Hoe je een effectieve vaardighedenaudit ontwerpt en uitvoert

Bedrijven die skills audits (vaardigheidsaudits ofwel competentie-audits) uitvoeren, zijn beter in staat om een vaardighedenkloof te identificeren, sterke punten te benutten en gerichte trainingsprogramma’s te ontwikkelen om de algemene prestaties te verbeteren. Het idee om een vaardighedenaudit te ontwerpen en uit te voeren kan echter ontmoedigend zijn, vooral voor organisaties die het proces voor de eerste keer doorlopen. In dit...

Bedrijven die skills audits (vaardigheidsaudits ofwel competentie-audits) uitvoeren, zijn beter in staat om een vaardighedenkloof te identificeren, sterke punten te benutten en gerichte trainingsprogramma’s te ontwikkelen om de algemene prestaties te verbeteren. Het idee om een vaardighedenaudit te ontwerpen en uit te voeren kan echter ontmoedigend zijn, vooral voor organisaties die het proces voor de eerste keer doorlopen.

In dit artikel onderzoeken we het doel en de voordelen van een vaardighedenaudit en bieden we inzicht in het ontwerp en de implementatie ervan. Je krijgt een beter inzicht in vaardigheidsaudits – en de stappen die nodig zijn om er met succes een uit te voeren.

Wat is een vaardighedenaudit? Copied

Een vaardighedenaudit of skills audit is een systematische beoordeling van de vaardigheden, kennis en capaciteiten van werknemers binnen een organisatie. Het primaire doel is om de capaciteiten van het personeelsbestand af te stemmen op de strategische doelstellingen van een bedrijf. Door het identificeren van gebieden van sterke en zwakke punten kun je beter geïnformeerde beslissingen nemen met betrekking tot opleiding, werving en loopbaanontwikkeling.

Wat zijn de voordelen van een vaardigheidsaudit? Copied

Een competentieaudit brengt een reeks voordelen met zich mee. Deze combinatie van voordelen geven je organisatie een concurrentievoordeel, bevordert een cultuur van doorlopende verbetering en helpt je een positie te ontwikkelen voor succes op lange termijn.

Hieronder staan de belangrijkste voordelen van het uitvoeren van een effectieve vaardigheidsaudit.

De skills gaps identificeren

Een vaardighedenaudit helpt skill gaps te identificeren, gebieden waar werknemers essentiële vaardigheden of kennis missen die nodig zijn om hun taken effectief uit te voeren. Door deze vaardigheidskloof te identificeren, kunnen organisaties gerichte trainingsprogramma’s ontwikkelen en middelen toewijzen om de tekortkomingen te verhelpen.

Strategische planning

Door inzicht te krijgen in de vaardigheden en competenties van hun werknemers, kunnen organisaties hun personeelsbehoeften strategisch goed plannen. Ze kunnen potentiële opvolgingskandidaten identificeren, plannen voor toekomstige vaardigheidseisen en weloverwogen beslissingen nemen met betrekking tot werving, toewijzing van middelen, teamsamenstelling en projectopdrachten.

Ontwikkeling van talent

Een vaardighedenaudit helpt organisaties bij het identificeren van werknemers met een hoog potentieel voor groei en ontwikkeling. Door de vaardigheden van werknemers samen met loopbaantrajecten in kaart te brengen, kunnen organisaties ontwikkelingsplannen opstellen, interne mobiliteit bevorderen en werknemers ondersteunen bij het bereiken van hun volledige potentieel.

Opvolgingsplanning

Inzicht in de vaardigheden en competenties van werknemers stelt organisaties in staat om potentiële opvolgers voor sleutelfuncties te identificeren. Door werknemers proactief voor te bereiden op hogere functies, kunnen organisaties zorgen voor een soepele overgang tijdens een wisseling van de wacht in het management en het risico op een talentkloof verkleinen.

Hogere betrokkenheid en behoud van werknemers

Het uitvoeren van vaardigheidsaudits laat zien dat een organisatie zich inzet voor de groei en ontwikkeling van werknemers. Door mogelijkheden te bieden om vaardigheden te verbeteren, voelen werknemers zich gewaardeerd en betrokken, wat leidt tot meer werknemerstevredenheid, meer loyaliteit en minder verloop.

Hoe ontwikkel je een auditproces voor vaardigheden? Copied

Ontwikkelen van een gestructureerd en alles omvattend proces voor een skills audit waarin de doelstellingen duidelijk zijn, de stakeholders betrokken zijn en de competenties en vaardigheden goed gedefinieerd zijn. Dit leidt tot een effectieve en efficiënte vaardigheidsaudit die waardevolle inzichten verschaft met betrekking tot talentontwikkeling en het succes van de organisatie. In dit gedeelte kijken we naar de cruciale stappen die je moet nemen bij het ontwerpen of ontwikkelen van je vaardighedenaudit.

Doelen identificeren

Stel duidelijk de doelen en doelstellingen van de vaardigheidsaudit vast. Bepaal de specifieke informatie die je wilt verzamelen – en welke resultaten je wilt bereiken. Voorbeelden van doelen zijn het identificeren van een vaardighedenkloof, het afstemmen van vaardigheden op strategische doelstellingen, of het beoordelen van opleidingsbehoeften.

De belangrijkste belanghebbenden identificeren

Deze partijen kunnen zijn HR-professionals, afdelingsmanagers, teamleiders en vertegenwoordigers van andere relevante afdelingen. Deze belanghebbenden dienen erbij betrokken te worden. Zo krijg je hun inbreng, steun en betrokkenheid tijdens het hele proces van de vaardigheidsaudit.

Bepaal reikwijdte en tijdschema

Om dit te doen, specificeer je de rollen, afdelingen of teams die worden meegenomen in je vaardighedenaudit. Houd rekening met de omvang en complexiteit van de organisatie bij het definiëren van de reikwijdte. Stel een realistisch tijdschema op voor het hele proces, inclusief het verzamelen van gegevens, analyse en de ontwikkeling van een actieplan.

Een budget opstellen

Wijs de nodige middelen en het budget toe voor het uitvoeren van de vaardigheidsaudit. Denk aan kosten voor gegevensverzamelingsmethoden, analysetools of software, trainingsprogramma’s en eventueel benodigde externe expertise. Je budget moet voldoende zijn om de doelstellingen en de reikwijdte van je skills audit te ondersteunen.

Competenties en vaardigheden definiëren

Definieer duidelijk de competenties en vaardigheden die relevant zijn voor je organisatie en de verschillende rollen. Je moet ook de kerncompetenties identificeren die nodig zijn voor elke functie, en de specifieke vaardigheden en kennis bepalen waarover werknemers moeten beschikken om hun taken effectief uit te voeren.

Een raamwerk of model ontwikkelen

Het raamwerk moet de gewenste competenties en vaardigheden schetsen voor elke rol binnen de organisatie. Het dient als referentiepunt voor het beoordelen en evalueren van de capaciteiten van werknemers, en biedt een gestandaardiseerde en consistente aanpak voor het identificeren van vaardigheidstekorten en het meten van bekwaamheidsniveaus.

Vaststellen van vaardigheidscategorieën en -niveaus

Categoriseer vaardigheden op basis van hun relevantie voor specifieke rollen of afdelingen. Definieer bekwaamheidsniveaus, zoals beginner, gemiddeld en gevorderd, om de vaardigheden van je werknemers te meten.

Hoe voer je een competentieaudit uit? Copied

Zodra je je vaardighedenaudit hebt samengesteld, ben je klaar om verder te gaan met de implementatie ervan. Door deze stappen te volgen, kun je effectief een vaardighedenaudit uitvoeren, zinvolle gegevens verzamelen, een vaardighedenkloof identificeren en gerichte strategieën opstellen voor het ontwikkelen van vaardigheden.

Doel en proces communiceren

Werknemers moeten het doel, het belang en de voordelen van de vaardigheidsaudit duidelijk begrijpen. Leg uit hoe hun deelname bijdraagt aan hun individuele groei en het algemene succes van de organisatie. Geef duidelijke instructies over hoe ze kunnen deelnemen en ga in op eventuele zorgpunten of vragen.

Gegevens verzamelen

Implementeer de door jou gekozen methoden van gegevensverzameling – zoals enquêtes, vragenlijsten, interviews of observaties. Deelnemers moeten voldoende tijd en toegang tot middelen krijgen om de gegevensverzamelingstaken uit te voeren. Vertrouwelijkheid is hier essentieel – verzeker deelnemers er dus van dat hun antwoorden alleen worden gebruikt voor analyse en verbetering.

Gegevens analyseren en interpreteren

Verzamel alle gegevens en analyseer ze op een systematische en gestructureerde manier. Deze gegevens moeten worden georganiseerd op basis van relevante categorieën, zoals vaardigheden, competenties of functies.

Skills gaps en sterke punten identificeren

Gebruik de juiste analytische hulpmiddelen om trends, patronen en vaardigheidstekorten te identificeren die inzicht geven in de sterke en zwakke punten van het personeel. Sterke punten en expertise kunnen worden benut voor verdere ontwikkeling of het delen van kennis binnen de organisatie, zodat je overtraining kunt voorkomen. Richt je vooral richten op gebieden waar vaardigheden ontbreken.

Een actieplan ontwikkelen

Ontwikkel op basis van de vastgestelde vaardigheidstekorten een uitgebreid actieplan met specifieke strategieën, initiatieven en tijdschema’s om de tekortkomingen aan te pakken. Wijs verantwoordelijkheden toe aan individuen of teams die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van het plan. Middelen toewijzen, waaronder budget en opleidingsmogelijkheden, om de uitvoering van het actieplan te ondersteunen.

Wat doe je na het uitvoeren van een competentieaudit? Copied

De data die uit je vaardighedenaudit komen, bieden informatie die de manier waarop de organisatie werkt drastisch kan veranderen. Dat resulteert in gestroomlijnde processen die je teams productief en betrokken houden. Hier kijken we naar stappen die je kunt nemen nadat je vaardighedenaudit is afgerond en die je kunnen voorbereiden op een toekomst van effectief en efficiënt vaardighedenbeheer.

  • Voer je actieplan uit. Bied werknemers de nodige opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, of ontwikkel wervingsinitiatieven om werknemers te vinden met de vaardigheden die je nodig hebt. Dit helpt om de vaardighedenkloof zo snel mogelijk te dichten.
  • Evalueer en herzie je actieplan. Evalueer voortdurend de doeltreffendheid van het actieplan en de impact van initiatieven voor de ontwikkeling van vaardigheden. Verzamel feedback van werknemers en belanghebbenden om de resultaten te beoordelen en verbeterpunten te identificeren. Je moet ook zeker het proces van de vaardigheidsaudit zelf bekijken om mogelijkheden voor verfijning en verbetering bij toekomstige audits te identificeren.
  • Ondersteun permanente ontwikkeling. Zie vaardigheidsaudits niet als op zichzelf staande gebeurtenissen, maar als onderdeel van een continu proces. Dit helpt je een cultuur van permanent leren en ontwikkelen binnen de organisatie te bevorderen. Zorg daarnaast voor voortdurende ondersteuning en middelen voor werknemers om hun vaardigheden te verbeteren, door middel van trainingsprogramma’s, mentorschap, coaching of andere ontwikkelingsmogelijkheden.

Hoe past AG5 in een vaardighedenaudit? Copied

De skills management software van AG5 vervangt ingewikkelde Excel-spreadsheets door een gebruiksvriendelijk platform dat alle relevante informatie over de vaardigheden en competenties van je werknemers bevat en centraal opslaat in een cloud-omgeving. Deze informatie is een bouwsteen in het verzamelen en analyseren van gegevens voor een vaardigheidsaudit en bij het snel identificeren van de vaardighedenkloof, zodat je actieplan zo gericht mogelijk is.

Wil je AG5 in actie zien? Plan een gratis live demo van 15 minuten om te zien hoe AG5 de manier waarop je organisatie skills management aanpakt kan veranderen.

Author Copied

Revisions Copied

Original version | juni 3, 2023

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available