Template vaardighedenmatrix kwaliteitsborging

Download de gratis template

To find out more about how we process your personal data, please read our privacy and cookie statement.

Overzicht

Met onze gratis matrixtemplate voor kwaliteitsborgingsvaardigheden krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die aanwezig zijn in je organisatie, maar ook van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Certified Quality Engineer (CQE, gecertificeerd kwaliteitsengineer)
 • Certified Quality Auditor (CQA, gecertificeerd kwaliteitsauditor)
 • Certified Logistics Technician (CLT), Gecertificeerd logistiek technicus
 • Certified Manager of Quality/Organizational Excellence (CMQ/OE, gecertificeerd Kwaliteitsmanager/Organisatorische Excellence)
 • Six Sigma Green Belt (SSGB)
 • Six Sigma Black Belt (SSBB)
 • Certified Software Quality Engineer (CSQE, gecertificeerd Software Kwaliteitsingenieur)
 • Certified Pharmaceutical GMP Professional (CPGP, gecertificeerd farmaceutisch GMP-professional)
 • Certified Biomedical Auditor (CBA, gecertificeerd biomedisch auditor)
 • ISO 9001 hoofdauditor
 • ISO 13485 hoofdauditor
 • ISO 27001 hoofdauditor
 • Certified Supplier Quality Professional (CSQP), Gecertificeerd kwaliteitsprofessional voor leveranciers
 • Certified Reliability Engineer (CRE, gecertificeerd betrouwbaarheidsingenieur)
 • Certified Quality Improvement Associate (CQIA, gecertificeerd partner kwaliteitsverbetering)
 • Certified Calibration Technician (CCT, gecertificeerd calibratietechnicus)
 • Gecertificeerd HACCP-auditor (CHA)
 • Certified Quality Process Analyst (CQPA), Gecertificeerd analist kwaliteitsproces
 • Gecertificeerd Lean Six Sigma Yellow Belt (CLSSYB)
 • Gecertificeerde ISO 14001 hoofdauditor

Gerelateerde vaardigheden

Kwaliteitsmanagement: Inzicht in de principes en methodologieën van kwaliteitsmanagement is essentieel voor QA-professionals. Certificeringen zoals Certified Quality Engineer (CQE) of Certified Manager of Quality/Organizational Excellence (CMQ/OE) tonen aan dat je bekwaam bent in kwaliteitsmanagement.

Testen en testautomatisering: Bekwaamheid in testtechnieken, het ontwerpen van testcases en testautomatisering is cruciaal voor QA-teams. Certificaten zoals de ISTQB Certified Tester of de Certified Software Test Professional (CSTP) valideren expertise in testen en testautomatisering.

Agile methodologieën: Agile praktijken worden veel gebruikt bij softwareontwikkeling en QA-professionals moeten Agile methodologieën begrijpen en zich eraan aanpassen. Certificaten zoals de ISTQB Agile Tester of de Certified ScrumMaster (CSM) laten zien dat je bekwaam bent in Agile testen en samenwerken.

Naleving regelgeving: Kennis van regelgevende standaarden en compliancevereisten is belangrijk voor QA-professionals in industrieën met strenge voorschriften. Certificeringen zoals Certified Regulatory Compliance Manager (CRCM) of ISO 9001 Lead Auditor geven blijk van expertise in naleving van regelgeving.

Gegevensanalyse en metriek: Het analyseren van gegevens en het gebruiken van metrics om kwaliteit te meten en te verbeteren zijn cruciale vaardigheden voor QA-teams. Certificaten zoals Certified Quality Improvement Associate (CQIA) of Certified Metrics and Quality Analyst (CMQA) valideren bekwaamheid in gegevensanalyse en kwaliteitsmetriek.

Voordelen

Software voor competentiemanagement is belangrijk in de kwaliteitsborging om de vaardigheden en competenties van teamleden effectief bij te houden en te beheren, zodat ze over de nodige kennis en expertise beschikken om kwaliteitsborgingsactiviteiten uit te voeren, audits uit te voeren, inspecties uit te voeren en de naleving van kwaliteitsnormen te garanderen.

Vergelijbare templates

Klaar om vaardighedenmanagement onder de knie te krijgen?

Vraag een live demo aan van de enige plug and play Skills Management Software

Boek een demo