Template voor vaardigheden voor naleving van regelgeving

Download de gratis template

To find out more about how we process your personal data, please read our privacy and cookie statement.

Overzicht

Met onze gratis matrixtemplate voor regelnaleving krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die in je organisatie aanwezig zijn en van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Certified Regulatory Affairs Professional (RAC, gecertificeerd Specialist Regelgeving)
 • Certified in Healthcare Compliance (CHC, gecertificeerd professional in naleving in de gezondheidszorg)
 • Certified Regulatory Compliance Manager (CRCM), Gecertificeerd manager voor naleving regelgeving
 • Certified Regulatory and Compliance Professional (CRCP), gecertificeerd professional naleving en regelgeving
 • Certified Compliance and Regulatory Professional (CCRP), Gecertificeerd professional naleving en regelgeving
 • Certified Quality Auditor - Regulatory Affairs (CQA-RA), Gecertificeerd kwaliteitsauditor - Regelgeving
 • Certified Regulatory Compliance Professional (CRCP), Gecertificeerd Regulatory Compliance Professional
 • Certified Clinical Research Professional (CCRP, gecertificeerd Klinisch Onderzoeksdeskundige)
 • Certified in Risk and Compliance Management (CRCM), Gecertificeerd in risico- en nalevingsbeheer
 • CMDRA (Certified Professional in Medical Device Regulatory Affairs), gecertificeerd professional in regelgeving omtrent medische apparatuur
 • Certified Professional in Pharmaceutical GMP (CPGMP), Gecertificeerd professional in farmaceutische GMP
 • Certified in Investment Performance Measurement (CIPM), Gecertificeerd in het meten van beleggingsrendement (CIPM)
 • Certified Compliance and Ethics Professional (CCEP, gecertificeerd professional voor naleving en ethiek)
 • Certified Professional in Healthcare Risk Management (CPHRM), Gecertificeerd beroepsbeoefenaar in risicobeheer voor de gezondheidszorg
 • Certified Risk and Compliance Management Professional (CRCMP), Gecertificeerd professional risico- en nalevingsbeheer
 • Certified Quality Auditor - Medical Devices (CQA-MD), Gecertificeerd kwaliteitsauditor medische apparatuur
 • Certified Information Privacy Professional - VS (CIPP/US), gecertificeerd professional persoonsgegevensbescherming
 • Certified Regulatory Compliance Manager - Mortgage (CRCM-M), Gecertificeerd manager naleving regelgeving - Hypotheek
 • Certified Compliance and Ethics Professional - International (CCEP-I), gecertificeerd professional naleving en ethiek Internationaal
 • Certified Financial Crimes Specialist (CFCS), gecertificeerd specialist financiële criminaliteit

Gerelateerde vaardigheden

Kennis van regelgeving: Een grondige kennis van sectorspecifieke regelgeving en compliancevereisten is essentieel voor professionals die zich bezighouden met regelnaleving. Certificeringen zoals Regulatory Affairs Certification (RAC) of Certified Professional in Medical Device Regulations (CMDR) valideren expertise in regelgevingskennis.

Compliance Management: Nalevingsbeheer is het ontwikkelen en implementeren van strategieën, beleid en processen voor naleving van de regelgeving. Certificaten zoals Certified Regulatory Compliance Manager (CRCM) of Certified Compliance and Ethics Professional (CCEP) geven blijk van bekwaamheid in nalevingsmanagement.

Audits en controle: Uitvoeren van interne audits en beoordelingen om de naleving van regelgeving te evalueren en gebieden voor verbetering te identificeren. Certificaten zoals Certified Compliance Auditor (CCA) of Certified Internal Auditor (CIA) valideren vaardigheden in het auditen en controleren van compliance.

Documentatie en registratie: Zorgen voor accurate en uitgebreide documentatie van compliance-activiteiten en bijhouden van dossiers voor regelgevingsdoeleinden. Certificeringen zoals Certified Document Control Specialist (CDCS) of Certified Records Manager (CRM) tonen aan dat je bekwaam bent in documentatie en het bijhouden van dossiers.

Risicobeoordeling en risicobeperking: Identificeren van potentiële compliance risico’s, evalueren van hun impact en implementeren van risicobeperkende strategieën. Certificaten zoals Certified Risk Manager (CRM) of Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) valideren expertise in risicobeoordeling en -beheer.

Voordelen

Software voor competentiebeheer is cruciaal voor naleving van de regelgeving, omdat het organisaties in staat stelt de vaardigheden en certificeringen te beheren en te controleren die nodig zijn om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Het zorgt ervoor dat werknemers over de nodige expertise en kwalificaties beschikken om te voldoen aan industriespecifieke voorschriften en normen.

Vergelijbare templates