeerd brandbeveiligingsspecialist)
 • Certified Professional Ergonomist (CPE, gecertificeerd Ergonoom)
 • Certified Safety Auditor (CSA), Gecertificeerd veiligheidsauditor
 • Certified Loss Control Specialist (CLCS), Gecertificeerd Specialist in schadebeheersing
 • Certified Safety and Health Official (CSHO, gecertificeerd veiligheids- en gezondheidsfunctionaris)
 • Certified Playground Safety Inspector (CPSI), Gecertificeerd veiligheidsinspecteur voor speeltuinen
 • Certified Safety and Health Manager (CSHM), Gecertificeerd manager veiligheid en gezondheid
 • Certified Product Safety Manager (CPSM), Gecertificeerd manager productveiligheid
 • Certified Machine Safety Expert (CMSE), Gecertificeerd expert machineveiligheid
 • Certified Construction Safety Manager (CCSM), Gecertificeerd veiligheidsmanager voor de bouw
 • Certified Health and Safety Consultant (CHSC), Gecertificeerd adviseur veiligheid en gezondheid
 • Certified Process Safety Professional (CCPSC, gecertificeerd veiligheidsprocesdeskundige)
 • CSLP (Certified Safety Leadership Practitioner), gecertificeerd uitvoeringsspecialist in veiligheidsleiderschap

Gerelateerde vaardigheden

Veiligheidsvoorschriften en -normen: Inzicht hebben in en op de hoogte blijven van toepasselijke veiligheidsvoorschriften, -codes en -normen. Certificaten zoals Certified Safety Professional (CSP) of Occupational Health and Safety Technologist (OHST) tonen aan dat je de veiligheidsvoorschriften onder de knie hebt.

Risicobeoordeling en identificatie van gevaren: Identificeren van potentiële veiligheidsrisico’s, uitvoeren van risicobeoordelingen en identificeren van gevaren op de werkplek. Certificeringen zoals Certified Hazard Control Manager (CHCM) of Certified Safety and Health Manager (CSHM) valideren expertise in risicobeoordeling en gevarenidentificatie.

Ontwikkeling en implementatie van veiligheidsprogramma’s: Ontwikkelen en implementeren van veiligheidsprogramma’s, -beleid en -procedures om ongevallen en letsel te voorkomen. Certificeringen zoals Occupational Health and Safety Professional (OHSP) of Certified Safety Management Practitioner (CSMP) tonen aan dat je bekwaam bent in de ontwikkeling van veiligheidsprogramma’s.

Onderzoek en analyse van incidenten: Incidenten op de werkvloer grondig onderzoeken, de hoofdoorzaken analyseren en corrigerende maatregelen implementeren om herhaling te voorkomen. Certificaten zoals Certified Incident Investigator (CII) of Certified Safety Incident Professional (CSIP) valideren vaardigheden in incidentonderzoek en -analyse.

Training en communicatie over veiligheid: Ontwikkelen en leveren van effectieve veiligheidstrainingsprogramma’s en zorgen voor duidelijke communicatie van veiligheidsbeleid en -procedures. Certificaten zoals Certified Safety Trainer (CST) of Certified Safety and Health Trainer (CSHT) tonen aan dat je vaardig bent in veiligheidstraining en -communicatie.

Voordelen

Software voor competentiebeheer speelt een belangrijke rol bij veiligheid door het bijhouden en beheren van veiligheidstrainingen, -certificeringen en -kwalificaties van werknemers. Het zorgt ervoor dat werknemers over de vereiste veiligheidskennis en -vaardigheden beschikken om hun taken veilig uit te voeren, de gevaren op de werkplek te beperken en een veilige werkomgeving te handhaven.

Vergelijbare templates

Klaar om vaardighedenmanagement onder de knie te krijgen?

Vraag een live demo aan van de enige plug and play Skills Management Software

Boek een demo