AS9100: Functionele veiligheid voor wegvoertuigen

AS9100 is een internationaal erkend kwaliteitsmanagementsysteem specifiek voor de luchtvaartindustrie. In deze gids verkennen we de belangrijkste aspecten van AS9100, waaronder het belang ervan, de stappen die nodig zijn voor certificering, de voordelen van implementatie en meer.

Download AS9100: Functionele veiligheid voor wegvoertuigen

Raadpleeg voor meer informatie over de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden onze privacy- en cookieverklaring

Wat is AS9100? Copied

AS9100 stelt de normen voor organisaties die betrokken zijn bij de productie en het onderhoud van lucht- en ruimtevaart, en zorgt ervoor dat ze voldoen aan strenge eisen voor kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid om de klanttevredenheid en naleving van de regelgeving te verbeteren.

Een AS9100-certificering is gebaseerd op de kwaliteitseisen van ISO 9001. Het omvat sectoren zoals ontwerp, ontwikkeling, productie en onderhoud, met de nadruk op risicobeheer, configuratiecontrole, traceerbaarheid en doorlopende verbetering. Voldoen aan AS9100 toont aan dat een organisatie zich inzet voor het leveren van producten en diensten van hoge kwaliteit in de lucht- en ruimtevaartindustrie.

Wie moet gecertificeerd zijn voor AS9100? Copied

AS9100-certificering is niet verplicht volgens de wet of overheidsvoorschriften. Het wordt echter vaak vereist of sterk aanbevolen door belanghebbenden in de luchtvaartindustrie, zoals klanten, regelgevende instanties en overheidsinstanties. Veel lucht- en ruimtevaartbedrijven kiezen voor AS9100-certificering om hun toewijding aan kwaliteit aan te tonen en aan de verwachtingen van de klant te voldoen.

Een AS9100-certificering kan met name essentieel zijn voor bedrijven die betrokken zijn bij het ontwerp, de productie, het onderhoud en de distributie van lucht- en ruimtevaartproducten, omdat het de naleving van industriële normen en voorschriften garandeert. Dat vergroot de geloofwaardigheid en het concurrentievermogen op de lucht- en ruimtevaartmarkt.

Wat zijn de voordelen van het implementeren van AS9100? Copied

De implementatie van AS9100 biedt lucht- en ruimtevaartorganisaties een uitgebreid raamwerk dat kwaliteit, naleving, risicobeheer, efficiëntie, klanttevredenheid en nog veel meer omvat. In dit gedeelte gaan we dieper in op deze voordelen.

Verbeterde kwaliteit

AS9100 bevordert een kwaliteitscultuur en zorgt ervoor dat strenge normen consistent worden nageleefd, wat resulteert in een betere product- en servicekwaliteit.

Naleving regelgeving

AS9100 helpt organisaties om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving voor de lucht- en ruimtevaart, zodat de veiligheids- en kwaliteitseisen worden nageleefd.

Verbeterde efficiëntie

Het implementeren van AS9100 leidt tot gestroomlijnde processen, minder verspilling, verbeterde productiviteit en optimale inzet van middelen.

Vertrouwen in de toeleveringsketen

AS9100 certificering zorgt voor vertrouwen bij klanten en leveranciers, schept een imago van betrouwbaarheid, en bevordert een soepele samenwerking binnen de toeleveringsketen van de lucht- en ruimtevaartindustrie.

Concurrentievoordeel

AS9100 certificering onderscheidt organisaties van concurrenten, vergroot hun verkoopbaarheid en biedt een concurrentievoordeel bij het bieden op contracten.

Hoe krijg ik een As9100-certificering? Copied

Het specifieke certificeringsproces voor AS9100 kan variëren afhankelijk van de certificerende instelling en de omstandigheden van je organisatie. Raadpleging van de gekozen certificerende instelling of een ervaren AS9100-consultant kan extra begeleiding bieden tijdens het certificeringstraject.

Over het algemeen houdt certificering echter in dat je je vertrouwd moet maken met de norm, je kwaliteitsmanagementsysteem moet beoordelen, de nodige wijzigingen moet doorvoeren en een externe audit moet ondergaan.  

Wat zijn de uitdagingen bij het implementeren van AS9100? Copied

Het implementeren van AS9100 stelt organisaties voor bepaalde uitdagingen. Om die aan te pakken zijn leiderschap, effectieve communicatie, betrokkenheid van werknemers, adequate training en een systematische aanpak nodig. In dit hoofdstuk bekijken we een aantal van deze uitdagingen.

Toewijzing van middelen

Het implementeren van AS9100 vereist de toewijzing van voldoende middelen, zoals tijd, personeel en financiële investeringen, om het AS9100-systeem effectief te implementeren en te onderhouden kan een uitdaging zijn voor organisaties, vooral voor kleinere organisaties met beperkte middelen.

Documentatie en administratie

AS9100 vereist grondige documentatie en het bijhouden van gegevens. Het ontwikkelen en onderhouden van uitgebreide documentatie en het waarborgen van de toegankelijkheid en nauwkeurigheid ervan kan een uitdaging zijn.

Training en competentie

Het trainen van werknemers op het gebied van AS9100-vereisten, procedures en kwaliteitsgerelateerde vaardigheden kan veel tijd en middelen kosten. Ervoor zorgen dat werknemers de nodige competentie hebben en hun rol in het AS9100-systeem begrijpen, is cruciaal maar een uitdaging.

Leveranciersmanagement

Ervoor zorgen dat leveranciers en onderaannemers voldoen aan de AS9100-vereisten kan een uitdaging zijn. Organisaties moeten effectieve evaluatie-, monitoring- en controlemechanismen voor leveranciers instellen om de kwaliteitsnormen in de hele toeleveringsketen te handhaven.

Zijn er tips en strategieën om de organisatie voor te bereiden op de AS9100-certificering? Copied

Hier zijn een paar tips om je voor te bereiden op een AS9100-certificering:

 • De AS9100-vereisten en hun implicaties voor de activiteiten van je organisatie grondig begrijpen.
 • Zorg voor commitment en actieve betrokkenheid van het topmanagement om het implementatieproces aan te sturen.
 • De kloof identificeren tussen de bestaande praktijken en AS9100-vereisten om verbeteringsgebieden te prioriteren.
 • Ervoor zorgen dat werknemers de juiste training krijgen over AS9100-vereisten en hun rol in het kwaliteitsmanagementsysteem.

Wat zijn de verlengingsvereisten voor AS9100? Copied

AS9100-certificering vereist meestal elke drie jaar verlenging of hercertificering. Het verlengingsproces omvat het uitvoeren van toezichtsaudits om te beoordelen of de AS9100-vereisten nog steeds worden nageleefd. Organisaties moeten aantonen dat het systeem effectief is geïmplementeerd, moeten eventuele afwijkingen aanpakken en moeten bewijs leveren van doorlopende verbetering en naleving van de kwaliteitsnormen.

Welke bronnen zijn er beschikbaar voor AS9100 certificering? Copied

Voor meer informatie en richtlijnen over AS9100 certificering kun je de volgende bronnen raadplegen.

National Quality Assurance (NQA, Nationale kwaliteitsborging). Als geaccrediteerde wereldwijde certificerende instelling biedt NQA op haar website een speciale gids voor de AS9100-standaard. Die kun je gebruiken om jezelf en de organisatie voor te bereiden op de implementatie ervan.

Internationale lucht- en ruimtevaartkwaliteitsgroep (IAQG). De website van de IAQG biedt ook een speciale pagina voor AS9100, met bronnen, ondersteunende materialen en andere informatie over certificering. 

ISO (Internationale Standaardisatie Organisatie) Omdat AS9100 gebaseerd is op de ISO 9001 vereisten, kun je de  ISO 9001 pagina bezoeken op de officiële ISO website. Daar kun je het ISO 9001-normdocument, nieuwsupdates en aanvullende bronnen bekijken.

Beheer van vaardigheden Copied

Vaardighedenbeheer voor naleving van AS9100

AG5 slaat alle certificeringen op in de cloud, zodat al het geautoriseerde personeel toegang heeft tot de juiste versie van goedgekeurde certificeringen. Hiermee kun je eenvoudig alle gegevens en documentatie met betrekking tot een AS9100-certificering binnen je organisatie bijhouden.

Met AG5 software voor competentiebeheer kun je de status controleren van elk type certificering dat relevant is voor het personeel, door gebruik te maken van intuïtieve dashboards die een duidelijk inzicht geven in wat er precies nodig is om de werknemers vaardig en veilig te houden.

Een demo boeken

Veelgestelde vragen over AS9100 Copied

 • Wat is het toepassingsgebied van AS9100?

 • Is AS9100 certificering verplicht?

 • Hoe lang duurt het om AS9100 gecertificeerd te worden?

 • Wat zijn de kostenoverwegingen voor AS9100 certificering?

 • Wat is de geldigheidsperiode van de AS9100-certificering?

 • Kan AS9100 worden geïntegreerd met andere managementsystemen?

 • Hoe kom je meer te weten over AS9100-certificering?

Author Copied

Revisions Copied

Original version | juli 11, 2023

Written by:

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available