Template vaardighedenmatrix leveranciersmanagement

Een template voor een competentiematrix is een hulpmiddel dat teams kunnen gebruiken om hun vaardigheden en kennis op het gebied van leveranciersmanagement effectief te beheren en te beoordelen.

Download de gratis template

Raadpleeg voor meer informatie over de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden onze privacy- en cookieverklaring

Excel skills matrix
 • Table of contents

Get started for free

Overzicht Copied

Met onze gratis matrixtemplate voor leveranciersmanagementvaardigheden krijgt u een duidelijk overzicht van de vaardigheden die in uw organisatie aanwezig zijn en van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Certified Supplier Management Professional (CSMP), gecertificeerd leveranciersmanagement professional
 • Certified Supplier Quality Professional (CSQP), Gecertificeerd professional voor leverancierskwaliteit
 • Certified Supplier Auditor (CSA), Gecertificeerd auditor voor leveranciersaudit (CSA)
 • Certified Supplier Quality Engineer (CSQE), Gecertificeerd ingenieur voor leverancierskwaliteit
 • Certified Supplier Performance Analyst (CSPA), Gecertificeerd analist leverancierprestaties
 • Certified Supplier Development Specialist (CSDS), Gecertificeerd Specialist in Leveranciersontwikkeling
 • Certified Supplier Relationship Manager (CSRM), Gecertificeerd relatiebeheerder voor leveranciers
 • Certified Supplier Risk Analyst (CSRA), Gecertificeerd analist leveranciersrisico
 • Certified Supplier Sourcing Specialist (CSSS), Gecertificeerd Leverancier Sourcing Specialist (CSSS)
 • Certified Supplier Contract Manager (CSCM), Gecertificeerd leverancierscontractbeheerder (CSCM)
 • Certified Supplier Compliance Specialist (CSCS), Gecertificeerd nalevingsspecialist voor leveranciers (CSCS)
 • Certified Supplier Change Control Specialist (CSCCS), Gecertificeerd Specialist voor leverancierswijzigingen (CSCCS)
 • Certified Supplier Performance Metrics Analyst (CSPMA), gecertificeerd analist voor leveranciersprestatiemetingen
 • Certified Supplier Quality Assurance Manager (CSQAM), Gecertificeerd manager kwaliteitsborging voor leverancierskwaliteit
 • Certified Supplier Documentation Specialist (CSDS), Gecertificeerd Specialist in Leveranciersdocumentatie
 • Certified Supplier Quality Management Trainer (CSQMT), Gecertificeerd managementtrainer voor leverancierskwaliteit
 • Certified Supplier Approval Coordinator (CSAC), Gecertificeerde goedkeuringscoördinator voor leveranciers
 • Certified Supplier Validation Engineer (CSVE), Gecertificeerd leverancier validatie ingenieur
 • Certified Supplier Regulatory Affairs Specialist (CSRAS), Gecertificeerd Specialist Regelgeving Leveranciers
 • Certified Supplier Continuous Improvement Coach (CSCIC), Gecertificeerd Leverancier Doorlopende Verbetering Coach

Gerelateerde vaardigheden Copied

Evaluatie en selectie van leveranciers: Potentiële leveranciers beoordelen op basis van gedefinieerde criteria, zoals kwaliteitsnormen, capaciteiten en naleving van wettelijke vereisten. Certificeringen zoals Certified Supplier Quality Professional (CSQP), aangeboden door ASQ, valideren bekwaamheid in leveranciersevaluatie, selectieprocessen en principes van kwaliteitsmanagement.

Prestatiemonitoring van leveranciers: Vaststellen en implementeren van mechanismen om de prestaties van leveranciers te bewaken en te evalueren op basis van vooraf gedefinieerde metriek en belangrijke prestatie-indicatoren (KPI’s). Certificaten zoals Certified Supply Chain Professional (CSCP), aangeboden door APICS, tonen expertise aan in supply chain management, het monitoren van leveranciersprestaties en doorlopende verbetering.

Leverancierscontrole: Audits uitvoeren bij leveranciers om te beoordelen of ze voldoen aan de kwaliteitsnormen, wettelijke vereisten en contractuele verplichtingen. Certificeringen zoals Certified Supplier Auditor (CSA), aangeboden door ASQ, tonen bekwaamheid aan in audittechnieken, evaluatie van leveranciers en beoordeling van naleving.

Beheer van leveranciersrelaties: Positieve en productieve relaties met leveranciers opbouwen en onderhouden, samenwerking bevorderen en doorlopende verbetering stimuleren. Certificeringen zoals Certified Professional in Supply Management (CPSM), aangeboden door ISM, valideren bekwaamheid in leveranciersrelatiebeheer, onderhandelingsvaardigheden en strategieën voor leveranciersontwikkeling.

Risicobeheer van de toeleveringsketen: Risico’s in verband met leveranciers en hun impact op de toeleveringsketen beoordelen en beperken. Certificeringen zoals CSCRM (Certified Supply Chain Risk Management Professional), aangeboden door het Global Supply Chain Risk Management Consortium tonen expertise aan in de beoordeling van supply chain risico’s, risicobeperkende strategieën en veerkrachtplanning.

Voordelen Copied

Software voor competentiebeheer is belangrijk voor leveranciersbeheer omdat het organisaties in staat stelt de vaardigheden van het personeel dat verantwoordelijk is voor het toezicht op leveranciers te beoordelen en te beheren, zodat ze over de nodige expertise beschikken om relaties met leveranciers van hoge kwaliteit en conform de voorschriften te evalueren en te onderhouden, inclusief leveranciersaudits en -evaluaties.

Author Copied

Revisions Copied

Original version | juni 9, 2023

Written by:

Vergelijbare templates

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available