ISO 19650: Building Information Modelling

ISO 19650 is een reeks standaarden met betrekking tot het modelleren van bouwinformatie. In deze gids gaan we in op de belangrijkste aspecten van ISO 19650, zoals waarom het belangrijk is, de stappen die nodig zijn voor certificering, de voordelen van invoering en nog veel meer.

Download ISO 19650: Building Information Modelling

Raadpleeg voor meer informatie over de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden onze privacy- en cookieverklaring

ISO 19650

Wat is ISO 19650? Copied

ISO 19650 is een vijfdelige serie internationale normen die richtlijnen en vereisten omvatten voor het beheren van informatie over gebouwen en civieltechnische werken met behulp van building information modelling (BIM).

BIM is een digitale weergave van de fysieke en functionele kenmerken van een gebouw of infrastructuur. Het wordt gebruikt voor ontwerp, constructie en exploitatie gedurende de hele levenscyclus van een project.

Hier volgt een kort overzicht van elk onderdeel van ISO 19650.

 • Concepten en principes ISO 19650-1. Biedt een overzicht van BIM-concepten, met de nadruk op samenwerking, gegevenskwaliteit en het gebruik van gemeenschappelijke gegevensomgevingen.
 • Opleveringsfase van Assets, ISO 19650-2. Richt zich op de oplevering van assets (bedrijfsgebouwen en installaties) en beschrijft de vereisten voor BIM-producten en gegevensbeheer tijdens ontwerp, bouw en inbedrijfstelling.
 • Operationele fase van de Assets ISO 19650-3. Behandelt de operationele fase, met de nadruk op de overgang van oplevering naar gebruik, met vereisten voor BIM-gegevensbeheer tijdens onderhoud en buitengebruikstelling.
 • Gezamenlijke productie van informatie ISO 19650-4. Richt zich op gezamenlijke informatieproductie en specificeert eisen voor informatiebeheer, gegevenskwaliteit en gestructureerde benaderingen.
 • AIR, informatievereisten voor Assets ISO 19650-5. Dit gaat over de informatievereisten voor assets (AIR) en definieert het proces voor het identificeren, documenteren en leveren van AIR via BIM-gegevens.

Wie moet gecertificeerd zijn voor ISO 19650? Copied

ISO 19650-certificering wordt meestal nagestreefd door organisaties in de bouw en architectuur om aan te tonen dat ze voldoen aan de BIM- en informatiebeheerstandaarden.

Hoewel ISO 19659 in de meeste landen niet verplicht is door wet- of regelgeving, kan het een eis of specifiek verzoek zijn van klanten, in contracten of van brancheorganisaties als voorwaarde voor deelname aan bepaalde bouwprojecten.

Voordelen van het implementeren van ISO 19650 Copied

Het implementeren van ISO 19650 biedt organisaties verschillende voordelen. Enkele belangrijke voordelen zijn:

Verbeterde samenwerking

ISO 19650 bevordert een gezamenlijke aanpak van BIM en stimuleert betere communicatie, coördinatie en samenwerking tussen belanghebbenden bij projecten. Dit leidt tot soepelere project-workflows en minder conflicten.

Verbeterde gegevenskwaliteit

De standaard legt de nadruk op gegevenskwaliteit en -beveiliging. Dit hoort te resulteren in nauwkeurigere en betrouwbaardere informatie gedurende de hele levenscyclus van een project. Dit vermindert op zijn beurt fouten, herbewerkingen en kostbare projectvertragingen.

Wereldwijde compatibiliteit

ISO 19650 biedt een gestandaardiseerd kader dat wereldwijd wordt erkend, waardoor het voor organisaties eenvoudiger wordt om met internationale partners en klanten samen te werken. Het zorgt voor consistentie in BIM-praktijken, wat leidt tot betere interoperabiliteit en kennisdeling over de grenzen heen.

Wat zijn de vereisten voor ISO 19650-certificering? Copied

Om ISO 19650-certificering te verkrijgen, moet een organisatie BIM-processen en informatiebeheersystemen invoeren die aan de eisen voldoen, hun procedures documenteren, een certificerende instelling inschakelen voor een audit en vervolgens eventuele niet-naleving aanpakken. Bij succesvolle naleving ontvangt de organisatie een ISO 19650-certificering.

Wat zijn de verlengingsvereisten voor ISO 19650? Copied

ISO 19650-certificaten zijn doorgaans drie jaar geldig. Om de geldigheid te verlengen of te behouden, moeten organisaties twee toezichtsaudits ondergaan – één in het tweede en één in het derde jaar van de certificeringsperiode.

De uitdagingen bij het implementeren van ISO 19650 Copied

Het implementeren van ISO 19650 kan organisaties voor verschillende uitdagingen stellen. Daaronder vallen onder meer de volgende:

Veranderingsbeheer:

De overgang naar processen die voldoen aan ISO 19650 vereist vaak aanzienlijke veranderingen in workflows, rollen en verantwoordelijkheden. Weerstand van werknemers en stakeholders tegen verandering kan de invoering belemmeren.

Gegevensbeheer:

Effectief gegevensbeheer is cruciaal, maar kan complex zijn en veel middelen vergen. Het waarborgen van gegevenskwaliteit, -beveiliging en -interoperabiliteit gedurende de hele levenscyclus van een project kan een uitdaging zijn.

Kosten en training

Naleving van ISO 19650 kan investeringen in technologie, training en middelen vereisen. Voor kleinere organisaties kan het een financiële uitdaging zijn om systemen en processen te implementeren en te onderhouden die aan de regels voldoen.

Tips en strategieën ter voorbereiding op ISO 19650 Copied

Hier volgen enkele tips ter voorbereiding op een ISO 19650-certificering:

 • Informeer je teams over de ISO 19650-normen en de implicaties voor projecten.
 • Bestaande BIM- en informatiebeheerprocessen evalueren om hiaten en verbeterpunten te identificeren.
 • Maak een duidelijk stappenplan voor de implementatie met specifieke mijlpalen, verantwoordelijkheden en tijdlijnen.
 • Geef uitgebreide training aan personeel over ISO 19650-vereisten en best practices voor naleving.
 • Overweeg om BIM-consultants of experts in te schakelen voor begeleiding om je door het ISO 19650-implementatieproces te loodsen.

Wat zijn bronnen voor ISO 19650-certificering? Copied

Voor meer informatie en richtlijnen over ISO 19650 certificering kun je de volgende bronnen raadplegen:

ISO (Internationale Standaardisatie Organisatie) Op de ISO 19650-pagina van de officiële ISO-website vind je het ISO 14001-normdocument, nieuws en aanvullende bronnen.

Erkende certificerende instellingen. Om de ISO 19650-certificering te behalen, kun je contact opnemen met erkende certificerende instellingen die certificeringsdiensten aanbieden in je regio. Deze instanties hebben de expertise om je door het certificeringsproces te loodsen. Je kunt een lijst met erkende certificerende instellingen vinden op de website van het International Accreditation Forum (IAF) of contact opnemen met je lokale accreditatie-instantie.

Matrix bouwvaardigheden. AG5 biedt een gratis competentiematrix speciaal voor de bouwsector. Je kunt het gebruiken om de vaardigheden die je werknemers bezitten en die ze nodig hebben voor de ISO 19650-certificering van je organisatie te identificeren, bij te houden en te beheren.

Vaardighedenmanagement (skills management) Copied

Vaardighedenbeheer voor ISO 19650

AG5 slaat alle certificeringen op in de cloud, zodat al het geautoriseerde personeel toegang heeft tot de juiste versie van goedgekeurde certificeringen. Hiermee kun je eenvoudig alle gegevens en documentatie met betrekking tot een ISO 19650-certificering binnen je organisatie bijhouden.

Met AG5 software voor competentiebeheer kun je de status controleren van elk type certificering dat relevant is voor het personeel, door gebruik te maken van intuïtieve dashboards die een duidelijk inzicht geven in wat er precies nodig is om de werknemers vaardig en veilig te houden.

Een demo boeken

Veelgestelde vragen over ISO 19659 Copied

 • Wat is het toepassingsgebied van ISO 19650?

 • Is ISO 19650-certificering verplicht?

 • Hoe lang duurt het om een ISO 19650-certificering te behalen?

 • Wat zijn de kostenoverwegingen voor ISO 19650 certificering?

 • Wat is de geldigheidsperiode van de ISO 19650-certificering?

 • Kan ISO 19650 worden geïntegreerd met andere managementsystemen?

 • Hoe kom je meer te weten over ISO 19650-certificering?

Author Copied

Revisions Copied

Original version | september 13, 2023

Written by:

Related certifications

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available