Template vaardighedenmatrix mijnbouw

Download de gratis template

To find out more about how we process your personal data, please read our privacy and cookie statement.

Overzicht

Met onze gratis matrixtemplate voor vaardigheden voor de mijnbouw-industrie krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die aanwezig zijn in je organisatie, maar ook van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • MSHA - Mine Safety and Health Administration certification (MSHA, certificering voor mijnveiligheids- en gezondheidsadministratie (MSHA)
 • OSHA - Certificering voor veiligheid en gezondheid op het werk (OSHA)
 • Society for Mining, Metallurgy, and Exploration certification (SME, maatschappij voor Mijnbouw-, Metaal- en Exploratiecertificering)
 • Certified Mine Safety Professional (CMSP, gecertificeerd mijnveiligheidsprofessional)
 • Certified Mining Engineer (CME, gecertificeerd mijnbouwingenieur)
 • Certified Mineral Manager (CMM, gecertificeerd mineralenmanager)
 • Certified Mine Safety Coordinator (CMSC, gecertificeerd mijnveiligheidscoördinator)
 • Certified Mine Safety Instructor (CMSI, gecertificeerd mijnveiligheidsinstructeur)
 • Certified Environmental and Safety Compliance Officer (CESCO, gecertificeerd milieu- en veiligheidsfunctionaris)
 • Certified Industrial Hygienist (CIH, gecertificeerd industrieel hygiënist)
 • Certified Safety Professional (CSP, gecertificeerd veiligheidsprofessional)
 • Certified Hazardous Materials Manager (CHMM, gecertificeerd manager gevaarlijke stoffen)
 • Certified Industrial Emergency Responder (CIER, gecertificeerde industriële noodhulpverlener)
 • Certified Safety and Health Official (CSHO, gecertificeerd veiligheids- en gezondheidsfunctionaris)
 • Certified Occupational Health Nurse (COHN, gecertificeerd bedrijfsgezondheidsverpleegkundige)
 • Certified Emergency Manager (CEM, gecertificeerd Emergency Manager)
 • Certified Fire Protection Specialist (CFPS, gecertificeerd brandbeveiligingsspecialist)
 • Professional Engineer (PE License, professioneel gediplomeerd ingenieur)
 • Certified Welding Inspector (CWI, gecertificeerd lasinspecteur)
 • Gecertificeerd geoloog

Gerelateerde vaardigheden

Exploratie en boren naar mineralen: Vaardigheden die nodig zijn om waardevolle mineralen op te sporen en te winnen. Certificeringen die deze vaardigheid bewijzen zijn onder andere de Society for Mining, Metallurgy & Exploration (SME) Registered Member certificering en de Certified Mine Safety Professional (CMSP) certificering.

Veiligheid en gezondheid in de mijnbouw: Vaardigheden die nodig zijn om een veilige werkomgeving voor werknemers te garanderen. Certificaten die deze vaardigheid bewijzen, zijn onder andere de MSHA (Mine Safety and Health Administration) certificering Deel 48 en de NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) certificering voor Mine Safety and Health Specialist.

Bediening en onderhoud van zwaar materieel: Vereiste vaardigheden voor het bedienen en onderhouden van zware machines die in de mijnbouw worden gebruikt. Certificaten die deze vaardigheid aantonen zijn onder andere de NCCCO-certificering (National Commission for the Certification of Crane Operators) voor mobiele kraanmachinisten en de ASE-certificering (National Institute for Automotive Service Excellence) voor het repareren van zwaar materieel.

Geologie: Vaardigheden die nodig zijn om de samenstelling en kenmerken van geologische formaties te begrijpen. Certificeringen die deze vaardigheid bewijzen zijn onder andere de SME Registered Member certificering en de American Institute of Professional Geologists (AIPG) certificering.

Naleving van milieuwetgeving: Vaardigheden die nodig zijn om ervoor te zorgen dat mijnbouwactiviteiten voldoen aan de milieuwetgeving. Certificeringen die deze vaardigheid bewijzen zijn onder andere de SME Environmental Management and Stewardship certificering en de National Registry of Environmental Professionals (NREP) Certified Environmental Compliance Manager certificering.

Voordelen

Software voor competentiebeheer kan helpen om de certificeringen van mijnbouwingenieurs te controleren en bij te houden, zodat ze de juiste training en kennis hebben om zware machines te bedienen en veiligheidsprotocollen te handhaven.