SOP-vaardighedenmatrixtemplate

Download de gratis template

To find out more about how we process your personal data, please read our privacy and cookie statement.

Overzicht

Met onze gratis matrixtemplate voor SOP-vaardigheden krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die aanwezig zijn in je organisatie, maar ook van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Certified Pharmaceutical GMP Professional (CPGP, gecertificeerd farmaceutisch GMP-professional)
 • Gecertificeerd HACCP-auditor (CHA)
 • ISO 9001:2015 hoofdauditor
 • Six Sigma Green Belt certificering
 • Project Management Professional (PMP, Projectmanagement Professional
 • Certified Manager of Quality/Organizational Excellence (CMQ/OE, gecertificeerd Kwaliteitsmanager/Organisatorische Excellence)
 • Certified Quality Auditor (CQA, gecertificeerd kwaliteitsauditor)
 • Certified Professional in Healthcare Quality (CPHQ, gecertificeerd professional in kwaliteit in de gezondheidszorg)
 • Gecertificeerd Lean Six Sigma Green Belt
 • Gecertificeerd Lean Six Sigma Black Belt
 • Certified Occupational Health and Safety Technician (COHST), Gecertificeerd arbotechnicus (COHST)
 • ISO 45001:2018 hoofdauditor
 • Certified Professional in Patient Safety (CPPS), Gecertificeerd professional in patiëntveiligheid (CPPS)
 • Certified Logistics Technician (CLT), Gecertificeerd logistiek technicus
 • Certified Safety Professional (CSP, gecertificeerd veiligheidsprofessional)
 • Certified Quality Engineer (CQE, gecertificeerd kwaliteitsingenieur)
 • Certified Manager of Quality/Organizational Excellence (CMQ/OE, gecertificeerd Kwaliteitsmanager/Organisatorische Excellence)
 • Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC, gecertificeerd in risico- en informatiesystemenbeheer)
 • Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT gecertificeerd in deugdelijk bestuur m.b.t. IT in grote bedrijven)
 • Certified Information Systems Auditor (CISA, gecertificeerd systeemauditor)

Gerelateerde vaardigheden

Processen in kaart brengen: Een SOP-specialist moet bedrijfsprocessen in kaart kunnen brengen en documenteren (process mapping). De BPM-certificering (Business Process Management) van de Association of Business Process Management Professionals (ABPMP) valideert de vaardigheden die nodig zijn om bedrijfsprocessen te ontwerpen, te modelleren en te analyseren.

Kwaliteitsmanagement: Een SOP-specialist moet kwaliteitsmanagementsystemen kunnen implementeren en beheren. De certificering Certified Manager of Quality/Organizational Excellence (CMQ/OE) van de American Society for Quality (ASQ) valideert de vaardigheden die nodig zijn om initiatieven voor kwaliteitsverbetering te leiden en te implementeren.

Compliancebeheer: Een SOP-specialist moet in staat zijn om de naleving van vereisten en voorschriften te beheren. De certificering Certified Compliance & Ethics Professional (CCEP) van de Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) valideert de vaardigheden die nodig zijn om complianceprogramma’s te ontwikkelen en te implementeren.

SOP opstellen en documenteren: Een SOP-specialist moet in staat zijn om standaard werkprocedures te schrijven en te documenteren. De Certified Document Controller (CDC) certificering van het American Petroleum Institute (API) valideert de vaardigheden die nodig zijn voor het beheren en controleren van technische documentatie in de olie- en gasindustrie.

Audit en inspectie: Een SOP-specialist moet audits en inspecties kunnen uitvoeren om naleving en kwaliteit te garanderen. De certificering Certified Internal Auditor (CIA) van het Institute of Internal Auditors (IIA) valideert de vaardigheden die nodig zijn om interne audits uit te voeren en zekerheid te verschaffen over bestuur, risicobeheer en controleprocessen.

Voordelen

Software voor competentiemanagement kan helpen om training te standaardiseren en ervoor te zorgen dat alle werknemers over de nodige vaardigheden beschikken om hun taken uit te voeren in overeenstemming met de SOP’s.