HR-managementsoftware: in 5 stappen naar een competentiegericht bedrijf

Een competentiegerichte benadering met HR-managementsoftware

Om te kunnen voldoen aan de toenemende behoefte aan flexibiliteit, agency en gelijkheid op de huidige arbeidsmarkt, is een goed gestuctureerd bedrijf nodig dat de nadruk legt op het versterken van de belangrijkste vaardigheden. Toch kan het maken van de stap naar een competentiegericht bedrijf uitdagend zijn. Dit vereist namelijk een investering van zowel geld als tijd en het kan lastig zijn om te bepalen waar je nou moet beginnen. Volgens Deloitte gelooft 85% van de bedrijven en HR-managers dat de komende drie tot vijf jaar een competentiegerichte aanpak belangrijk zal zijn voor het succes van hun bedrijf. In dit artikel lees je meer over hoe HR-managementsoftware jou kan helpen om het talent van je personeel optimaal te benutten en je bedrijf competentiegericht te maken.

Wat is een competentiegericht bedrijf?

Wat is een competentiegericht bedrijf?

Voorheen waren bedrijven met name gefocust op taken en werden functiebeschrijvingen en functies gebaseerd op wat er bereikt moest worden. Deze aanpak houdt echter geen rekening met de unieke vaardigheden en capaciteiten van een werknemer. Het resultaat? Veel bedrijven hebben te maken met skills gaps en uitdagingen bij het werven van nieuw talent.

En de oplossing? Een competentiegericht bedrijf. Bij een competentiegericht bedrijf staan vaardigheden en menselijke capaciteiten centraal in de talentstrategie, waardoor er een nieuw bedrijfsmodel voor werk en personeel ontstaat.

Slechts 14% van de bedrijfsleiders is het er helemaal mee eens dat hun bedrijf de vaardigheden en capaciteiten van hun personeel optimaal benut. Het ontwikkelen van een competentiegericht bedrijf kan dit veranderen, bijvoorbeeld door individuele werknemers te koppelen aan taken waarvoor zij op basis van hun vaardigheden het meest geschikt zijn. Dit leidt tot betere prestaties en stelt werknemers in staat om hun sterke punten te gebruiken en hun capaciteiten te ontwikkelen. Dit kan op zijn beurt weer leiden tot meer werktevredenheid en betrokkenheid. Uiteindelijk is het doel van een competentiegerichte organisatie natuurlijk om een meer wendbaar, aanpasbaar en succesvol bedrijf te worden.

Waarom hebben we competentiegerichte bedrijven nodig?

Skills gap en de toekomst van vaardigheden zijn niet zomaar gewoon populaire woorden. Met de opkomst van nieuwe technologieën en automatisering zijn dit noodzakelijke begrippen geworden.

Het World Economic Forum voorspelt dat 40% of meer van de belangrijkste vaardigheden binnen vijf jaar zal veranderen. Volgens een rapport van McKinsey over de ontwikkelingen tot 2030 op de Duitse arbeidsmarkt hebben ongeveer zes miljoen werknemers omscholing nodig en moeten vier miljoen werknemers vanwege de automatisering wellicht van beroep veranderen.

Tegelijkertijd bleek uit een survey van McKinsey dat 44% van de respondenten aangeeft dat hun bedrijf in de komende vijf jaar te maken zal hebben met tekorten aan vaardigheden, en nog eens 43% geeft aan dat de tekorten aan vaardigheden nu al voorkomen – 87% benoemt dat er nu al sprake is van tekorten of dat deze binnen een aantal jaar verwacht worden.

Dus, hoe kunnen we deze skills gaps dichten? Een manier is om een competentiegericht bedrijf op te zetten.

Een competentiegericht bedrijf meet en analyseert voortdurend zijn personeel om zo vast te stellen welke vaardigheden de komende jaren belangrijk zijn. Deze aanpak stelt bedrijven in staat om niet alleen de komende trends en veranderingen, maar ook de concurrentie voor te blijven. Bovendien bevordert dit een cultuur van voortdurend leren, iets wat essentieel is in de snelveranderende wereld van vandaag.

AG5 skills management software

Wat zijn de voordelen van een competentiegericht bedrijf?

De meest succesvolle bedrijven zijn degene die competentiegericht te werk gaan. Volgens Deloitte geeft ongeveer 75% van de leidinggevenden en werknemers aan dat beloning op basis van vaardigheden en transparantie over de waarde van vaardigheden een positieve ontwikkeling zou zijn. Daarnaast laat Deloitte Research zien dat werknemers openstaan voor bedrijven die nieuwe databronnen gebruiken om hun capaciteiten te begrijpen; 79% van de werknemers geeft aan dat hun werkgever gegevens over hun vaardigheden en capaciteiten mag verzamelen.

We geven je een overzicht van een aantal voordelen van een competentiegerichte benadering:

Voor werkgevers

  • Toegenomen productiviteit. Werknemers die op basis van hun vaardigheden en capaciteiten gecompenseerd worden, zullen gemotiveerd zijn om die skills optimaal te gebruiken.
  • Verbeterde kwaliteit. Als werknemers ernaar streven om hun vaardigheden zo goed mogelijk in te zetten, is de kans groot dat zij kwalitatief werk leveren dat aan de verwachtingen voldoet of deze zelfs overtreft.
  • Lagere opleidingskosten. Met betaling op basis van vaardigheden kunnen nieuwe werknemers direct aan de slag, omdat zij al gecompenseerd worden voor de vaardigheden die zij al in huis hebben. Dat leidt tot lagere opleidingskosten en nieuwe werknemers kunnen sneller hun steentje bijdragen.

Voor werknemers.

  • Meer autonomie. Een van de belangrijkste voordelen van een competentiegerichte aanpak is dat deze werknemers meer autonomie over hun eigen werk geeft. In plaats van dat werknemers wordt verteld wat zij moeten doen, kunnen zij hun eigen ideeën en creativiteit inzetten om hun werk naar eigen inzicht te doen. Deze autonomie kan leiden tot hogere tevredenheid en betrokkenheid.
  • Grotere motivatie. Binnen een competentiegericht bedrijf weten werknemers dat ze beloond worden voor het leren en in praktijk brengen van nieuwe vaardigheden. Hierdoor zijn ze eerder geneigd om initiatief te nemen om zichzelf professioneel te ontwikkelen.
  • Meer kans op promotie. Doorgroeimogelijkheden worden met name bepaald door iemands vaardigheden. Dat betekent dat iedereen die bereid is om zich in te spannen een promotie of opslag op basis van hun eigen verdiensten kan verdienen.
  • Verbeterde werktevredenheid. Werknemers die op basis van hun vaardigheden gecompenseerd worden, zijn meer tevreden over hun baan. Wanneer werknemers het gevoel hebben dat hun inspanningen herkend en gewaardeerd worden, zal hun betrokkenheid bij het bedrijf toenemen.

HR-managementsoftware van AG5

Uitdagingen bij de switch naar een competentiegerichte aanpak

De overgang naar een competentiegericht bedrijf is niet zonder uitdagingen. Een onderzoek van Deloitte bracht enkele obstakels bij de switch naar een competentiegerichte aanpak in kaart. We noemen enkele belangrijke uitdagingen en laten zien hoe HR-managementsoftware kan helpen om deze obstakels te overwinnen.

1. Oude mindsets en werkwijzen (46%)

HR-managementsoftware kan je helpen om oude mindsets en werkwijzen te vervangen door inzicht te geven in de vaardigheden die nodig zijn om specifieke taken of functies uit te voeren. Met deze informatie kun je datagestuurde beslissingen nemen over de vaardigheden die essentieel zijn voor jouw bedrijf en welke je kunt loslaten.

2. Op de hoogte blijven van veranderende vaardigheden (32%)

Het kan zeer uitdagend zijn om bij te blijven als de vaardigheden die je organisatie nodig heeft veranderen. Dankzij HR-managementsoftware blijf je deze veranderingen voor, omdat je de vaardigheden waar vraag naar is of die verouderd raken in kaart kunt brengen. Met deze informatie kun je ervoor zorgen dat je werknemers niet alleen nu, maar ook in de toekomst over de juiste vaardigheden beschikken.

3. Onvermogen om vaardigheden aan bedrijfsprioriteiten te koppelen (29%)

HR-managementsoftware kan je helpen om goed opgeleide werknemers aan de prioriteiten van je bedrijf te koppelen. Op basis van dit overzicht kun je plannen voor opleiding en ontwikkeling opstellen, die werknemers helpen om de vaardigheden te verwerven die ze nodig hebben om succesvol te zijn.

AG5 skills matrix software

4. Complexiteit en moeilijkheden bij het beheer van competentiegerichte werkwijzen (28%)

Dankzij HR-managementsoftware kun je snel en gemakkelijk de vaardigheden van werknemers beoordelen, skills gaps in kaart brengen en plannen voor opleiding en ontwikkeling opstellen.

5. Ontbreken van een standaarddefinitie of taxonomie van vaardigheden (26%)

Om dit obstakel te overwinnen, is het belangrijk om een systeem te hebben voor het definiëren en categoriseren van vaardigheden. Met de HR-managementsoftware beschik je over een manier om skills te beoordelen, vast te stellen en bij te houden, wat helpt omvaardigheden te ordenen.

6. Onvoldoende gegevens over vaardigheden (20%)

HR-managementsoftware biedt een gedetailleerd rapport met informatie over de vaardigheden van je werknemers. Dankzij deze gegevens kun je trends vaststellen en geïnformeerde beslissingen nemen.

7. Onvermogen om prestaties op basis van vaardigheden te evalueren (20%)

HR-managementsoftware helpt je om de meest belangrijkste skills voor succes in kaart te brengen, omdat je vaardigheden en prestaties van werknemers in de loop der tijd kunt volgen. Daarnaast kun je de software gebruiken om plannen voor opleiding en ontwikkeling op te stellen, zodat je werknemers kunt helpen om hun prestaties te verbeteren.

Uitdagingen bij de switch naar een competentiegerichte aanpak

Vijf stappen om een competentiegericht bedrijf op te zetten

Binnen competentiegericht bedrijf kunnen werknemers vrijer bewegen tussen projecten en taken die gebaseerd zijn op hun eigen unieke sterke punten en vaardigheden. Dit biedt meer flexibiliteit en creativiteit en verhoogt de betrokkenheid van je personeel. Maar hoe kun je de overstap van een traditionele naar een competentiegerichte organisatie maken? We geven je vijf stappen om snel aan de slag te gaan:

1. Bepaal de vaardigheden die jouw bedrijf nodig heeft.

Begin met het bekijken van je huidige organisatiestructuur. Breng de vlakken waarop verbetering nodig is en de vaardigheden die daarbij helpen in kaart. Stel een lijst op met de belangrijkste vaardigheden die het meest essentieel zijn voor succes in jouw sector.

2. Stem individuele vaardigheden af op de behoeften van het bedrijf.

Begin met het beoordelen van de vaardigheden van iedere werknemer in jouw bedrijf. Koppel deze vaardigheden vervolgens aan de behoeften van het bedrijf om de skills gap te dichten. Als je bijvoorbeeld teamleden hebt die bereid en in staat zijn om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, investeer dan in opleidingen en ontwikkelingsprogramma’s, zodat zij kunnen helpen om eventuele tekorten aan te vullen. Als je intern geen werknemers hebt met de gewenste vaardigheden, ga dan buiten je bedrijf op zoek naar talent.

3. Breng de skills gaps in kaart en ontwikkel een strategie

Als je eenmaal hebt bepaald welke vaardigheden jouw bedrijf nodig heeft, is het tijd om te beoordelen waar die vaardigheden momenteel nog ontbreken. Daarvoor is het goed om met je teamleden en teamleiders in gesprek te gaan, functiebeschrijvingen te herzien en functioneringsgesprekken te voeren. Je kunt hier maar beter eerlijk zijn: als er vlakken zijn waarop je team tekortschiet, kun je die beter zo snel mogelijk aanpakken.

Het is essentieel voor je werknemers om opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden in kaart te brengen. Stel een plan op voor hoe werknemers deze middelen kunnen inzetten om de benodigde vaardigheden te ontwikkelen.

HR-managementsoftware van AG5

4. Implementeer je plannen en controleer de resultaten

De volgende stap is om je strategie te implementeren. Begin met het uitrollen van je plan naar werknemers en geef hen tijd om hun trainingen en opleidingen te voltooien. Controleer de resultaten van je inspanningen door veranderingen in het gedrag en werkprestaties van je werknemers te beoordelen. Pas zo nodig je plan aan, zodat het aan de behoeften van je bedrijf blijft voldoen.

5. Creëer een sterke leercultuur.

Om een competentiegerichte aanpak echt te laten werken, moet je binnen je bedrijf een cultuur creëren waarin continu leren de norm is. Moedig teamleden aan om groeimogelijkheden te zoeken, geeft opbouwende feedback die leidt tot verbetering en creëer een cultuur waarin iedereen optimaal kan presteren.

HR-managementsoftware van AG5

Een competentiegerichte aanpak is een win-winsituatie voor werkgevers én werknemers. Het belang van vaardigheden en capaciteiten benadrukken, leidt tot betere prestaties, meer werkplezier en een verbeterde werktevredenheid.

De software van AG5 kan je helpen om deze switch te maken. Ontdek meer over AG5 en hoe deze software je kan helpen om een competentiegerichte organisatie op te zetten. Vraag vandaag nog een gratis demo aan!Gerelateerde berichten

Get the latest updates!

Subscribe to AG5 and receive the best product tips straight to your inbox