in-/uitklappen navigatie

Algemene voorwaarden


Bedankt voor het gebruik van AG5. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door. Door het gebruik van AG5 of het aanmelden voor een account, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Dit is een wettelijke overeenkomst.

We beginnen met de basis, met inbegrip van een aantal definities die u moeten helpen om deze overeenkomst te begrijpen. AG5 (“AG5” of de “Dienst”) is een dienst aangeboden via de URL http://www.ag5.com of http://www.ag5.com (we noemen deze de “Website”) die het voor u mogelijk maakt om de veiligheidsvaardigheden van uw mensen te waarborgen. AG5 heeft werknemers, onafhankelijke contractanten en vertegenwoordigers (“ons Team”). Als klant van de Service of een vertegenwoordiger van een entiteit die een klant is van de Dienst, dan bent u de “Klant” volgens deze overeenkomst (of “u”). Deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) bepalen de voorwaarden waaronder u AG5 mag gebruiken en hoe wij uw account zullen behandelen terwijl u klant bent. Als u vragen heeft over onze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

ACCOUNT
1. Bevoegdheid
Om AG5 te kunnen gebruiken, moet u:
1. minstens achttien (18) jaar oud zijn;
2. het registratieproces hebben voltooid;
3. akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden; en
4. waarheidsgetrouwe, volledige en up-to-date contactgegevens leveren.

2. Termijn
De termijn begint wanneer u zich aanmeldt voor AG5 en gaat door zolang u de dienst gebruikt. Door te klikken op de knop en het invoeren van uw gebruikersnaam heeft u officieel de Voorwaarden “ondertekend”. Als u zich aanmeldt voor AG5 namens een bedrijf of andere entiteit, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid heeft om deze voorwaarden namens hen te aanvaarden.

3. Het sluiten van uw account
U of AG5 kan deze overeenkomst op elk moment en om welke reden dan ook doormiddel van een kennisgeving aan de andere partij beëindigen. We kunnen onze service aan u op elk gewenst moment opschorten, met of zonder opgaaf van redenen. Als wij uw account zonder reden beëindigen, zullen we een pro rata deel van uw maandelijkse vooruitbetaling terugbetalen. We zullen u niet terugbetalen of vergoeden als de oorzaak een overtreding van deze voorwaarden is. Zodra beëindigd, zullen wij uw account en alle gegevens die ermee in verband staan, met inbegrip van uw gegevens en e-mails permanent van onze website en database verwijderen.

4. Wijzigingen
Wij kunnen elk van de Voorwaarden wijzigen door gewijzigde Algemene Voorwaarden op onze Website te plaatsen en/of door een email te sturen naar het laatste e-mailadres dat u ons gaf. Tenzij u uw account binnen tien (10) dagen beëindigt, zullen de nieuwe Algemene Voorwaarden onmiddellijk effectief zijn en gelden voor alle verdere of nieuwe gebruik van AG5. We kunnen de Website, de Dienst of andere functies van de Service op elk moment wijzigen.

5. Account en wachtwoord
U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw account en wachtwoord. U bent ook verantwoordelijk voor ieder account waartoe u toegang heeft, of u het gebruik toestaat. U zult ons onmiddellijk op de hoogte brengen van ieder ongeoorloofd gebruik van uw accounts. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen als gevolg van gestolen of gehackte wachtwoorden. We hebben geen toegang tot uw huidige wachtwoord en om veiligheidsredenen kunnen we alleen uw wachtwoord resetten.

BETALEN
6. Maandelijkse Plannen
Onze kosten voor de maandelijkse plannen zijn te vinden op onze website en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en zullen worden gemaild naar het overeengekomen e-mailadres. Als een deel van een maand wordt opgenomen in de Termijn, dan is de betaling voor de volledige maand verschuldigd. Betalingen zijn verschuldigd voor elke maand op dezelfde datum, of de dichtstbijzijnde datum in die maand, vanaf de dag dat u zich heeft aangemeld bij ons en uw eerste maandelijkse betaling heeft gedaan (de “Betaal Datum”). Als u overgaat naar een ander prijsniveau, dan zult u moeten betalen voor hogere niveau op of voor de volgende betalingsdatum. Wanneer de termijn eindigt voordat dat betaling verschuldigd is, zult u nog steeds de betaling op het hogere niveau moeten doen.

7. Credit Cards
Zolang u klant bent, zult u ons geldige creditcard informatie geven en ons toestemming geven om de maandelijkse kosten af te trekken van die credit card, tenzij wij een automatische betaling overeenkomen.

8. Wijzigingen
We kunnen onze tarieven op elk moment wijzigen door het plaatsen van een nieuwe tariefstructuur op onze website en/of het verzenden van een melding via uw e-mail.

RECHTEN
9. Onze Eigendomsrechten
U zult onze merkgebonden rechten op de Website en in de software die wordt gebruikt om AG5 aan te bieden, respecteren (eigendomsrechten inclusief octrooien, handelsmerken, dienstmerken, database en auteursrechten).

10. Uw Eigendomsrechten
U verklaart en garandeert dat u toestemming geeft om al het materiaal uit de Dienst te gebruiken. U behoudt het eigendom van alle gegevens die u uploadt naar de Dienst.

11. Inhoud
Alle teksten, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto’s, merken, logo’s, geluiden, muziek, kunst en computer-code (gezamenlijk: “Inhoud”), inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, selectie, coördinatie, uitdrukking, “look and feel” en de rangschikking van dergelijke Inhoud op de Site is in eigendom, beheer of in licentie gegeven door of aan AG5 en wordt beschermd door handelsnaamrecht, auteursrecht, patenten en handelsmerken-wetten, en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentie-wetten.

12. Privacy beleid
Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde AG5 server. Wij verkopen, onder geen enkele omstandigheid uw gegevens, contacteren mensen op uw lijst, adverteren aan mensen op uw lijst, stelen uw gegevens of delen deze met een andere partij, tenzij het is vereist door de wet of tenzij u ermee akkoord gaat. Als iemand op uw lijst klaagt of contact met ons opneemt, dan kunnen wij contact met die persoon opnemen. Alleen geautoriseerde medewerkers krijgen toegang om gegevens te bekijken. U mag uw gegevens op elk gewenst moment exporteren (downloaden) van AG5, zolang wij een kopie hebben.
Wij zullen de informatie in uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken of openen voor de volgende redenen;
– factureren of het incasseren van aan ons verschuldigd geld;
– om u systeem waarschuwingsberichten te sturen;
– met u te communiceren over uw account; of
– om u informatieve en promotionele berichten te sturen.

VEILIGHEID
13. Beveiligen van uw gegevens
AG5 accounts vereisen een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen. U moet uw gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk houden, en nooit onthullen aan een derde partij. Omdat de informatie in uw website gevoelig is, worden wachtwoorden versleuteld; dit betekent dat wij uw wachtwoorden niet kunnen zien. We kunnen vergeten wachtwoorden daarom niet opnieuw sturen. We zullen ze alleen maar resetten.
Om uw gegevens te beschermen, maken onze Diensten gebruik van de nieuwste 128-bit Secure Socket Layer (SSL) technologie voor veilige transacties.

14. Beveiliging d.m.v. back ups
In het kader van de dienstverlening aan de Klant, maakt AG5 back ups van de informatie die de Klant in het AG5 systeem heeft geregistreerd. Dit gebeurt als volgt:
– van afgelopen maand worden de back-ups van elke dag bewaard;
– van de 3 maanden daar voorafgaand wordt een back-up per week bewaard;
– vanaf daar wordt er tot 12 maanden geleden een back-up per maand bewaard (dit houdt in dat bij beëindiging van het contract de back-up tot 1 jaar na ontbinding van het contract nog bestaat).
Op deze manier kan AG5 in opdracht van de Klant momentopnames uit het verleden terughalen en ook kan bij uitzonderlijke incidenten een back-up teruggeplaatst worden. Dit zal altijd in overleg met de Klant gebeuren.

15. Kopiëren van klantgegevens
In het kader van de dienstverlening aan de Klant, kopieert AG5 de informatie die in het systeem AG5 staat van de Klant voor interne doeleinden, zodat de situatie zo realistisch mogelijk nagebootst wordt. Hiertoe behoren ook Bijzondere Persoonsgegevens.

REGELS EN MISBRUIK
16. Het verzenden van e-mails
U zult geen Spam sturen! Met “spam,” bedoelen wij “Ongevraagde Massa E-mail”. Ongevraagd houdt in dat de Ontvanger geen verifieerbare toestemming heeft verleend voor de verzending van het bericht. Massa betekent dat de boodschap als onderdeel van een grotere verzameling van berichten wordt verzonden die allemaal een substantieel identieke inhoud hebben.

17. Bandbreedte Misbruik / Throttling
U mag alleen gebruik maken van onze bandbreedte voor uw AG5 diensten

18. Uw gebruik van de Site
U mag geen “deep-link”, “page-schrape”, “robot”, “spider” of ander automatisch apparaat, programma, algoritme of methodologie, of een soortgelijk of gelijkwaardig handmatig proces gebruiken om toegang te verwerven, te kopiëren, of monitoren van enige gedeelte van de Site of enige Inhoud. U mag daarnaast op geen enige wijze de navigatiestructuur of presentatie van de Site of enige Inhoud reproduceren of omzeilen, verkrijgen of trachten materialen, documenten of informatie via elk middel dat niet opzettelijk ter beschikking werd gesteld via de Site. AG5 behoudt zich het recht voor om dergelijke activiteiten te blokkeren.

19. Ongeautoriseerde Toegang
U mag niet proberen om ongeautoriseerd toegang tot een deel of kenmerk van de site, of enige ander systeem of netwerk verbonden aan de Site of enige AG5 server, of één van de aangeboden diensten op of via de site, door hacking, wachtwoord “mining” of enige andere onwettige middelen te verkrijgen.

20. Naleving van de wet
U verklaart en garandeert dat uw gebruik van AG5 zal voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. U bent verantwoordelijk om te bepalen of onze diensten geschikt zijn voor u om te gebruiken in het licht van de nationale regelgeving die van toepassing is op u, zoals EU Data Privacywetten of andere wetten.

AANSPRAKELIJKHEID
21. Beperking van aansprakelijkheid
Voor zover maximaal toegestaan door de wet, draagt u de volledige verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit uw gebruik van de Services. Wij en ons team zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, bestraffende, bijzondere of gevolgschade onder alle omstandigheden, zelfs als ze op basis van nalatigheid gebeuren of wij al geadviseerd waren over de mogelijkheid van die schade. Onze totale aansprakelijkheid voor alle claims over de Dienst in een maand zal niet meer bedragen dan wat u ons betaald heeft voor de Dienst van die maand.

22. Geen garanties
Voor zover maximaal toegestaan door de wet, verstrekken wij het materiaal voor de Dienst zoals deze is. Dat betekent dat we geen garanties bieden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

23. Schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord en houd ons en ons Team te vrijwaren van eventuele verliezen (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit alle claims die u maakt die niet zijn toegestaan onder deze voorwaarden te wijten aan een “Beperking van Aansprakelijkheid” of een andere bepaling. U stemt ook in met de vergoeding en ons te vrijwaren van eventuele verliezen (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit vorderingen van derden die claimen dat u of iemand die uw wachtwoord gebruikt, als het waar is, een van deze voorwaarden overtreedt.

24. Advocaatkosten
Als wij een claim tegen u indienen dat u deze voorwaarden geschonden heeft en we zegevieren, hebben wij het recht om redelijke advocaatkosten in rekening te brengen en eventuele schade of andere verlichting die ons wordt toegekend.

25. Disclaimer
AG5 kan niet beloven dat de site of enige inhoud, diensten of kenmerk van de site foutloos of ononderbroken zijn, of dat enige defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat uw gebruik van deze site specifieke resultaten zal opleveren. De site en diensten worden geleverd op een “als-is” en “als-beschikbaar” basis. Alle informatie op de site kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

FINE PRINT
26. Kennisgeving aan de Amerikaanse Overheid Eindgebruikers
De Software, inclusief alle documentatie zijn “Commerciële Items”, en bestaan uit Computer Software.

27. Opdrachten
U mag geen van uw rechten onder deze overeenkomst aan iemand anders toekennen. Wij kunnen onze rechten aan een ander persoon of entiteit naar eigen goeddunken wijzen.

28. Keuze van de wet
Het Nederlands recht is van toepassing en geschillen zullen worden onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank te Amsterdam.

29. Overmacht
We zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen of tekortkoming in de nakoming van enig deel van de Dienst, door iedere oorzaak buiten onze macht. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, overmacht, wijzigingen in wet- of regelgeving, embargo, oorlog, terrorisme, rellen, brand, aardbevingen, nucleaire ongevallen, zombie apocalyps, overstromingen, stakingen, stroomuitval, vulkanische activiteit, ongewoon ernstige weersomstandigheden en daden van hackers of derde internet service providers.

30. Overlevingsvermogen
Zelfs als deze overeenkomst wordt beëindigd, zullen de volgende paragrafen blijven gelden: Eigendomsrechten die eigendom van ons zijn, Eigendomsrechten die eigendom van U zijn, Beperking van de Aansprakelijkheid.

31. Scheidbaarheid
Als blijkt dat een deel van deze overeenkomst niet afdwingbaar is, dan zal dat deel zo weinig als nodig is worden verwijderd of bewerkt, en de rest van de Voorwaarden blijven nog steeds geldig.

32. Interpretatie
De headers worden alleen in deze overeenkomst gebruikt om deze gemakkelijker te lezen en te begrijpen. Het feit dat wij deze voorwaarden schreven zal geen invloed hebben op de manier waarop deze overeenkomst wordt geïnterpreteerd.

33. Wijzigingen
Wijzigingen of aanpassingen aan deze voorwaarden zullen niet effectief zijn totdat wij bericht van de herziende voorwaarden posten op de Website. Dat terzijde, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde functies van de Dienst (de “Aanvullende Voorwaarden”). De Aanvullende Voorwaarden worden geacht opgenomen te zijn in deze Voorwaarden als u deze functie activeert. Wanneer er een conflict bestaat tussen deze Voorwaarden en de Aanvullende voorwaarden, zullen de aanvullende voorwaarden controleren. Als wij niet onmiddellijk actie ondernemen op na de overtreding van deze voorwaarden, hebben wij niet de rechten van de voorwaarden opgegeven en we kunnen nog steeds actie ondernemen op een zeker moment.

34. Verdere acties
U stelt alle documenten en alle acties ter beschikking die nodig zijn om uw verplichtingen onder deze Voorwaarden te vervullen.

35. Kennisgevingen
Elke kennisgeving aan u zal effectief worden wanneer wij u deze toesturen naar het laatste e-mail adres of fysiek adres dat u ons gegeven hebt, of op onze AG5 website.

36. Volledige Overeenkomst
Deze bestaan uit de Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden die u hebt afgesproken om samen de gehele overeenkomst te sluiten die alle eerdere overeenkomsten, verklaringen en afspraken zal vervangen.

Gebruiksvoorwaarden versie: 16.11.04 – bijgewerkt november 2016