ISO 9001: Kwaliteitsmanagementsysteem

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. In deze gids gaan we in op de belangrijkste aspecten van ISO 9001, zoals waarom het belangrijk is, de stappen die nodig zijn voor certificering, de voordelen van invoering en nog veel meer.

Download ISO 9001: Kwaliteitsmanagementsysteem

Raadpleeg voor meer informatie over de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden onze privacy- en cookieverklaring

ISO 9001

Wat is ISO 9001? Copied

ISO 9001 schetst een kader dat organisaties kunnen volgen om een effectief kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) op te zetten, te implementeren en te onderhouden. De standaard benadrukt een procesmatige benadering van kwaliteitsmanagement, met de nadruk op doorlopende verbetering, risicomanagement en de betrokkenheid van het topmanagement.

Wie moet gecertificeerd zijn voor ISO 9001? Copied

Elke rechtspersoon, inclusief bedrijven, non-profits en overheidsinstanties, die hun QMS, klanttevredenheid en algehele operationele efficiëntie wil verbeteren, kan ISO 9001-certificering nastreven om aan te tonen dat ze zich inzetten voor kwaliteitsnormen. Hoewel het niet verplicht is, kan het voordelen bieden voor bedrijven die hun processen willen verbeteren en het vertrouwen van hun klanten willen vergroten.

Voordelen van het implementeren van ISO 9001 Copied

Het implementeren van ISO 9001 biedt organisaties verschillende voordelen. Enkele belangrijke voordelen zijn:

Verbeterde kwaliteit

ISO 9001-certificering helpt organisaties bij het opzetten van robuuste kwaliteitsmanagementsystemen, wat leidt tot een betere kwaliteit en consistentie van producten of diensten.

Meer vertrouwen van klanten

Certificering laat zien dat de organisatie zich inzet om aan de eisen van de klant te voldoen en de tevredenheid te vergroten, waardoor vertrouwen en loyaliteit worden opgebouwd.

Operationele efficiëntie

De standaard moedigt gestroomlijnde processen aan, waardoor fouten, herbewerking en verspilling worden verminderd en uiteindelijk de operationele efficiëntie en kosteneffectiviteit worden verbeterd.

Hoe wordt u ISO 9001-gecertificeerd? Copied

Om een ISO 9001-certificering te behalen, moet een organisatie een QMS (KMS, kwaliteitsmanagementsysteem) ontwikkelen en implementeren dat voldoet aan de ISO 9001-normen, de processen documenteren, interne audits uitvoeren en vervolgens een externe audit ondergaan door een erkende certificerende instelling.

Wat kost een ISO 9001 certificering? Copied

Een ISO 9001-certificering kost meestal rond de USD 8.500, inclusief voorbereiding, implementatie, interne audits en de eindaudit door de certificerende instelling.

Hoe lang duurt het om ISO 9001-gecertificeerd te worden? Copied

Een ISO-certificering duurt meestal vier tot zes maanden, inclusief alle voorbereidingen, implementaties en audits.

Uitdagingen bij het implementeren van ISO 9001 Copied

Het implementeren van ISO 9001 kan organisaties voor verschillende uitdagingen stellen. Voordelen zijn onder meer:

Toewijzing van middelen

Er zijn voldoendemiddelen nodig, waaronder tijd, werkuren en financiële investeringen, om het kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten en te onderhouden.

Culturele verschuiving

Het bereiken van een mentaliteitsverandering ten aanzien van kwaliteit op alle niveaus van de organisatie kan lastig zijn en vereist effectieve communicatie en training.

Complexiteit

Het kan ingewikkeld zijn om ISO 9001 aan te passen aan de unieke processen van de organisatie en tegelijkertijd de naleving ervan te garanderen; dit vereist een grondige planning.

Tips en strategieën ter voorbereiding op ISO 9001 certificering Copied

Hier volgen enkele tips ter voorbereiding op een ISO 9001-certificering:

 • Maak jezelf vertrouwd met de ISO 9001-eisen voor een duidelijk inzicht.
 • Zorg voor de steun van het topmanagement om betrokkenheid te stimuleren en middelen toe te wijzen.
 • Toets uw processen aan ISO 9001 om hiaten vast te stellen en prioriteit te geven aan wijzigingen.
 • Werknemers opleiden en betrekken bij het begrijpen van kwaliteitsdoelstellingen en hun rol.
 • Een implementatieplan ontwikkelen en processen documenteren volgens ISO 9001-normen.

Hoe u een ISO 9001-certificering aanhoudt Copied

Om de ISO 9001-certificering te vernieuwen, moeten organisaties een hercertificeringsaudit ondergaan voordat de oorspronkelijke certificering verloopt, meestal om de drie jaar.  Deze audit borgt dat de principes van kwaliteitsmanagement altijd worden nageleefd. Er kunnen ook regelmatige toezichtsaudits worden uitgevoerd om de naleving tijdens de certificeringscyclus te handhaven.

Wat zijn bronnen voor ISO 9001-certificering? Copied

Voor meer informatie en richtlijnen over ISO 9001 certificering kun je de volgende bronnen raadplegen:

ISO (Internationale Standaardisatie Organisatie) Op de ISO 9001-pagina van de officiële ISO-website vind je het ISO 22000-normdocument, nieuws en aanvullende bronnen.

Erkende certificerende instellingen. Om de ISO 9001-certificering te behalen, kun je contact opnemen met erkende certificerende instellingen die certificeringsdiensten aanbieden in je regio. Deze instanties hebben de expertise om je door het certificeringsproces te loodsen. Je kunt een lijst met erkende certificerende instellingen vinden op de website van het International Accreditation Forum (IAF) of contact opnemen met je lokale accreditatie-instantie.

NQA. NQA is een wereldwijde certificerende instelling die ISO 9001-certificering aanbiedt. Meer informatie en een implementatiegids voor ISO 9001 zijn te vinden op de website.

Gratis template voor vaardighedenmatrix. AG5 biedt een gratis matrixtemplate voor branchevaardigheden voor ISO 9001 certificering. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de ISO-9001 vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

ISO 9001 vs. ISO 13485: Wat is het verschil? Copied

Terwijl ISO 9001 een algemene norm is die van toepassing is op verschillende industrieën, is ISO 13485 specifiek voor de sector medische hulpmiddelen. Het belangrijkste doel van ISO 13485 is te zorgen voor een consistent ontwerp, ontwikkeling, productie, installatie en onderhoud van medische apparatuur die voldoet aan zowel de wettelijke vereisten als de behoeften van de klant, waarbij sterk de nadruk wordt gelegd op risicobeheer, traceerbaarheid en documentatie. Lees voor meer informatie onze ISO 13485 certificeringsgids.

ISO 9001 vs. AS9100: Wat is het verschil? Copied

AS9100 is een gespecialiseerde standaard voor de luchtvaartindustrie. Het bevat alle eisen van ISO 9001, maar voegt extra eisen toe die specifiek zijn voor de luchtvaartindustrie, zoals eisen met betrekking tot configuratiebeheer, risicobeheer, traceerbaarheid en eisen voor ontwerp en ontwikkeling. Lees voor meer informatie onze AS9100 certificeringsgids.

Vaardighedenmanagement (skills management) Copied

Vaardighedenbeheer voor ISO 9001

AG5 slaat alle certificeringen op in de cloud, zodat al het geautoriseerde personeel toegang heeft tot de juiste versie van goedgekeurde certificeringen. Hiermee kun je eenvoudig alle gegevens en documentatie met betrekking tot een ISO 9001-certificering binnen je organisatie bijhouden.

Met AG5 software voor competentiebeheer kun je de status controleren van elk type certificering dat relevant is voor het personeel, door gebruik te maken van intuïtieve dashboards die een duidelijk inzicht geven in wat er precies nodig is om de werknemers vaardig en veilig te houden.

Een demo boeken

Veelgestelde vragen over ISO 9001 Copied

 • Wat is het toepassingsgebied van ISO 9001?

 • Is ISO 9001-certificering verplicht?

 • Hoe lang duurt het om een ISO 9001-certificering te behalen?

 • Wat zijn de kostenoverwegingen voor ISO 9001 certificering?

 • Wat is de geldigheidsperiode van de ISO 9001-certificering?

 • Kan ISO 9001 worden geïntegreerd met andere managementsystemen?

 • Hoe kom je meer te weten over ISO 9001-certificering?

Author Copied

Revisions Copied

Original version | augustus 30, 2023

Written by:

Related certifications

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available