Template vaardighedenmatrix gegevensintegriteit

Download de gratis template

To find out more about how we process your personal data, please read our privacy and cookie statement.

Overzicht

Met onze gratis matrixtemplate voor vaardigheden op het gebied van gegevensintegriteit krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die aanwezig zijn in je organisatie, maar ook van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Certified Data Integrity Professional (CDIP), gecertificeerd professional gegevensintegriteit
 • Certified Data Integrity Specialist (CDIS), Gecertificeerd specialist gegevensintegriteit (CDIS)
 • Certified Data Integrity Analyst (CDIA), gecertificeerd analist gegevensintegriteit
 • Certified Data Integrity Auditor (CDIAu), gecertificeerd auditor gegevensintegriteit
 • Gecertificeerd adviseur gegevensintegriteit (CDIC), Gecertificeerd adviseur gegevensintegriteit
 • Certified Data Integrity Trainer (CDIT), Gecertificeerd trainer gegevensintegriteit
 • Certified Data Integrity Expert (CDIE), Gecertificeerd expert gegevensintegriteit
 • Certified Data Integrity Engineer (CDIE), Gecertificeerd engineer gegevensintegriteit
 • Certified Data Integrity Manager (CDIM), gecertificeerd manager gegevensintegriteit
 • Certified Data Integrity Risk Analyst (CDIRA), Gecertificeerd risicoanalist gegevensintegriteit (CDIRA)
 • Certified Data Integrity Governance Professional (CDIGP), gecertificeerd professional gegevensintegriteit governance
 • Certified Data Integrity Compliance Specialist (CDICS), gecertificeerd specialist naleving gegevensintegriteit
 • Certified Data Integrity Documentation Specialist (CDIDS), gecertificeerd specialist documentatie gegevensintegriteit
 • Certified Data Integrity System Administrator (CDISA), Gecertificeerd systeembeheerder voor gegevensintegriteit (CDISA)
 • Certified Data Integrity Quality Assurance Manager (CDIQAM), gecertificeerd manager kwaliteitsborging gegevensintegriteit
 • Certified Data Integrity Change Control Specialist (CDICCS), gecertificeerd specialist veranderingsbeheer gegevensintegriteit
 • Certified Data Integrity Auditor (CDIAu), gecertificeerd auditor gegevensintegriteit
 • Certified Data Integrity Trainer (CDIT), gecertificeerd trainer gegevensintegriteit
 • Certified Data Integrity Expert (CDIE), Gecertificeerd expert gegevensintegriteit
 • Certified Data Integrity Engineer (CDIE), Gecertificeerd engineer gegevensintegriteit

Gerelateerde vaardigheden

Gegevensbeheer: De vaardigheid om kaders voor data governance op te zetten en te onderhouden om de integriteit van gegevens te waarborgen. Certificeringen zoals Certified Data Management Professional (CDMP) aangeboden door de Data Management Association International (DAMA) valideren bekwaamheid in data governance principes, data stewardship en datakwaliteitsbeheer.

Beheer van gegevenslevenscycli: De vaardigheid om gegevens gedurende de hele levenscyclus te beheren, inclusief verzamelen, opslaan, ophalen en archiveren. Certificeringen zoals Certified Data Management Professional (CDMP), aangeboden door DAMA, geven blijk van expertise in best practices voor het beheer van de levenscyclus van gegevens en overwegingen met betrekking tot gegevensprivacy.

Kwaliteitsborging van gegevens: De vaardigheid om processen en controles te implementeren om de nauwkeurigheid, volledigheid en consistentie van gegevens te garanderen. Certificeringen zoals Certified Data Quality Professional (CDQP), aangeboden door DAMA, valideren bekwaamheid in de beoordeling van gegevenskwaliteit, technieken voor het opschonen van gegevens en methoden voor gegevensvalidatie.

Gegevensbeveiliging en privacy: De vaardigheid om gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en naleving van de regelgeving voor gegevensprivacy. Certificeringen zoals Certified Information Privacy Professional (CIPP) aangeboden door de International Association of Privacy Professionals (IAPP) tonen expertise aan in gegevensbescherming, privacywetgeving en best practices op het gebied van beveiliging.

Gegevenscontrole en -monitoring: De vaardigheid om gegevensaudits uit te voeren en bewakingsmechanismen te implementeren om problemen met de integriteit van gegevens op te sporen en te voorkomen. Certificaten zoals de Certified Internal Auditor (CIA) aangeboden door het Institute of Internal Auditors (IIA) valideren bekwaamheid in audittechnieken, risicobeoordeling en controles op gegevensintegriteit.

Voordelen

Software voor competentiemanagement is belangrijk voor gegevensintegriteit omdat het organisaties in staat stelt om de vaardigheden van het personeel dat verantwoordelijk is voor het verwerken en beheren van gegevens te beoordelen en te beheren, zodat ze de principes van gegevensintegriteit begrijpen en vaardig zijn in het onderhouden van nauwkeurige en betrouwbare gegevens.

Vergelijbare templates

Klaar om vaardighedenmanagement onder de knie te krijgen?

Vraag een live demo aan van de enige plug and play Skills Management Software

Boek een demo