Template voor vaardighedenmatrix voor kwaliteitsrisicobeheer (QRM)

Een template voor een competentiematrix is een hulpmiddel dat teams kunnen gebruiken om hun QRM-vaardigheden en -kennis effectief te beheren en te beoordelen.

Download de gratis template

Raadpleeg voor meer informatie over de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden onze privacy- en cookieverklaring

Excel skills matrix
 • Table of contents

Get started for free

Overzicht Copied

Met onze gratis template voor een QRM vaardighedenmatrix krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die aanwezig zijn in uw organisatie, maar ook van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Certified Quality Risk Management Professional (CQRMP), Gecertificeerd risicobeheerprofessional voor kwaliteit
 • Certified QRM Specialist (CQRMS), Gecertificeerd QRM-specialist
 • Certified QRM Analyst (CQRMA), Gecertificeerd QRM-analist
 • Certified QRM Consultant (CQRM), Gecertificeerd QRM-consultant
 • Certified QRM Trainer (CQRT), Gecertificeerd QRM-trainer
 • Certified QRM Expert (CQRE), Gecertificeerd QRM-expert
 • Certified QRM Process Engineer (CQRPE), Gecertificeerd QRM-procesingenieur
 • Certified QRM Project Manager (CQRPM), Gecertificeerd QRM projectmanager
 • Certified QRM Team Leader (CQRTL), Gecertificeerd QRM-teamleider
 • Certified QRM Implementation Specialist (CQRMIS), Gecertificeerd QRM-implementatiespecialist
 • Certified QRM Auditor (CQRMA), Gecertificeerd QRM-auditor (CQRMA)
 • Certified QRM Documentation Specialist (CQRMDS), Gecertificeerd QRM-documentatiespecialist
 • Certified QRM Risk Analyst (CQRMRA), Gecertificeerd QRM-risicoanalist
 • Certified QRM Quality Assurance Manager (CQRMQAM), gecertificeerd QRM manager kwaliteitsborging
 • Certified QRM Change Control Specialist (CQRMCCS), Gecertificeerd specialist in wijzigingsbeheer voor QRM
 • Certified QRM Regulatory Affairs Specialist (CQRMRAS), Gecertificeerd Specialist voor Regelgeving met betrekking tot QRM
 • Certified QRM Performance Metrics Analyst (CQRMPMA), Gecertificeerd QRM analist prestatiemeting
 • Certified QRM Validation Engineer (CQRMVE), Gecertificeerd QRM-validatie engineer
 • Certified QRM Compliance Specialist (CQRMCS), gecertificeerd QRM nalevingsspecialist
 • Certified QRM System Administrator (CQRMSA), Gecertificeerd QRM-systeembeheerder

Gerelateerde vaardigheden Copied

QRM Principes en kaders: Inzicht in de principes, concepten en kaders van kwaliteitsrisicomanagement. Certificeringen zoals Certified Quality Risk Management Professional (CQRMP), aangeboden door ASQ, tonen bekwaamheid aan in QRM methodologieën, op risico gebaseerde besluitvorming en risicobeheersingsstrategieën.

Technieken voor risicobeoordeling: Bekwaamheid in het toepassen van verschillende risicobeoordelingstechnieken, zoals FMEA (failure mode and effects analysis), HACCP (hazard analysis and critical control points) en FTA (fault tree analysis). Hoewel er geen specifieke certificering is die uitsluitend gewijd is aan risicobeoordelingstechnieken in QRM, valideren certificeringen zoals Certified Quality Engineer (CQE), aangeboden door ASQ, expertise in kwaliteitsmanagementprincipes, risicoanalyse en methodologieën voor kwaliteitsverbetering.

Strategieën voor risicobeheersing: Risicobeheersingsstrategieën ontwikkelen en implementeren om geïdentificeerde kwaliteitsrisico’s te beperken. Certificaten zoals Certified Manager of Quality/Organizational Excellence (CMQ/OE), aangeboden door ASQ, tonen bekwaamheid aan in kwaliteitsmanagementprincipes, procesverbetering en risicobeperkende strategieën.

QRM in naleving van regelgeving: Inzicht in de integratie van QRM-principes in vereisten voor naleving van regelgeving, zoals richtlijnen voor Good Manufacturing Practice (GMP) en richtlijnen van de International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH). Hoewel er geen specifieke certificering is die alleen gericht is op QRM in naleving van regelgeving, tonen certificeringen zoals de Regulatory Affairs Certification (RAC), aangeboden door RAPS kennis aan van regelgevende kaders, richtlijnen en nalevingseisen.

QRM in besluitvorming: QRM-principes toepassen om geïnformeerde en op risico’s gebaseerde beslissingen te nemen in verschillende kwaliteitsgerelateerde scenario’s. Certificeringen zoals Certified Professional in Healthcare Quality (CPHQ), aangeboden door de National Association for Healthcare Quality (NAHQ), valideren bekwaamheid in kwaliteitsmanagement, besluitvormingsprocessen en risicogebaseerde benaderingen van kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg.

Voordelen Copied

Software voor competentiemanagement is belangrijk voor QRM, omdat het organisaties helpt bij het beoordelen en beheren van de vaardigheden van het personeel dat verantwoordelijk is voor het implementeren van QRM-principes. Dat zorgt ervoor dat ze over de nodige expertise beschikken om risico’s tijdens de hele productlevenscyclus te identificeren, te evalueren en te beheersen. Daardoor worden de besluitvorming en het algemene kwaliteitsmanagement verbeterd.

Author Copied

Revisions Copied

Original version | juni 9, 2023

Written by:

Vergelijbare templates

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available