Template vaardighedenmatrix veiligheid

Een template voor een competentiematrix is een hulpmiddel dat veiligheidsteams kunnen gebruiken om hun vaardigheden en kennis effectief te beheren en te beoordelen.

Download de gratis template

Raadpleeg voor meer informatie over de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden onze privacy- en cookieverklaring

Excel skills matrix
 • Table of contents

Get started for free

Overzicht Copied

Met onze gratis matrixtemplate voor veiligheidsvaardigheden krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die in je organisatie aanwezig zijn en van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Certified Safety Professional (CSP, gecertificeerd veiligheidsprofessional)
 • Occupational Health and Safety Technologist (OHST), Arbeidshygiënist en veiligheidstechnoloog
 • Construction Health and Safety Technician (CHST), Technicus gezondheid en veiligheid in de bouw
 • Certified Industrial Hygienist (CIH, gecertificeerd industrieel hygiënist)
 • Certified Environmental, Health and Safety Trainer (CET), Gecertificeerd milieu-, gezondheids- en veiligheidstrainer
 • Certified Safety Manager (CSM), Gecertificeerd veiligheidsmanager
 • Certified Hazardous Materials Manager (CHMM, gecertificeerd manager gevaarlijke stoffen)
 • Certified Fire Protection Specialist (CFPS, gecertificeerd brandbeveiligingsspecialist)
 • Certified Professional Ergonomist (CPE, gecertificeerd Ergonoom)
 • Certified Safety Auditor (CSA), Gecertificeerd veiligheidsauditor
 • Certified Loss Control Specialist (CLCS), Gecertificeerd Specialist in schadebeheersing
 • Certified Safety and Health Official (CSHO, gecertificeerd veiligheids- en gezondheidsfunctionaris)
 • Certified Playground Safety Inspector (CPSI), Gecertificeerd veiligheidsinspecteur voor speeltuinen
 • Certified Safety and Health Manager (CSHM), Gecertificeerd manager veiligheid en gezondheid
 • Certified Product Safety Manager (CPSM), Gecertificeerd manager productveiligheid
 • Certified Machine Safety Expert (CMSE), Gecertificeerd expert machineveiligheid
 • Certified Construction Safety Manager (CCSM), Gecertificeerd veiligheidsmanager voor de bouw
 • Certified Health and Safety Consultant (CHSC), Gecertificeerd adviseur veiligheid en gezondheid
 • Certified Process Safety Professional (CCPSC, gecertificeerd veiligheidsprocesdeskundige)
 • CSLP (Certified Safety Leadership Practitioner), gecertificeerd uitvoeringsspecialist in veiligheidsleiderschap

Gerelateerde vaardigheden Copied

Veiligheidsvoorschriften en -normen: Inzicht hebben in en op de hoogte blijven van toepasselijke veiligheidsvoorschriften, -codes en -normen. Certificaten zoals Certified Safety Professional (CSP) of Occupational Health and Safety Technologist (OHST) tonen aan dat je de veiligheidsvoorschriften onder de knie hebt.

Risicobeoordeling en identificatie van gevaren: Identificeren van potentiële veiligheidsrisico’s, uitvoeren van risicobeoordelingen en identificeren van gevaren op de werkplek. Certificeringen zoals Certified Hazard Control Manager (CHCM) of Certified Safety and Health Manager (CSHM) valideren expertise in risicobeoordeling en gevarenidentificatie.

Ontwikkeling en implementatie van veiligheidsprogramma’s: Ontwikkelen en implementeren van veiligheidsprogramma’s, -beleid en -procedures om ongevallen en letsel te voorkomen. Certificeringen zoals Occupational Health and Safety Professional (OHSP) of Certified Safety Management Practitioner (CSMP) tonen aan dat je bekwaam bent in de ontwikkeling van veiligheidsprogramma’s.

Onderzoek en analyse van incidenten: Incidenten op de werkvloer grondig onderzoeken, de hoofdoorzaken analyseren en corrigerende maatregelen implementeren om herhaling te voorkomen. Certificaten zoals Certified Incident Investigator (CII) of Certified Safety Incident Professional (CSIP) valideren vaardigheden in incidentonderzoek en -analyse.

Training en communicatie over veiligheid: Ontwikkelen en leveren van effectieve veiligheidstrainingsprogramma’s en zorgen voor duidelijke communicatie van veiligheidsbeleid en -procedures. Certificaten zoals Certified Safety Trainer (CST) of Certified Safety and Health Trainer (CSHT) tonen aan dat je vaardig bent in veiligheidstraining en -communicatie.

Voordelen Copied

Software voor competentiebeheer speelt een belangrijke rol bij veiligheid door het bijhouden en beheren van veiligheidstrainingen, -certificeringen en -kwalificaties van werknemers. Het zorgt ervoor dat werknemers over de vereiste veiligheidskennis en -vaardigheden beschikken om hun taken veilig uit te voeren, de gevaren op de werkplek te beperken en een veilige werkomgeving te handhaven.

Author Copied

Revisions Copied

Original version | mei 26, 2023

Written by:

Vergelijbare templates

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available