Template vaardighedenmatrix voor goede klinische praktijken (GCP)

Een template voor een competentiematrix is een hulpmiddel dat GCP-teams kunnen gebruiken om hun vaardigheden en kennis effectief te beheren en te beoordelen.

Download de gratis template

Raadpleeg voor meer informatie over de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden onze privacy- en cookieverklaring

Excel skills matrix
 • Table of contents

Get started for free

Overzicht Copied

Met onze gratis GCP vaardighedenmatrixtemplate krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die in je organisatie aanwezig zijn en van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Certified Clinical Research Professional (CCRP, gecertificeerd Klinisch Onderzoeksdeskundige)
 • Certified Clinical Research Professional (CCRP, gecertificeerd Klinisch Onderzoeksdeskundige)
 • Certified GCP Professional (GCP), Gecertificeerd GCP-professional
 • Gecertificeerd GCP-auditor
 • Gecertificeerd specialist in GCP-kwaliteitsborging
 • Gecertificeerd GCP-professional naleving
 • Gecertificeerd GCP-onderzoeker
 • Gecertificeerd GCP-gegevensbeheerder
 • Gecertificeerde GCP-monitor
 • Gecertificeerd GCP-projectmanager
 • Gecertificeerd GCP-professional voor regelgeving
 • Gecertificeerd GCP-onderzoeksdirecteur
 • Gecertificeerd GCP-trainer
 • Gecertificeerd GCP klinisch gegevensanalist
 • Gecertificeerd GCP klinisch gegevensbeheerder
 • Gecertificeerd GCP-manager klinisch onderzoek
 • Gecertificeerd GCP klinisch onderzoekswetenschapper
 • Gecertificeerd lid van de GCP Ethische Commissie
 • Gecertificeerd GCP medisch schrijver
 • Gecertificeerd GCP-protocol specialist

Gerelateerde vaardigheden Copied

GCP-regelgeving en -richtlijnen: Begrijpen en naleven van regelgeving en richtlijnen voor klinisch onderzoek en proeven. Certificeringen zoals Certified Clinical Research Professional (CCRP) of Certified Clinical Research Associate (CCRA) valideren expertise in GCP-regelgeving en -richtlijnen.

Protocolontwikkeling en -implementatie: Ontwerpen en implementeren van klinische studieprotocollen in overeenstemming met GCP-normen. Certificeringen zoals de Certified Clinical Research Professional (CCRP) of de Certified Clinical Research Coordinator (CCRC) tonen bekwaamheid aan in protocolontwikkeling en -implementatie.

Proces van geïnformeerde toestemming: Zorgen voor de juiste geïnformeerde toestemmingsprocedures en documentatie voor deelnemers aan het onderzoek. Certificeringen zoals Certified Clinical Research Professional (CCRP) of Certified Clinical Research Coordinator (CCRC) valideren vaardigheden in het geïnformeerde toestemmingsproces.

Opvolging en controle van studies: Controle- en auditactiviteiten uitvoeren om te borgen dat de GCP-vereisten worden nageleefd in het volledige klinische testproces. Certificeringen zoals Certified Clinical Research Professional (CCRP) of Certified Clinical Research Auditor (CCRA) geven blijk van bekwaamheid in het bewaken en auditen van onderzoeken.

Rapportage van ongewenste incidenten en veiligheidsmonitoring: Het beheren en rapporteren van ongewenste voorvallen en het implementeren van veiligheidsbewakingsprocessen om het welzijn van deelnemers aan het onderzoek te beschermen. Certificeringen zoals Certified Clinical Safety Professional (CCSP) of Certified Clinical Research Professional (CCRP) valideren expertise in het rapporteren van ongewenste incidenten en veiligheidsmonitoring.

Voordelen Copied

Software voor competentiemanagement is belangrijk in GCP om de vaardigheden en certificeringen van klinisch onderzoekspersoneel te bewaken en te beheren. Dit borgt dat personen die betrokken zijn bij klinisch onderzoek de nodige kennis en expertise hebben om zich te houden aan de GCP-richtlijnen, gegevensintegriteit te behouden en ethisch en conform onderzoek uit te voeren.

Author Copied

Revisions Copied

Original version | mei 26, 2023

Written by:

Vergelijbare templates

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available