Template voor ontwerpcontrolevaardigheden voor gereguleerde industrieën

Download de gratis template

To find out more about how we process your personal data, please read our privacy and cookie statement.

Overzicht

Met onze gratis matrixtemplate voor ontwerpcontrolevaardigheden voor gereguleerde sectoren krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die aanwezig zijn in je organisatie, maar ook van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Certified Design Control Professional (CDCP), Gecertificeerd professional ontwerpcontrole
 • Certified Design for Six Sigma (DFSS), Gecertificeerd ontwerp voor Six Sigma (DFSS)
 • Certified Usability Analyst (CUA), Gecertificeerd bruikbaarheidsanalist (CUA)
 • Certified Human Factors Professional (CHFP), Gecertificeerd Professional menselijke factoren
 • Certified Industrial Designer (CID), Gecertificeerd industrieel ontwerper (CID)
 • Certified Design Engineer (CDE), Gecertificeerd ontwerpengineer (CDE)
 • Certified Design Thinking Professional (CDTP), Gecertificeerd ontwerpprofessional (CDTP)
 • Certified User Experience Professional (CUXP), Gecertificeerd Professional gebruikerservaring (CUXP)
 • Certified Design for Manufacturing and Assembly (DFMA), Gecertificeerd ontwerp voor productie en assemblage
 • Certified Product Design Engineer (CPDE), Gecertificeerd engineer productontwerp
 • Certified Reliability Engineer (CRE, gecertificeerd engineer betrouwbaarheid)
 • Certified Design Verification Engineer (CDVE), Gecertificeerd engineer ontwerpverificatie
 • Gecertificeerd engineer ontwerpvalidatie
 • Certified Retail Management Professional (CRMP, gecertificeerd professional detailhandel)
 • Gecertificeerd FMEA-uitvoeringsspecialist (Failure Modes and Effects Analysis)
 • Certified Design Control Auditor (CDCA), Gecertificeerd auditor ontwerpcontrole
 • Certified Design Control Manager (CDCM), Gecertificeerd manager ontwerpcontrole
 • Certified Design Control Specialist (CDCS), Gecertificeerd specialist ontwerpcontrole
 • Certified Design Control Lead (CDCL), Gecertificeerd hoofd ontwerpcontrole
 • Certified Design Control Trainer (CDCT), Gecertificeerd trainer ontwerpcontrole

Gerelateerde vaardigheden

Ontwerpcontroleproces: Bekwaamheid in het implementeren en beheren van ontwerpcontroleprocessen om ervoor te zorgen dat gedurende de gehele levenscyclus van de productontwikkeling wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. De certificering van Certified Design Control Professional (CDCP) valideert expertise in het effectief ontwerpen, implementeren en onderhouden van ontwerpcontrolesystemen in gereguleerde industrieën.

Risicobeheer in ontwerp: Het vermogen om risico’s in verband met productontwerp- en ontwikkelingsactiviteiten te identificeren en te beheren. Certificeringen zoals Certified Risk Professional (CRP) en Certified Professional in Risk Management (CPRM) tonen competentie aan in het uitvoeren van risicobeoordelingen, het implementeren van risicobeperkende strategieën en het zorgen voor naleving van de regelgeving.

Ontwerpverificatie en -validatie: Kennis van en ervaring met het plannen, uitvoeren en documenteren van ontwerpverificatie en validatieactiviteiten om ervoor te zorgen dat productontwerpen voldoen aan gespecificeerde vereisten. Certificeringen zoals Certified Verification Professional (CVerP) en Certified Validation Professional (CVP) valideren expertise in het uitvoeren van grondige ontwerptests, analyses en validatieprotocollen in gereguleerde industrieën.

Wijzigingsbeheer en configuratiemanagement: Bekwaamheid in het implementeren van effectieve veranderingscontroleprocessen en configuratiebeheerpraktijken om ontwerpwijzigingen te beheren en naleving van regelgeving te garanderen. De certificering Certified Change Control Professional (CCCP) toont competentie aan in het beheren van ontwerpwijzigingen, het bijhouden van nauwkeurige documentatie en het waarborgen van de integriteit en traceerbaarheid van ontwerpconfiguraties.

Ontwerpoverdracht en productiegereedheid: De vaardigheid om effectief ontwerpoutputs over te brengen naar productieprocessen en tegelijkertijd te zorgen voor naleving van de wettelijke vereisten. Certificeringen zoals de Certified Design Transfer Professional (CDTP) valideren expertise in het plannen en uitvoeren van ontwerpoverdrachtsactiviteiten, zorgen dat de productie gereed is en voldoen aan relevante regelgeving.

Voordelen

Software voor competentiebeheer is belangrijk bij ontwerpcontrole in gereguleerde industrieën omdat het organisaties in staat stelt om de vaardigheden en kwalificaties van hun personeel dat betrokken is bij ontwerpprocessen efficiënt bij te houden en te beheren, zodat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en het hoogste niveau van kwaliteit en veiligheid kunnen handhaven.

Vergelijbare templates

Klaar om vaardighedenmanagement onder de knie te krijgen?

Vraag een live demo aan van de enige plug and play Skills Management Software

Boek een demo