in-/uitklappen navigatie

Hosting


Dit beleid legt uit waar en hoe wij uw gegevens hosten wanneer u AG5 gebruikt. Het verklaart ook de specifieke wijze waarop wij informatie gebruiken en openbaar maken.

We beginnen met de basis, met inbegrip van een aantal definities die u moeten helpen om deze overeenkomst te begrijpen. Als we zeggen “wij”, “ons” en “AG5”, dan verwijzen we naar AG5 software GmbH, een Duits bedrijf. Als we “u” of “lid” zeggen, verwijzen we naar de persoon of entiteit die is geregistreerd bij ons om de Diensten te gebruiken.

Wij bieden online platforms aan die u kunt gebruiken voor het maken, plannen en beheren van Skills (de “Diensten”). Wij bieden deze diensten aan op onze websites http://www.ag5.com en http://www.ag5.com (ieder een “Website” en samen de “Websites”).

 

DATACENTER

1. Hosting veiligheid
De hosting van de software is zeer goed beveiligd. Maximale veiligheid is van toepassing voor de datacenters (Datacenter), voor de dataverbinding (Verbinding), voor de opslag van gegevens (Opslag) en voor het gebruik van de software (Gebruik). Deze veiligheid wordt gegarandeerd door continue controles, escrow maatregelen en procedures.

2. Datacenters
AG5 maakt gebruik van meerdere Datacenters van verschillende externe dienstverleners om de servers te hosten. AG5 zal licentiehouders tenminste 90 dagen voordat de wijziging ingaat op de hoogte brengen van elke wijziging in het gebruik van datacenters en/of de dienstverlener.

3. Certificering data center
De Datacenters voldoen aan strenge normen en zijn gecertificeerd volgens de hoogste industrienormen. De veiligheid in de Datacenters bestaat uit zichtbare en onzichtbare fysieke maatregelen en andere faciliteiten om een ononderbroken service te garanderen.

4. Back-up Data Policy
AG5 garandeert een back-up (back-up) per dag van de gegevens op de productie servers (Productie Server). AG5 archiveert permanent de Back-up op back-up servers (Back-up Server) in een ander Datacenter. Een dagelijkse back-up wordt voor 1 maand gearchiveerd door AG5. Een wekelijkse back-up wordt gearchiveerd door AG5 voor 6 maanden en een maandelijkse back-up wordt gearchiveerd voor een jaar.

5. Back-up Servers
De Back-up Servers zijn 24 uur per dag in de read-only-modus beschikbaar. In het geval van een systeemstoring van de Productie Servers kan deze read-only-modus worden uitgeschakeld, waardoor de Back-up Servers operationeel worden. Alle communicatie tussen de Productie Servers en de Back-up Servers is versleuteld.

6. Beperking van Processing
AG5 hanteert geen vaste limiet voor de hoeveelheid gegevens die u kunt verwerken met behulp van de Hosting (Processing). Dit betekent echter niet dat AG5 een onbeperkte Processing zal toestaan. Bij meer dan 50% hoger dan gemiddelde Processing in vergelijking met het aantal gebruikers waarvoor wordt betaald, zal AG5 u op de hoogte brengen.

7. Beveiliging firewalls
Alle servers die worden gebruikt door AG5 worden beschermd door meerdere firewalls: de eerste is een hardware-firewall die het verkeer alleen mogelijk maakt via HTTP, HTTPS en SSH poorten (80, 443 en 22). Bovendien beschikt elke server over een software firewall, die ervoor zorgt dat de server alleen kan worden beheerd vanuit bepaalde IP-adressen. Het registreert ook alle verboden verbindingen en elke SSH sessie naar een logbestand. De Servers zijn alleen toegankelijk via het HTTPS-protocol. Dit betekent dat alle data verkeer van en naar de servers wordt gecodeerd met behulp van 256-bit AES-encryptie met SSL. Alle dataverkeer wordt geanalyseerd en alle verkeer die afwijkt van het normale patroon wordt onmiddellijk geblokkeerd. XML en SOAP communicaties zijn onderworpen aan extra controles.

8. AG5 Medewerkers Gedragscode
AG5 handhaaft verplichte procedures die worden beschreven in de interne gedragscode van de organisatie (Code of Conduct). Alle medewerkers van AG5 hebben de gedragscode ondertekend en worden begeleid door de security manager om de naleving van deze procedures te waarborgen.

9. Escrow
AG5 heeft een escrow-beleid (Escrow). De broncode van de Software en de Documentatie zijn eigendom van een andere rechtspersoon (de eigenaar) dan AG5. Mocht een situatie ontstaan waarin AG5 niet langer in staat zou zijn om de diensten aan te bieden, dan garandeert de eigenaar de beschikbaarheid van zowel de software als de documentatie voor alle gebruikers.

10. Verlies van gegevens
AG5 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwijdering, correctie, vernietiging, beschadiging, verlies of falen van uw gegevens, tenzij deze veroorzaakt is door de nalatigheid of opzettelijke onrechtmatige handelingen van AG5.

11. Eigendom Gegevens
U bepaalt welke gegevens worden opgeslagen en/of uitgewisseld met behulp van de Hosting. AG5 heeft geen kennis van deze gegevens. U bent er verantwoordelijk voor dat de gegevens die door Gebruikers opgeslagen en/of uitgewisseld worden rechtmatig zijn en niet de rechten van derden schenden. AG5 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gegevens die opgeslagen en/of uitgewisseld worden met behulp van de Hosting.

12. Onderbrekingen Hosting
De Hosting kan worden onderworpen aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van het internet en elektronische communicatie. AG5 is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, leveringsfouten of andere schade als gevolg van dergelijke problemen, tenzij veroorzaakt door de nalatigheid of opzettelijke onrechtmatige handelingen van AG5.

Hosting versie: 14.11.23 – bijgewerkt november 2014