Template vaardighedenmatrix risicomanagement

Een template voor een competentiematrix is een hulpmiddel dat risicomanagementteams kunnen gebruiken om hun vaardigheden en kennis effectief te beheren en te beoordelen.

Download de gratis template

Raadpleeg voor meer informatie over de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden onze privacy- en cookieverklaring

Excel skills matrix
 • Table of contents

Get started for free

Overzicht Copied

Met onze gratis matrixtemplate voor risicomanagementvaardigheden krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die in je organisatie aanwezig zijn en van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Certified Retail Management Professional (CRMP, gecertificeerd detailhandel professional)
 • Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC, gecertificeerd in risico- en informatiesystemenbeheer)
 • Project Management Professional (PMP, Projectmanagement Professional)
 • Certified Professional in Risk Management (CPRM), Gecertificeerd professional in risicobeheer
 • Certified Financial Risk Manager (FRM), Gecertificeerd financieel risicomanager
 • Certified Risk Manager (CRM, gecertificeerd risicomanager)
 • Certified Information Systems Auditor (CISA, gecertificeerd systeemauditor)
 • Certified Fraud Examiner (CFE, gecertificeerd fraude-onderzoeker)
 • Certified Business Continuity Professional (CBCP, gecertificeerd Business Continuity Professional)
 • Certified Internal Auditor (CIA, gecertificeerde interne auditor)
 • Certified in Risk Management Assurance (CRMA), Gecertificeerd in borging risicomanagement
 • Certified Professional in Healthcare Risk Management (CPHRM), Gecertificeerd beroepsbeoefenaar in risicobeheer voor de gezondheidszorg
 • Certified Risk Professional (CRP), Gecertificeerd risicoprofessional
 • Certified Risk and Compliance Management Professional (CRCMP), Gecertificeerd risico- en nalevingsbeheerprofessiona
 • Certified Compliance and Ethics Professional (CCEP, gecertificeerd professional voor naleving en ethiek)
 • Certified Supply Chain Professional (CSCP, gecertificeerd toevoerketen professional)
 • Certified Professional in Enterprise Risk Management (CPERM), gecertificeerd professional in risicobeheer voor grote bedrijven
 • Certified Risk and Insurance Manager (CRIM), Gecertificeerd risico- en verzekeringsmanager
 • Certified ISO 31000 Risk Management Professional, Gecertificeerde ISO 31000-professional in risicobeheer
 • Certified Risk Management Consultant (CRMC), Gecertificeerd risicobeheeradviseur

Gerelateerde vaardigheden Copied

Risicobeoordeling en -analyse: PotentiĆ«le risico’s identificeren, de waarschijnlijkheid en impact ervan evalueren en risicofactoren analyseren. Certificaten zoals Certified Risk Management Professional (CRMP) of Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) valideren expertise in risicobeoordeling en -analyse.

StrategieĆ«n voor risicobeperking: Het ontwikkelen en implementeren van strategieĆ«n om geĆÆdentificeerde risico’s te beperken en hun impact op de organisatie te minimaliseren. Certificaten zoals de Certified Risk Manager (CRM) of de Project Management Professional (PMP) tonen bekwaamheid in risicomanagementstrategieĆ«n aan.

Risicomonitoring en -controle: Opzetten van processen om risico’s gedurende de hele levenscyclus van een project te bewaken en te beheersen, zodat nieuwe risico’s tijdig worden geĆÆdentificeerd en hierop kan worden gereageerd. Certificaten zoals de Certified Risk Management Assurance (CRMA) of de Certified Risk Professional (CRP) valideren vaardigheden in risicomonitoring en -controle.

Risicocommunicatie en -rapportage: Effectief communiceren van risico’s naar belanghebbenden, faciliteren van risicodiscussies en opstellen van uitgebreide risicorapporten. Certificeringen zoals Certified Risk Communication Professional (CRCP) of Certified in Risk and Crisis Communication (CRCC) tonen aan dat je bekwaam bent in risicocommunicatie.

Risicobeheer en naleving: Risicobeheer implementeren en ervoor zorgen dat wet- en regelgeving en industrienormen worden nageleefd. Certificaten zoals GRC (Certified in Governance, Risk and Compliance) of CRCMP (Certified Risk and Compliance Management Professional) valideren expertise in risicobeheer en compliance.

Voordelen Copied

Software voor competentiebeheer helpt bij risicobeheer door inzicht te geven in de vaardigheden en expertise van werknemers die betrokken zijn bij risicobeoordeling en -beperking. Het stelt organisaties in staat om een vaardighedenkloof te identificeren, trainingsprogramma’s te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat risicomanagementactiviteiten worden uitgevoerd door competente personen.

Author Copied

Revisions Copied

Original version | mei 26, 2023

Written by:

Vergelijbare templates

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available