Template competentiematrix chemische veiligheidsvaardigheden

Een template voor een competentiematrix is een hulpmiddel dat teams kunnen gebruiken om hun vaardigheden en kennis op het gebied van chemische veiligheid effectief te beheren en te beoordelen.

Download de gratis template

Raadpleeg voor meer informatie over de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden onze privacy- en cookieverklaring

Excel skills matrix
 • Table of contents

Get started for free

Overzicht Copied

Met onze gratis matrixtemplate voor chemische veiligheidsvaardigheden krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die in je organisatie aanwezig zijn en van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers op het gebied van chemische veiligheid up-to-date, volledig en conform de voorschriften zijn en klaar voor de toekomst.

 • Gecertificeerd specialist chemische veiligheid
 • Gecertificeerd manager gevaarlijke stoffen
 • Gecertificeerd chemisch hygiënist
 • Gecertificeerd industrieel hygiënist
 • Gecertificeerd chemisch veiligheidsauditor
 • Gecertificeerd chemisch veiligheidstrainer
 • Gecertificeerd adviseur chemische veiligheid
 • Gecertificeerd chemisch veiligheidsengineer
 • Gecertificeerd chemisch veiligheidscoördinator
 • Gecertificeerd chemisch veiligheidsanalist
 • Gecertificeerd specialist opslag en behandeling chemicaliën
 • Gecertificeerd specialist reactie lekken chemische stoffen
 • Gecertificeerd nalevingsfunctionaris chemische veiligheid
 • Gecertificeerd chemisch risicobeoordelaar
 • Gecertificeerd gegevensanalist chemische veiligheid
 • Gecertificeerd inspecteur chemische veiligheid
 • Gecertificeerd programmamanager chemische veiligheid
 • Gecertificeerd specialist in beoordeling van chemische blootstelling
 • Gecertificeerd noodplanner chemische veiligheid
 • Gecertificeerd voorlichter chemische veiligheid

Gerelateerde vaardigheden Copied

Omgaan met gevaarlijke chemicaliën: Bekwaamheid in het veilig omgaan met gevaarlijke chemicaliën, inclusief de juiste opslag-, etiketterings- en verwijderingspraktijken. Certificaten zoals Hazardous Materials Handler Certification (HMHC) laten zien dat je veilig met gevaarlijke chemicaliën kunt omgaan.

Chemische risicobeoordeling: Vaardigheden in het beoordelen van chemische gevaren en het evalueren van hun potentiële risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu. Certificeringen zoals Certified Chemical Risk Assessor (CCRA) valideren expertise in het uitvoeren van chemische risicobeoordelingen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) kiezen en gebruiken: Kennis van het selecteren en gebruiken van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) voor de omgang met chemicaliën, inclusief begrip van de verschillende soorten PPE en hun beperkingen. Certificeringen zoals PPE Specialist Certification (PPESC) tonen de vaardigheid aan in het selecteren en gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE).

Reactie bij chemische lekkage: Begrip van de juiste procedures om te reageren op gemorste chemicaliën, inclusief insluiting, opruimen en decontaminatie. Certificeringen zoals Chemical Spill Response Certification (CSRC) valideren de competentie in het beheren van incidenten met chemische stoffen.

Voorschriften voor chemische veiligheid en naleving: Bekendheid met relevante regelgeving en normen voor chemische veiligheid, zoals OSHA Hazard Communication Standard (HCS), REACH of GHS. Certificeringen zoals de Certified Chemical Safety Professional (CCSP) geven blijk van kennis van de regelgeving voor chemische veiligheid en de vereisten voor naleving.

Voordelen Copied

Software voor competentiebeheer is essentieel voor chemische veiligheid om de gespecialiseerde vaardigheden en kwalificaties die vereist zijn voor het omgaan met gevaarlijke chemicaliën effectief bij te houden en te beheren. Dit borgt dat personeel met expertise in chemische risicobeoordeling, de juiste behandelingstechnieken en veiligheidsprotocollen op de juiste manier wordt toegewezen. Dit ondersteunt de naleving van veiligheidsvoorschriften, minimaliseert het risico op ongevallen en beschermt de gezondheid en het welzijn van werknemers.

Author Copied

Revisions Copied

Original version | juni 1, 2023

Written by:

Vergelijbare templates

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available