Template voor vaardighedenmatrix procescapaciteit

Download de gratis template

To find out more about how we process your personal data, please read our privacy and cookie statement.

Overzicht

Met onze gratis matrix template voor procescapaciteit krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die aanwezig zijn in je organisatie, maar ook van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Certified Process Capability Analyst (CPCA), Gecertificeerd analist procescapaciteit (CPCA)
 • Certified Process Capability Engineer (CPCE), gecertificeerd engineer procescapaciteit
 • Certified Process Capability Specialist (CPCS), Gecertificeerd specialist in procescapaciteit (CPCS)
 • Certified Process Capability Manager (CPCM), Gecertificeerd manager procescapaciteit (CPCM)
 • Certified Process Capability Professional (CPCP), gecertificeerd professional procescapaciteit
 • Certified Process Capability consultant (CPCC), Gecertificeerd consultant in procescapaciteit
 • Certified Process Capability Leader (CPCC), Gecertificeerd leider in procescapaciteit
 • Certified Process Capability Practitioner (CPCP), Gecertificeerd uitvoeringsspecialist in procescapaciteit
 • Certified Process Capability Expert (CPCP), Gecertificeerd expert in procescapaciteit
 • Certified Process Capability Architect (CPCP), Gecertificeerd architect in procescapaciteit
 • Certified Process Capability Strategist (CPCP), Gecertificeerd strateeg in procescapaciteit
 • Certified Process Capability Facilitator (CPCF), Gecertificeerd facilitator in procescapaciteit
 • Certified Process Capability Trainer (CPCT), Gecertificeerd trainer in procescapaciteit
 • Certified Process Capability Auditor (CPCA), Gecertificeerd auditor in procescapaciteit
 • Certified Process Capability Improvement Specialist (CPCIS), Gecertificeerd verbeteringsspecialist in procescapaciteit
 • Certified Process Capability Optimization Professional (CPCOP), Gecertificeerd optimalisatieprofessional in procescapaciteit
 • Certified Process Capability Governance Specialist (CPCGS), Gecertificeerd specialist voor ondernemingsbestuur in procescapaciteit
 • Certified Process Capability Excellence Analist (CPCEA), Gecertificeerd excellence anaist in procescapaciteit
 • Certified Process Capability Innovation Practitioner (CPCIP), Gecertificeerd innovatie uitvoeringsspecialist in procescapaciteit
 • Certified Process Capability Transformation Expert (CPCA), Gecertificeerd transformatie expert in procescapaciteit

Gerelateerde vaardigheden

Statistische procesbeheersing (SPC): Bekwaamheid in het toepassen van statistische methoden en technieken om procesvariabiliteit te bewaken en te beheersen. Certificeringen zoals Certified Quality Process Analyst (CQPA), aangeboden door ASQ, tonen competentie aan in SPC (Statistical Process Control), procescapaciteitsanalyse en het interpreteren van controleschema’s.

Procesprestatiecijfers: Vaardigheid in het definiëren en meten van procesprestatiecijfers om de procescapaciteit te beoordelen en verbeterpunten te identificeren. Hoewel er geen specifieke certificering is die zich uitsluitend richt op het meten van procesprestaties, tonen certificeringen zoals Certified Lean Six Sigma Green Belt (CLSSGB), die door verschillende organisaties wordt aangeboden, bekwaamheid aan in procesmeting, gegevensanalyse en prestatieverbetering.

Methodologieën voor procesverbetering: Competentie in het toepassen van procesverbeteringsmethoden, zoals Lean Six Sigma, om de procescapaciteit te verbeteren. Certificeringen zoals de Lean Six Sigma Black Belt (LSSBB), die door verschillende organisaties worden aangeboden, valideren expertise in procesverbeteringstools, DMAIC-methodologie en het aansturen van procescapaciteitsverbeteringen.

Analyse van procesvariatie: Kennis van het analyseren van procesvariatie om variatiebronnen te identificeren en maatregelen te implementeren om variatie te verminderen. Certificeringen zoals Certified Quality Engineer (CQE), aangeboden door ASQ, tonen aan dat ze vaardigheid hebben in statistische analyse, technieken om variatie te beperken en procescapaciteitsstudies.

Procesoptimalisatie: Bekwaamheid in het optimaliseren van processen om maximale efficiëntie en effectiviteit te bereiken en tegelijkertijd te voldoen aan de kwaliteitseisen. Certificeringen zoals Certified Process Optimization Professional (CPOP), aangeboden door de International Association of Six Sigma Certification (IASSC), tonen expertise aan in procesoptimalisatiemethoden, gegevensgestuurde besluitvorming en doorlopende verbetering.

Voordelen

Software voor competentiemanagement is belangrijk bij de analyse van procescapaciteit omdat het organisaties helpt bij het identificeren en bijhouden van de vaardigheden van werknemers die betrokken zijn bij het meten en analyseren van procescapaciteit. Daardoor beschikken ze over de nodige kennis en statistische vaardigheden om de procesprestaties te beoordelen en verbeterpunten te identificeren.