Template vaardighedenmatrix documentcontrole

Download de gratis template

To find out more about how we process your personal data, please read our privacy and cookie statement.

Overzicht

Met onze gratis matrixtemplate voor documentcontrolevaardigheden krijgt u een duidelijk overzicht van de vaardigheden die in uw organisatie aanwezig zijn en van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Gecertificeerd documentcontroleur (CDC)
 • Certified Records Manager (CRM), Gecertificeerd dossiermanager (CRM)
 • Certified Information Professional (CIP), Gecertificeerd informatieprofessional
 • Certified Document Imaging Architect (CDIA+), Gecertificeerd document beeldbewerkingsarchitect
 • Certified Document Imaging Specialist (CDIS), Gecertificeerd document beeldbewerkingsspecialist (CDIS)
 • Certified Electronic Document Professional (CEDP), Gecertificeerd elektronisch documentprofessional
 • Certified Records Analyst (CRA), Gecertificeerd dossieranalist
 • Certified Records Technician (CRT), Gecertificeerd archieftechnicus (CRT)
 • Electronic Records Management Specialist (ERMS), Specialist elektronisch archiefbeheer (ERMS)
 • Certified Information Governance Professional (IGP), Gecertificeerd informatie ondernemingsbestuur professional)
 • Certified Document Imaging Architect Specialist (CDIA+ Specialist), gecertificeerd document beeldverwerkingsspecialist
 • Microsoft certificeringen: Azure AI engineer partner
 • Microsoft certificeringen: Power Platform App-bouwer partner
 • Microsoft certificeringen: Gegevensanalist partner
 • ISO 15489 Certificering voor documentbeheer
 • AIIM Certified Information Professional (CIP), AIIM Gecertificeerd informatieprofessional
 • AIIM Certified Information Governance Practitioner (IGP), gecertificeerd informatie ondernemingsbestuur uitvoeringsspecialist
 • ARMA Certified Records Manager (CRM), gecertificeerd documentmanager
 • Project Management Professional (PMP, Projectmanagement Professional)
 • Lean Six Sigma Green Belt

Gerelateerde vaardigheden

Procedures voor documentcontrole: Bekwaamheid in het opzetten en implementeren van documentbeheerprocessen, waaronder documentnummering, versiebeheer en documentlevenscyclusbeheer. Certificeringen zoals Certified Document Controller (CDC), aangeboden door de Association for Information and Image Management (AIIM), valideren expertise in best practices en standaarden voor documentbeheer.

Document wijzigingsbeheer: Vaardigheid in het beheren van documentwijzigingen, inclusief wijzigingsverzoeken, effectbeoordelingen en revisiecontrole. Certificeringen zoals Certified Change Management Professional (CCMP), aangeboden door het Change Management Institute (CMI) tonen bekwaamheid aan in verandermanagementprincipes, -praktijken en -methodologieën.

Beoordeling en goedkeuring van documenten: Het vermogen om documenten te beoordelen en goed te keuren op nauwkeurigheid, volledigheid en naleving van normen en voorschriften. Er is geen specifieke certificering die alleen gericht is op het beoordelen en goedkeuren van documenten. Certificeringen zoals de Certified Quality Auditor (CQA), aangeboden door ASQ, valideren bekwaamheid in audittechnieken, beoordeling van naleving en documentcontrolepraktijken.

Ophalen en verspreiden van documenten: Competentie in het organiseren en faciliteren van processen voor het ophalen en distribueren van documenten, zodat geautoriseerd personeel tijdig toegang krijgt. Certificaten zoals Certified Records Manager (CRM), aangeboden door het Institute of Certified Records Managers (ICRM), tonen expertise aan in records management principes, systemen voor het terugvinden van informatie en distributiestrategieën.

Archiveren en bewaren van documenten: Kennis van archiverings- en bewaarpraktijken om de juiste opslag, opvraging en verwijdering van documenten te garanderen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Certificaten zoals Certified Records Analyst (CRA), aangeboden door ARMA International, valideren bekwaamheid in schema’s voor het bewaren van documenten, archiveringsmethoden en de naleving van wettelijke voorschriften voor het bewaren van documenten.

Voordelen

Software voor competentiebeheer is belangrijk bij documentbeheer omdat het organisaties in staat stelt om de vaardigheden en kwalificaties van het personeel dat betrokken is bij documentbeheer bij te houden en te beheren. Zo worden de juiste personen toegewezen om kritieke documenten te verwerken en te controleren, wat de nauwkeurigheid, naleving en efficiëntie bevordert.

Vergelijbare templates