ISO 27001: Systemen voor beheersing van informatiebeveiliging

ISO 27001 is een internationale norm voor beheersystemen voor informatiebeveiliging (ISMS). In deze gids verkennen we de belangrijkste aspecten van ISO 27001, waaronder het belang ervan, de stappen die nodig zijn voor certificering, de voordelen van implementatie en meer.

Download ISO 27001: Systemen voor beheersing van informatiebeveiliging

Raadpleeg voor meer informatie over de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden onze privacy- en cookieverklaring

ISO 27001

Wat is ISO 27001? Copied

ISO 27001 biedt een kader voor organisaties voor het opzetten, implementeren en voortdurend verbeteren van een beheersysteem voor informatiebeveiliging om hun waardevolle informatiemiddelen te beschermen. Het gaat uit van risicomanagement, waardoor organisaties potentiële beveiligingsrisico’s en kwetsbaarheden kunnen identificeren en aanpakken, en passende controles kunnen implementeren om deze risico’s te beperken.

Wie moet gecertificeerd zijn in ISO 27001? Copied

Een ISO 27001-certificering is vooral relevant voor organisaties die klantgegevens, financiële informatie of intellectueel eigendom verwerken, of actief zijn in sterk gereguleerde sectoren. Hoewel het in de meeste landen niet verplicht is door wet- of regelgeving, kunnen bepaalde industrieën of overheidscontracten organisaties verplichten om te voldoen aan specifieke informatiebeveiligingsstandaarden, waaronder ISO 27001.

Daarnaast kiezen sommige organisaties ervoor om vrijwillig een ISO 27001-certificering te behalen om hun betrokkenheid bij informatiebeveiliging aan te tonen en een concurrentievoordeel op de markt te behalen.

Wat zijn de voordelen van het implementeren van ISO 27001? Copied

De voordelen van het implementeren van ISO 27001 dragen gezamenlijk bij aan het versterken van de algehele informatiebeveiligingshouding van een organisatie, het minimaliseren van risico’s en het creëren van een cultuur van beveiligingsbewustzijn in de hele organisatie. Deze voordelen zijn onder andere:

Verbeterde informatiebeveiliging

ISO 27001 biedt een systematische aanpak voor het identificeren en beperken van risico’s voor informatiebeveiliging. Door de vereisten van de standaard te implementeren, kunnen organisaties robuuste controles instellen, gevoelige informatie beschermen en de kans op beveiligingsinbreuken of datalekken verkleinen. Dit leidt tot verbeterde vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatiemiddelen.

Meer vertrouwen van klanten

ISO 27001-certificering toont aan dat een organisatie zich inzet voor de bescherming van klantgegevens en informatiemiddelen. Het wekt vertrouwen bij klanten, partners en belanghebbenden, omdat ze de zekerheid hebben dat de organisation veilig met hun gegevens omgaat. ISO 27001-certificering kan organisaties een concurrentievoordeel geven door hen te onderscheiden van concurrenten en klanten aan te trekken die informatiebeveiliging belangrijk vinden.

Naleving regelgeving

ISO 27001 sluit aan bij veel wet- en regelgeving met betrekking tot informatiebeveiliging en gegevensbescherming. Door de standaard te implementeren, kunnen organisaties ervoor zorgen dat ze voldoen aan relevante wetten, regels en branchespecifieke richtlijnen. Dit helpt hen juridische sancties, reputatieschade en verlies van vertrouwen bij klanten als gevolg van niet-naleving te voorkomen.

Hoe krijg je een ISO 27001-certificaat? Copied

Om een ISO 27001-certificering te verkrijgen, stellen organisaties over het algemeen eerst een ISMS op gebaseerd op de ISO 27001-vereisten en voeren ze vervolgens een interne audit uit ter beoordeling van de naleving. Na succesvolle verificatie kunnen organisaties een geaccrediteerde certificerende instelling inschakelen voor een externe audit en certificering.

Wat zijn de uitdagingen bij het implementeren van ISO 27001? Copied

Hieronder staan enkele veel voorkomende uitdagingen waarmee organisaties te maken krijgen bij het implementeren van ISO 27001.

Toewijzing van middelen

Het implementeren van ISO 27001 vereist een aanzienlijke investering van middelen, waaronder ook tijd, budget en personeel. Organisaties kunnen moeite hebben met het toewijzen van de benodigde middelen voor het ontwikkelen en onderhouden van een effectief ISMS, het uitvoeren van audits, het trainen van personeel en het implementeren van beveiligingscontroles.

Complexiteit en documentatie

ISO 27001 heeft uitgebreide vereisten en documentatienormen, die complex en tijdrovend kunnen zijn om te begrijpen en te implementeren. Het ontwikkelen van beleid, procedures, risicobeoordelingen en andere documentatie in lijn met de eisen van de standaard kan een uitdaging zijn, vooral voor organisaties die nog geen ervaring hebben met informatiebeveiligingsbeheer.

Organisatiecultuur en -bewustzijn

Succesvolle implementatie van ISO 27001 vereist een cultuur van beveiligingsbewustzijn en betrokkenheid bij informatiebeveiliging op alle niveaus van de organisatie. Weerstand tegen verandering, onbegrip over het belang van informatiebeveiliging en een gebrek aan bewustzijn en betrokkenheid van medewerkers kunnen het implementatieproces belemmeren en de effectiviteit van het ISMS in gevaar brengen.

Zijn er tips en strategieën om de organisatie voor te bereiden op de ISO 27001-certificering? Copied

Hier volgen enkele tips ter voorbereiding op een ISO 27001-certificering:

 • Bestudeer de ISO 27001-norm en de belangrijkste concepten ervan aandachtig
 • Toets de huidige informatiebeveiligingspraktijken aan de ISO 27001-vereisten om hiaten en verbeterpunten te identificeren
 • Vorm een speciaal team met vertegenwoordigers van verschillende afdelingen om samen te werken aan de implementatie van de standaard
 • Stel een gedetailleerd plan op met mijlpalen, taken en tijdlijnen om het implementatieproces effectief te begeleiden
 • Geef medewerkers voorlichting over best practices op het gebied van informatiebeveiliging, hun rol in het ISMS en de voordelen van ISO 27001-certificering

Wat zijn de verlengingsvereisten voor ISO 27001? Copied

Om de ISO 27001-certificering te behouden, moeten organisaties regelmatig toezichtsaudits ondergaan die worden uitgevoerd door de certificerende instelling. Deze audits beoordelen de doorlopende naleving en effectiviteit van het ISMS en worden gewoonlijk jaarlijks uitgevoerd of volgens de vereisten van de certificerende instelling.

Wat zijn bronnen voor ISO 27001-certificering? Copied

Voor meer informatie en richtlijnen over ISO 27001 certificering kun je de volgende bronnen raadplegen:

 ISO (Internationale Standaardisatie Organisatie) Op de ISO 27001-pagina van de officiële ISO-website vind je het ISO 14001-normdocument, nieuwsupdates en aanvullende bronnen.

 Erkende certificerende instellingen. Om de  ISO 27001-certificering te behalen, kun je contact opnemen met geaccrediteerde certificerende instellingen die certificeringsdiensten aanbieden in je regio. Deze instanties hebben de expertise om je door het certificeringsproces te loodsen. Je kunt een lijst met erkende certificerende instellingen vinden op de website van het International Accreditation Forum (IAF) of contact opnemen met je lokale accreditatie-instantie.

 Brancheverenigingen. Verenigingen zoals de International Association of Privacy Professionals (IAPP) en de Information Systems Security Association (ISSA) bieden waardevolle bronnen, richtlijnen en netwerkmogelijkheden specifiek voor informatiebeveiligingsbeheer en ISO 27001-naleving. Deze verenigingen bieden toegang tot branche-expertise, trainingsprogramma’s, conferenties en forums om organisaties te helpen up-to-date en verbonden te blijven op het gebied van informatiebeveiliging.

Vaardighedenmanagement (skills management) Copied

Vaardighedenbeheer voor ISO 27001

AG5 slaat alle certificeringen op in de cloud, zodat al het geautoriseerde personeel toegang heeft tot de juiste versie van goedgekeurde certificeringen. Hiermee kun je eenvoudig alle gegevens en documentatie met betrekking tot een ISO 27001-certificering binnen je organisatie bijhouden.

Met AG5 software voor competentiebeheer kun je de status controleren van elk type certificering dat relevant is voor het personeel, door gebruik te maken van intuïtieve dashboards die een duidelijk inzicht geven in wat er precies nodig is om de werknemers vaardig en veilig te houden.

Een demo boeken

Veelgestelde vragen over ISO 27001 Copied

 • Wat is het toepassingsgebied van ISO 27001?

 • Is ISO 27001-certificering verplicht?

 • Hoe lang duurt het om een ISO 27001-certificering te behalen?

 • Wat zijn de kostenoverwegingen voor ISO 27001 certificering?

 • Wat is de geldigheidsperiode van de ISO 27001-certificering?

 • Kan ISO 27001 worden geïntegreerd met andere managementsystemen?

 • Hoe kom je meer te weten over ISO 27001-certificering?

Author Copied

Revisions Copied

Original version | juli 18, 2023

Written by:

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available