Template vaardighedenmatrix ISO 45001

Download de gratis template

To find out more about how we process your personal data, please read our privacy and cookie statement.

Overzicht

Met onze gratis template voor een ISO 45001 vaardigheidsmatrix krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die aanwezig zijn in je organisatie, maar ook van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Gecertificeerd ISO 45001 hoofdauditor
 • Gecertificeerd ISO 45001 interne auditor
 • Gecertificeerd ISO 45001 manager bedrijfsgezondheid en veiligheid (OH&S)
 • Gecertificeerd ISO 45001 professional bedrijfsgezondheid en veiligheid (OH&S)
 • Gecertificeerd ISO 45001 arbo/welzijnsadviseur
 • Gecertificeerd ISO 45001 implementatiespecialist
 • Gecertificeerd ISO 45001 documentatiespecialist
 • Gecertificeerd ISO 45001 specialist in risicobeoordeling
 • Gecertificeerd ISO 45001 specialist in incidentenonderzoek
 • Gecertificeerd ISO 45001 nalevingsfunctionaris
 • Gecertificeerd ISO 45001 specialist in voorbereiding en reactie op noodsituaties
 • Gecertificeerd ISO 45001 specialist in veiligheidscultuur
 • Gecertificeerd ISO 45001 specialist in contractbeheer
 • Gecertificeerde ISO 45001 hoofd invoering bedrijfsgezondheid en veiligheid (OH&S)
 • Gecertificeerd ISO 45001 OH&S-prestatiebeoordelaar
 • Gecertificeerd ISO 45001 uitvoeringsspecialist voor doorlopende verbetering bedrijfsgezondheids- en veiligheid (OH&S)
 • Gecertificeerde ISO 45001 beleidsontwikkelaar bedrijfsgezondheids- en veiligheid (OH&S)
 • Gecertificeerde ISO 45001 Trainingscoördinator bedrijfsgezondheids- en veiligheid (OH&S)
 • Gecertificeerd ISO 45001 OH&S systeemanalist
 • Gecertificeerd ISO 45001 OH&S Performance Metrics Analist

Gerelateerde vaardigheden

Beheer van gezondheid en veiligheid op het werk: Diepgaand inzicht in de ISO 45001-norm voor beheersystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk, inclusief de vereisten en het implementatieproces. Certificaten zoals IRCA Certified ISO 45001 Lead Auditor of het National Examination Board in Occupational Safety and Health (NEBOSH) Certificaat in Occupational Health and Safety geven blijk van expertise in ISO 45001.

Gevarenidentificatie en risicobeoordeling: Bekwaamheid in het identificeren van gevaren op de werkplek, het uitvoeren van risicobeoordelingen en het evalueren van de ernst en waarschijnlijkheid van potentiële gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Dit omvat de beoordeling van fysieke, chemische, ergonomische en psychosociale gevaren. Certificaten zoals NEBOSH National General Certificate in Occupational Health and Safety of Certified Safety Professional (CSP) valideren vaardigheden in gevarenidentificatie en risicobeoordeling.

Naleving van wet- en regelgeving: Kennis van toepasselijke wet- en regelgeving en normen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk om naleving van wettelijke vereisten te waarborgen. Dit houdt in dat je de vereisten van de OSHA-voorschriften, industriespecifieke normen en lokale gezondheids- en veiligheidswetgeving onder de knie hebt. Certificaten zoals het NEBOSH National General Certificate in Occupational Health and Safety (Nationaal Algemeen Certificaat voor veiligheid en gezondheid op het werk) of het Certified Safety Professional (CSP) tonen kennis aan van naleving van de regelgeving voor ISO 45001.

Onderzoek naar incidenten en reactie op noodsituaties: Vaardigheden in het onderzoeken van incidenten, het analyseren van oorzaken en het ontwikkelen van effectieve noodplannen. Dit omvat het identificeren van de oorzaken van ongevallen, bijna-ongevallen en beroepsziekten en het implementeren van corrigerende maatregelen om herhaling te voorkomen. Certificaten zoals NEBOSH National General Certificate in Occupational Health and Safety of Certified Safety Professional (CSP) valideren bekwaamheid in het onderzoeken van incidenten en het reageren op noodsituaties.

Training en communicatie van werknemers: Competentie in het ontwikkelen en geven van gezondheids- en veiligheidstrainingsprogramma’s, het zorgen voor effectieve communicatie van beleid en procedures en het bevorderen van een veiligheidscultuur binnen de organisatie. Dit omvat het trainen van werknemers op het gebied van gevarenbewustzijn, veilige werkpraktijken en noodprotocollen. Certificeringen zoals NEBOSH National General Certificate in Occupational Health and Safety (nationaal algemeen certificaat voor veiligheid en gezondheid op het werk) of Certified Safety Professional (CSP) tonen vaardigheden aan in de training en communicatie van werknemers voor de implementatie van ISO 45001.

Voordelen

In de context van ISO-normen zoals ISO 9001, ISO 13485, ISO 17025, ISO 14971 en ISO 45001 helpt software voor competentiebeheer organisaties bij het bijhouden en beheren van personeelscertificeringen, trainingsgegevens en competenties die nodig zijn om aan deze normen te voldoen. Het zorgt ervoor dat personen met ISO-specifieke kwalificaties, zoals interne auditors of hoofdauditors, beschikbaar zijn om audits uit te voeren en de naleving van de respectieve ISO-normen te handhaven.

Klaar om vaardighedenmanagement onder de knie te krijgen?

Vraag een live demo aan van de enige plug and play Skills Management Software

Boek een demo