Personal protective equipment (PPE) skills matrix template

Download de gratis template

To find out more about how we process your personal data, please read our privacy and cookie statement.

Overzicht

Met onze gratis matrixtemplate voor PBM-gerelateerde vaardigheden krijg je een uitgebreid overzicht van de aanwezige vaardigheden binnen je organisatie en kun je eventuele vaardigheidstekorten identificeren. Door gebruik te maken van deze informatie kun je een strategisch plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) up-to-date, volledig en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Gecertificeerd specialist Persoonlijke Beschermingsmiddelen
 • Gecertificeerd PBM Inspecteur
 • Gecertificeerd PBM trainer
 • Gecertificeerd PBM selectie specialist
 • Gecertificeerd PBM programmamanager
 • Gecertificeerd PBM nalevingsfunctionaris
 • Gecertificeerd PBM risicobeoordelaar
 • Gecertificeerd PBM leverancier
 • Gecertificeerd PBM kwaliteitscontrole analist
 • Gecertificeerd PBM specialist pasvorm testen
 • Gecertificeerd expert PBM regelgeving
 • Gecertificeerd PBM specialist gevarenbeoordeling
 • Gecertificeerd PBM ergonomie specialist
 • Gecertificeerd PBM gebruiker trainer
 • Gecertificeerd PBM onderhoudstechnicus
 • Gecertificeerd PBM-noodhulpverlener
 • Gecertificeerd PBM inspecteur
 • Gecertificeerde PBM distributeur
 • Gecertificeerd PBM inventarismanager
 • Gecertificeerd PBM specialist in onderzoek en ontwikkeling

Gerelateerde vaardigheden

PBM selectie en pasvorm: Bekwaamheid in het selecteren van het juiste type persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) op basis van risicobeoordeling en zorgen voor de juiste pasvorm voor maximale effectiviteit. Certificeringen zoals Certified PPE Specialist (CPS) valideren expertise in de selectie en pasvorm van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Gebruik en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE): Vaardigheden in het correct gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) en het volgen van onderhoudsprocedures om de functionaliteit en levensduur ervan te garanderen. Certificeringen zoals Certified PPE User (CPU) laten zien dat men bekwaam is in het juiste gebruik en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Inspectie en testen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE): Kennis van het inspecteren en testen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de veiligheidsnormen en in goede staat zijn. Certificeringen zoals Certified PPE Inspector (CPI) valideren de vaardigheid in het inspecteren en testen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Naleving van PBM’s en regelgeving: Inzicht in relevante voorschriften en normen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals OSHA-voorschriften en ANSI/ISEA-normen. Certificeringen zoals de Certified PPE Compliance Professional (CPCP) tonen kennis aan over naleving van PBM’s en wettelijke vereisten.

Training en bewustwording op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE): Het vermogen om training te geven en werknemers bewust te maken van het belang van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE), het juiste gebruik, beperkingen en mogelijke gevaren. Certificeringen zoals het Certified PPE Trainer (CPT) valideren competentie in het geven van effectieve PBM trainingsprogramma’s.

Voordelen

Software voor competentiebeheer is belangrijk voor het beheren van de vaardigheden en kwalificaties met betrekking tot het juiste gebruik, de selectie en het onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het zorgt ervoor dat personeel met expertise op het gebied van PBM’s, pasvormtests en veiligheidsprotocollen op de juiste manier wordt ingezet. Dit bevordert een veilige werkomgeving, beperkt het risico op letsel of blootstelling en zorgt ervoor dat de voorschriften voor gezondheid en veiligheid op het werk worden nageleefd.

Vergelijbare templates