Template vaardighedenmatrix OSHA-voorschriften

Download de gratis template

To find out more about how we process your personal data, please read our privacy and cookie statement.

Overzicht

Met onze gratis matrixtemplate voor OSHA-regelgeving (veiligheid en gezondheid op het werk) krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die aanwezig zijn in je organisatie, maar ook van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Gecertificeerd OSHA specialist compliance
 • Gecertificeerd OSHA manager veiligheid
 • Gecertificeerd OSHA specialist in gezondheid op het werk
 • Gecertificeerd OSHA veiligheidstechnicus bouw
 • Gecertificeerd OSHA veiligheidstechnicus algemene industrie
 • Gecertificeerd OSHA professional risicobeoordeling
 • Gecertificeerd OSHA specialist in communicatie gevaren
 • Gecertificeerd OSHA specialist ergonomie
 • Gecertificeerd OSHA teamleider voor het betreden van besloten ruimtes
 • Gecertificeerd OSHA coördinator valbeveiliging
 • Gecertificeerd OSHA inspecteur Machinebewaking
 • Gecertificeerd OSHA specialist elektrische veiligheid
 • Gecertificeerd OSHA brandveiligheidsfunctionaris
 • Gecertificeerd OSHA trainer voor door bloed overgedragen ziekteverwekkers
 • Gecertificeerd OSHA beheerder van ademhalingsbeschermingsprogramma's
 • Gecertificeerd OSHA teamleider graafwerkzaamheden
 • Gecertificeerd OSHA Lockout/Tagout Specialist (LOTO)
 • Gecertificeerd OSHA industrieel hygiënist
 • Gecertificeerd OSHA analist voor incidentenonderzoek
 • Gecertificeerd OSHA coördinator geweldpreventie op de werkplek

Gerelateerde vaardigheden

Normen voor veiligheid en gezondheid op het werk: Inzicht in de voorschriften van de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) en hun toepassing op de werkplek. Dit omvat kennis van OSHA-normen met betrekking tot communicatie over gevaren, persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE ofwel PBM’s), machinebeveiliging, elektrische veiligheid, valbeveiliging en meer. Certificeringen zoals Certified Safety Professional (CSP) of de OSHA 30-Hour General Industry Certification tonen kennis aan van de OSHA-voorschriften.

Identificatie en beoordeling van risico’s op de werkplek: Bekwaamheid in het identificeren van gevaren op de werkplek, het beoordelen van risico’s en het implementeren van passende controlemaatregelen om een veilige werkomgeving te garanderen. Dit omvat het uitvoeren van risicobeoordelingen, het implementeren van veiligheidsprotocollen en het bevorderen van het risicobewustzijn onder werknemers. Certificaten zoals Certified Safety Professional (CSP) of de OSHA 10-Hour General Industry Certification valideren vaardigheden in het identificeren en beoordelen van gevaren.

Ontwikkeling en implementatie van veiligheidsprogramma’s: Het vermogen om uitgebreide veiligheidsprogramma’s te ontwikkelen en te implementeren in overeenstemming met de OSHA-vereisten. Daaruit volgt een verplichting voor het ontwikkelen van veiligheidsbeleid en -procedures, het geven van veiligheidstrainingen, het oprichten van veiligheidscommissies en het naleven van de OSHA-voorschriften. Certificeringen zoals de Certified Safety Professional (CSP) of de OSHA 30-Hour Construction Certification tonen expertise aan in het ontwikkelen en implementeren van veiligheidsprogramma’s.

Onderzoek en rapportage van incidenten: Vaardigheden in het onderzoeken van werkplekincidenten, ongevallen en bijna-ongevallen om de hoofdoorzaken vast te stellen en preventieve maatregelen te ontwikkelen. Dit omvat het doorgronden van technieken voor incidentenonderzoek, het afnemen van interviews en het nauwkeurig documenteren van onderzoeksbevindingen. Certificeringen zoals Certified Safety Professional (CSP) of de OSHA 10-Hour Construction Certification valideren de vaardigheid in het onderzoeken en rapporteren van incidenten.

Auditing op naleving van veiligheidsnormen: Competentie in het uitvoeren van audits op het gebied van naleving van veiligheidsvoorschriften om te beoordelen of de organisatie voldoet aan de OSHA-regelgeving en om gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn. Dit omvat het beoordelen van veiligheidsbeleid, -procedures en -praktijken, het uitvoeren van inspecties op locatie en het voorbereiden van auditrapporten. Certificaten zoals Certified Safety Professional (CSP) of de OSHA 30-Hour Construction Certification tonen vaardigheden aan in het controleren van de naleving van veiligheidsvoorschriften.

Voordelen

Software voor competentiebeheer is van vitaal belang voor organisaties die werken onder FDA-, EPA- en OSHA-regelgeving. Hiermee kun je personeel identificeren dat getraind is in naleving van regelgeving, veiligheidsprotocollen, incidentenonderzoek en risicobeheer. Het helpt bij het bijhouden van certificeringen zoals Certified Safety Professionals (CSP) of Certified Environmental Specialists (CES), en zorgt ervoor dat werknemers met de nodige kennis van regelgeving en compliance-expertise worden toegewezen aan functies waarbij naleving van de FDA, EPA of OSHA relevant is.

Vergelijbare templates