Template vaardighedenmatrix landbouw

Download de gratis template

To find out more about how we process your personal data, please read our privacy and cookie statement.

Overzicht

Met onze gratis matrixtemplate voor landbouwvaardigheden krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die aanwezig zijn in je organisatie, maar ook van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Certified Crop Advisor (CCA, gecertificeerd gewasadviseur)
 • Gecertificeerd Agrarisch Pesticide Toediener
 • Certified Professional Agronomist (CPAg, gecertificeerd professioneel landbouwkundige)
 • Certified Crop Science Consultant (CCSC, gecertificeerd gewaswetenschappelijk adviseur)
 • Certified Livestock Manager (CLM, gecertificeerd veemanager (CLM)
 • Certified Professional Soil Scientist (CPSS, gecertificeerd professioneel bodemonderzoeker)
 • Certified Professional Horticulturist (CPH, gecertificeerd professioneel tuinbouwer)
 • Certified Irrigation Designer (CID, gecertificeerd irrigatieontwerper)
 • Certified Irrigation Contractor (CIC, gecertificeerd irrigatiebedrijf)
 • Certified Irrigation Auditor (CIA, gecertificeerd irrigatieauditor)
 • Certified Nutrient Management Planner (CNMP, gecertificeerd voedingsstoffenbeheer planner)
 • Certified Precision Ag Professional (CPAP, gecertificeerd Precisie Agri Professional)
 • Certified Natural Resource Professional (CNRP, gecertificeerd natuurbeschermer)
 • Gecertificeerde biologische producent
 • Certified Food Safety Manager (CFSM, gecertificeerd manager voedselveiligheid)
 • HACCP-certificering (Hazard Analysis and Critical Control Points, gevarenanalyse en kritieke beheerspunten)
 • Wereldwijde GAP-certificering
 • Fair Trade-certificering
 • Certificering Rainforest Alliance
 • Certificering geverifieerd niet-GMO-project

Gerelateerde vaardigheden

Landbouwwetenschappen en -technologie: Het gaat hierbij om de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor landbouwproductie en -beheer, inclusief begrip van de verschillende processen, apparatuur en voorschriften die hierbij komen kijken. Certificeringen zoals Certified Crop Advisor (CCA) en Certified Professional Agronomist (CPAg) zijn hier waardevol.

Duurzaamheid en milieubeheer: Dit verwijst naar het vermogen om gewassen te produceren en vee te houden op een manier die het milieu en de natuurlijke hulpbronnen beschermt en verbetert. Certificeringen voor duurzame landbouw en Certified Agricultural Environmental Specialist (CAES), bijvoorbeeld, tonen expertise aan op dit gebied.

Zakelijk en financieel beheer: Dit betekent het vermogen om landbouwbedrijven effectief te beheren en te exploiteren, inclusief planning, budgettering en marketing. Belangrijke certificeringen op dit gebied zijn een certificaat voor agrarisch bedrijfsmanagement en een certificaat voor Certified Farm Manager (CFM).

Veeteelt en dierenwelzijn: Dit omvat kennis van diergedrag en -verzorging en van het beheer en fokken van vee, waarbij Certified Livestock Manager (CLM) en Certified Professional Animal Scientist (CPAS) zeer waardevol zijn.

Communicatie en samenwerking: Dit houdt in dat je effectief met anderen kunt samenwerken en informatie over landbouwpraktijken en -producten aan verschillende doelgroepen kunt overbrengen. Certificeringen zoals een Agricultural Communication Certification en Certified Professional in Learning and Performance (CPLP) laten zien dat je deze vaardigheden beheerst.

Voordelen

Software voor competentiemanagement is van vitaal belang voor de landbouwsector omdat het organisaties kan helpen om de prestaties van werknemers te optimaliseren, de productiviteit te verbeteren, naleving van strenge industriële regelgeving te garanderen en concurrerend te blijven in een snel veranderende markt.

Vergelijbare templates

Klaar om vaardighedenmanagement onder de knie te krijgen?

Vraag een live demo aan van de enige plug and play Skills Management Software

Boek een demo