Template vaardighedenmatrix risicobeoordeling

Een template voor een competentiematrix is een hulpmiddel dat teams kunnen gebruiken om hun vaardigheden en kennis op het gebied van risicobeoordeling effectief te beheren en te beoordelen.

Download de gratis template

Raadpleeg voor meer informatie over de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden onze privacy- en cookieverklaring

Excel skills matrix
 • Table of contents

Get started for free

Overzicht Copied

Met onze gratis matrixtemplate voor risicobeoordeling krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die aanwezig zijn in je organisatie, maar ook van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Certified Risk Assessment Professional (CRAP), Gecertificeerd risicobeoordelingsdeskundige
 • Certified Risk Assessor (CRA), Gecertificeerd risicobeoordelaar
 • Certified Risk Analyst (CRA), Gecertificeerd risicoanalist
 • Certified Retail Management Professional (CRMP, gecertificeerd detailhandel professional)
 • Certified Risk Manager (CRM, gecertificeerd risicomanager)
 • Certified Risk Control Specialist (CRCS), Gecertificeerd Specialist in Risicobeheersing
 • Certified Risk Mitigation Expert (CRME), Gecertificeerd risicoverminderingsexpert
 • Certified Risk Assessment Team Leader (CRATL), Gecertificeerd teamleider risicobeoordeling
 • Certified Risk Assessment Consultant (CRAC), Gecertificeerd risicobeoordelingsadviseur
 • Certified Risk Assessment Trainer (CRAT), Gecertificeerd risicobeoordelingstrainer
 • Certified Risk Assessment Auditor (CRAu), Gecertificeerd risicobeoordelingsauditor (CRAu)
 • Certified Risk Assessment Documentation Specialist (CRADS), Gecertificeerd specialist in risicobeoordelingsdocumentatie
 • Certified Risk Assessment Coordinator (CRAC), Gecertificeerd coördinator risicobeoordeling
 • Certified Risk Assessment Quality Assurance Manager (CRAQAM), gecertificeerd manager kwaliteitsborging risicobeoordeling
 • Certified Risk Assessment Performance Metrics Analyst (CRAPMA), gecertificeerd analist prestatiemeting risicobeoordeling
 • Certified Risk Assessment Process Engineer (CRAPE), Gecertificeerd proces engineer risicobeoordeling
 • Certified Risk Assessment Regulatory Affairs Specialist (CRARAS), Gecertificeerd specialist risicobeoordeling regelgeving
 • Certified Risk Assessment Change Control Specialist (CRACCS), Gecertificeerd specialist risicobeoordeling wijzigingsbeheer
 • Certified Risk Assessment System Administrator (CRASA), Gecertificeerd systeembeheerder risicobeoordeling
 • Certified Risk Assessment Compliance Specialist (CRACS), Gecertificeerd nalevingsspecialist voor risicobeoordeling

Gerelateerde vaardigheden Copied

Risico-identificatie: Het vermogen om potentiële risico’s en gevaren in een bepaalde context te herkennen. Certificeringen zoals Certified Risk Management Professional (CRMP), aangeboden door het Institute of Risk Management (IRM), valideren expertise in risico-identificatietechnieken, risicoregisters en risicoprofilering.

Risicoanalyse en -evaluatie: Bekwaamheid in het beoordelen en analyseren van risico’s om hun potentiële impact en waarschijnlijkheid te bepalen. Certificeringen zoals Certified Risk Professional (CRP), aangeboden door de Global Association of Risk Professionals (GARP), tonen kennis aan van risicoanalysemethodologieën, kwantitatieve en kwalitatieve technieken voor risicobeoordeling en kaders voor risico-evaluatie.

Strategieën voor risicobeperking: Het ontwikkelen en implementeren van strategieën om geïdentificeerde risico’s te beperken en hun potentiële impact te verminderen. Certificaten zoals de Project Management Professional (PMP), aangeboden door het Project Management Institute (PMI), tonen bekwaamheid aan in risicomanagementplanning, strategieën voor risicorespons en risicocontrolemaatregelen.

Risicocommunicatie: Het vermogen om risico’s effectief te communiceren naar belanghebbenden, zodat iedereen begrijpt wat mogelijke bedreigingen zijn en hoe belangrijk risicomanagement is. Hoewel er geen specifieke certificering bestaat die uitsluitend gewijd is aan risicocommunicatie, valideren certificeringen zoals de Certified Professional in Business Continuity (CPBC), aangeboden door het Disaster Recovery Institute International (DRI), expertise in communicatiestrategieën tijdens crisis- en risicosituaties.

Risicomonitoring en -evaluatie: Mechanismen opzetten om risico’s in de loop van de tijd te bewaken en te evalueren, zodat risicomanagementstrategieën effectief blijven. Certificeringen zoals Certified Risk and Compliance Management Professional (CRCMP), aangeboden door de Risk and Compliance Management Association (R&CMA) tonen bekwaamheid aan in risicomonitoring, prestatie-indicatoren en methodologieën voor voortdurende risicobeoordeling.

Voordelen Copied

Software voor competentiemanagement is belangrijk bij risicobeoordeling omdat het organisaties in staat stelt om de vaardigheden van het personeel dat betrokken is bij het beoordelen en beperken van risico’s te identificeren en te beheren, zodat ze over de vereiste expertise beschikken om potentiële risico’s voor productkwaliteit, patiëntveiligheid en naleving van de regelgeving effectief te identificeren, analyseren en aan te pakken.

Author Copied

Revisions Copied

Original version | juni 9, 2023

Written by:

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available