Competentie vs bekwaamheid De verschillen begrijpen en hun belang voor de ontwikkeling van vaardigheden inzien

Tijdens dit artikel vertellen we je over het verschil tussen competentie en bekwaamheid en hun belang voor vaardigheidsontwikkeling.

In de context van de ontwikkeling van vaardigheden worden de termen ‘competentie’ en ‘vakbekwaamheid’ vaak door elkaar gebruikt. Het gaat echter om twee verschillende dingen die essentieel zijn om de vaardigheden van een persoon of team te begrijpen.

In dit stuk behandelen we de verschillen tussen competentie en vakbekwaamheid, en welke rol deze spelen in de ontwikkeling van vaardigheden. We bespreken ook hoe AG5 software voor competentiebeheer organisaties helpt om de competenties en vaardigheden van hun werknemers effectief te beheren.

Wat is een competentie? Copied

Competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag die nodig zijn om een specifieke functie of taak effectief uit te voeren. Competenties zijn vaak specifiek voor een bepaalde positie of functie en kunnen voor verschillende rollen binnen dezelfde organisatie verschillend zijn.

Competenties kunnen grofweg in drie soorten worden onderverdeeld:

 • Technische competenties verwijzen naar de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een functie of taak effectief uit te voeren. Bij deze competenties horen bijvoorbeeld technische kennis, expertise in een bepaalde tool of software, of domeinkennis.
 • Sociale vaardigheden is ook een competentie. Daarbij horen bijvoorbeeld communiceren, samenwerken en effectief samenwerken met anderen. Deze competenties kunnen leiderschap, teamwerk, communicatie en conflictoplossing omvatten.
 • Cognitieve competenties zijn de mentale vaardigheden om een job of taak effectief uit te voeren. Deze competenties omvatten kritisch denken, probleemoplossend vermogen, besluitvorming en creativiteit.

Wat is bekwaamheid? Copied

Bekwaamheid verwijst naar het niveau van expertise dat een individu of team heeft bereikt in het uitvoeren van een specifieke functie of taak. Het is de mate van beheersing of vaardigheid die een persoon of groep heeft op een bepaald gebied. Bekwaamheid wordt vaak gemeten aan de hand van een standaard of benchmark die het vaardigheidsniveau laat zien dat vereist is voor een specifieke functie of taak. Hoe hoger het bekwaamheidsniveau, hoe groter de vaardigheid en expertise.

Bekwaamheid kun je op verschillende manieren meten:

 • Zelfevaluatie houdt in dat een persoon de eigen bekwaamheid in een bepaalde vaardigheid of taak zelf beoordeelt.
 • Collegiale beoordeling (‘peer to peer’ of P2P) houdt in dat collega’s of teamleden elkaars vaardigheden evalueren.
 • Objectieve meting is een externe meting van de bekwaamheid van een persoon of team, bijvoorbeeld door middel van een test of beoordelingstool.

Competentie vs. bekwaamheid Copied

Hoewel competentie en bekwaamheid wel overeenkomsten hebben, zijn er essentiële verschillen:

 1. Definitie: Competentie verwijst naar de kennis, vaardigheden en capaciteiten van een persoon en kan worden toegepast in een specifieke context. Omgekeerd verwijst bekwaamheid naar het niveau van vaardigheid of expertise dat een persoon heeft in een specifiek gebied of taak.
 2. Toepassingsgebied: Competentie heeft meestal een bredere reikwijdte dan bekwaamheid. Competentie heeft betrekking op een reeks vaardigheden en kennis, terwijl bekwaamheid meer gaat over een specifieke vaardigheid of taak.
 3. Ontwikkeling: Een vaardigheid of competentie kan na verloop van tijd worden ontwikkeld door opleiding, training en ervaring. Vakbekwaamheid is nauwer verbonden met prestaties en kan worden aangetoond aan de hand van taken of projecten.
 4. Evaluatie: Competentie wordt meestal geëvalueerd door middel van beoordelingen of evaluaties waarmee de kennis, vaardigheden en capaciteiten van een persoon op een bepaald gebied beoordeeld worden. Vakbekwaamheid wordt meestal geëvalueerd door middel van prestaties op een specifieke taak of project.
 5. Relatie: Competentie en bekwaamheid zijn in die zin verwant dat iemand bekwaam kan zijn in een bepaalde vaardigheid of taak als die over de nodige competenties beschikt. Met andere woorden, een competentie is een essentiële basis voor bekwaamheid.

Belang van competentie en bekwaamheid voor de ontwikkeling van vaardigheden Copied

Competentie en bekwaamheid zijn cruciale componenten van de ontwikkeling van vaardigheden. Ze spelen een cruciale rol in het verbeteren van iemands vermogen om verschillende taken effectief uit te voeren. Hier zijn vijf redenen waarom competentie en bekwaamheid essentieel zijn voor het ontwikkelen van vaardigheden:

 1. Ze stellen mensen in staat om hun werk effectief en efficiënt af te ronden. Dat leidt tot een hogere productiviteit.
 2. Competentie en bekwaamheid in iemands werk kunnen leiden tot arbeidsvoldoening en goede prestaties, waardoor de werknemerstevredenheid toeneemt.
 3. Competentie en bekwaamheid kunnen leiden tot betere kansen op de arbeidsmarkt en een betere carrière, omdat hun vaardigheden en expertise eerder erkend worden.
 4. Competentie en bekwaamheid in vaardigheden zorgen voor meer zelfvertrouwen en dat verbetert de algemene prestaties.
 5. Competente en vakbekwame mensen zijn beter in staat zich aan te passen aan nieuwe technologieën, werkprocessen en functievereisten. Dat is cruciaal in de snel veranderende werkomgeving van vandaag.

Breng je team op snelheid met de AG5 software voor competentiebeheer Copied

Software voor vaardighedenbeheer van AG5 voor is een krachtig hulpmiddel waarmee organisaties de competenties en vaardigheden van hun werknemers op verschillende manieren kunnen beheren. Hier zijn enkele manieren waarop dit voordelen oplevert:

 1. De vaardigheidskloof identificeren en gerichte trainingsprogramma’s ontwikkelen
 2. De voortgang van medewerkers bewaken, en identificeren welke medewerkers extra ondersteuning nodig hebben
 3. Loopbaantrajecten creëren op basis van huidige competenties en doelen
 4. Opvolgingsplanning ondersteunen door potentiële vervangers voor sleutelfunctionarissen te identificeren
 5. De betrokkenheid van werknemers verhogen door ze een duidelijk promotietraject te bieden.

Software voor vaardighedenbeheer van AG5 is een krachtig hulpmiddel voor organisaties die de competenties en vaardigheden van hun werknemers willen beheren. Bovendien kunnen ze de competenties van hun werknemers ontwikkelen en een hoog bekwaamheidsniveau bereiken, zodat ze over de nodige vaardigheden beschikken om goed te presteren in hun functie.

Author Copied

Revisions Copied

Original version | mei 5, 2023

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available