Software voor HR-beheer: 5 stappen om een op vaardigheden gebaseerde organisatie op te bouwen

Een op vaardigheden gebaseerde aanpak met HR-managementsoftware

Om te kunnen voldoen aan de toenemende behoefte aan flexibiliteit, kracht en gelijkheid in de hedendaagse werkomgeving is een goed gestructureerde organisatie nodig waar de nadruk ligt op het aanscherpen van belangrijke vaardigheden. De overstap naar een op vaardigheden gebaseerde organisatie kan echter een hele uitdaging zijn. Het vereist een investering van zowel geld als tijd, en het kan moeilijk zijn om te bepalen waar je het beste mee kunt beginnen. Volgens Deloitte gelooft 85% van de bedrijfs- en HR-managers dat een op vaardigheden gebaseerde organisatie zeer of enigszins belangrijk zal zijn voor het succes van hun bedrijf in de komende drie tot vijf jaar. In dit artikel bespreken we HR-managementsoftware. Hoe kan dit je helpen om het talent van je personeel te benutten, en je organisatie om te vormen tot een volwaardige op vaardigheden gebaseerde speler.

Wat is een op vaardigheden gebaseerde organisatie?

Wat is een op vaardigheden gebaseerde organisatie

In het verleden waren organisaties vooral gericht op taken, met functiebeschrijvingen en rollen gebaseerd op wat er moest worden bereikt. Deze benadering houdt echter geen rekening met de unieke vaardigheden en capaciteiten van elk individu. Als gevolg daarvan hebben veel organisaties te maken met tekorten aan vaardigheden en uitdagingen op het gebied van talentwerving.

De oplossing is een op vaardigheden gebaseerde organisatie. Een op vaardigheden gebaseerde organisatie plaatst vaardigheden en menselijke capaciteiten in het middelpunt van talentstrategieën. Dat faciliteert een nieuw bedrijfsmodel voor werk en het personeel.

Slechts 14% van de bedrijfsleiders is het er helemaal mee eens dat hun organisatie de vaardigheden en capaciteiten van het personeel optimaal benut. Het cultiveren van een op vaardigheden gebaseerde organisatie kan dit veranderen door mensen te koppelen aan de taken waarvoor ze het meest geschikt zijn op basis van hun vaardigheden. Dit leidt tot betere taakprestaties. Zo zijn werknemers in staat om hun sterke punten te gebruiken en hun vaardigheden te ontwikkelen. Dit kan ook weer leiden tot meer werknemerstevredenheid en betrokkenheid. Uiteindelijk is het doel van een op vaardigheden gebaseerde organisatie om te zorgen voor meer wendbaarheid, flexibiliteit en succes organisatie.

Waarom hebben we op vaardigheden gebaseerde organisaties nodig?

De vaardigheidskloof en de toekomst van vaardigheden zijn geen modewoorden. Met de opkomst van nieuwe technologieën en automatisering is het een noodzakelijk element geworden.

Het Wereld Economisch Forum voorspelt dat 40% of meer van de huidige werknemers met kernvaardigheden binnen vijf jaar moet veranderen. Volgens een rapport van McKinsey over de ontwikkeling van de Duitse arbeidsmarkt tot aan 2030 hebben bijvoorbeeld ongeveer 6 miljoen werknemers fundamentele omscholing nodig. Nog eens 4 miljoen anderen moeten misschien van beroep veranderen als gevolg van automatisering.

Ondertussen verklaarde 44% van de respondenten in een onderzoek van McKinsey dat hun organisaties de komende vijf jaar te maken zullen krijgen met vaardigheidstekorten. En nog eens 43% meldde dat er nu al vaardigheidstekorten zijn. Niet minder dan 87% van de respondenten zei dat ze nu al een vaardighedenkloof hebben of die binnen een paar jaar verwachten.

Dus hoe kunnen we deze vaardigheidskloof dichten? Eén manier is het ontwikkelen van een op vaardigheden gebaseerde organisatie.

Een op vaardigheden gebaseerde organisatie meet en analyseert voortdurend haar personeelsbestand om te bepalen welke vaardigheden de komende jaren cruciaal zullen zijn. Deze aanpak stelt bedrijven in staat om opkomende trends en veranderingen voor te blijven en zo een voorsprong op de concurrentie te behouden. Het bevordert ook een cultuur van permanent leren, en dat is essentieel in de snelle wereld van vandaag.

AG5 software voor vaardighedenbeheer

Wat zijn de voordelen van een op vaardigheden gebaseerde organisatie?

De meest succesvolle organisaties zijn organisaties die een op vaardigheden gebaseerde aanpak actief omarmen. Volgens Deloitte zegt ongeveer 75% van de leidinggevenden en werknemers dat een op vaardigheden gebaseerd loon en transparantie over wat vaardigheden waard zijn een positieve ontwikkeling zou zijn. Daarnaast toont Deloitte Research aan dat werknemers graag willen dat organisaties nieuwe gegevensbronnen gebruiken om hun vaardigheden beter te begrijpen. Zo’n 79% van de werknemers staat ervoor open dat hun organisatie gegevens verzamelt over hun vaardigheden en capaciteiten.

Dit is een kleine greep van de vele voordelen van een op vaardigheden gebaseerde aanpak:

Voor werkgevers

  • Hogere productiviteit. Werknemers die gecompenseerd worden op basis van hun vaardigheden en capaciteiten zullen eerder gemotiveerd zijn om die vaardigheden maximaal te benutten.
  • Betere kwaliteit. Als werknemers zich richten op het zo goed mogelijk inzetten van hun vaardigheden, is de kans groter dat ze werk van hoge kwaliteit produceren dat aan de verwachtingen voldoet of die zelfs overtreft.
  • Lagere trainingskosten. Met een op vaardigheden gebaseerd loon kunnen nieuwe werknemers meteen aan de slag omdat ze al worden gecompenseerd voor de vaardigheden die ze meebrengen. Hierdoor zijn de trainingskosten lager en kunnen nieuwe werknemers eerder beginnen met bijdragen.

Voor werknemers

  • Meer autonomie. Een van de belangrijkste voordelen van een op vaardigheden gebaseerde aanpak is dat werknemers meer autonomie krijgen in hun werk. In plaats van dat hen wordt verteld wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen, kunnen werknemers hun ideeën en creativiteit gebruiken om de klus te klaren zoals zij dat willen. Meer autonomie kan leiden tot meer werknemerstevredenheid en betrokkenheid.
  • Meer motivatie. In een op vaardigheden gebaseerde organisatie weten werknemers dat ze beloond worden voor het aanleren van nieuwe vaardigheden en het in de praktijk brengen ervan. Daardoor zullen ze eerder initiatief nemen om zichzelf professioneel te ontwikkelen.
  • Meer doorgroeimogelijkheden. Doorgroeimogelijkheden worden voornamelijk bepaald door de vaardigheden van een individu. Dat betekent dat iedereen die bereid is zich in te spannen een promotie of opslag kan verdienen op basis van eigen verdiensten.
  • Meer werknemerstevredenheid op de werkplek. Werknemers die worden gecompenseerd op basis van hun vaardigheden zijn meer tevreden met hun baan. Wanneer werknemers het gevoel hebben dat hun inspanningen worden erkend en gewaardeerd, neemt hun betrokkenheid bij hun organisatie toe.

AG5 HR-managementsoftware

Uitdagingen bij het overstappen naar een op vaardigheden gebaseerde aanpak

De overstap naar een op vaardigheden gebaseerde organisatie is niet zonder uitdagingen. Een onderzoek van Deloitte identificeerde de obstakels voor de transformatie naar een op vaardigheden gebaseerde organisatie. Hier zijn enkele belangrijke obstakels en hoe HR-managementsoftware je kan helpen die te overwinnen.

1. Verouderde denkwijzen en praktijken (46%)

HR-managementsoftware kan je helpen om oude denkpatronen en praktijken te overwinnen door inzicht te geven in de vaardigheden die nodig zijn om specifieke taken of rollen uit te voeren. Met deze informatie kun je datagestuurde beslissingen nemen over welke vaardigheden essentieel zijn voor je organisatie en welke minder aandacht behoeven.

2. In de pas blijven met veranderende vaardigheden (32%)

Het kan een uitdaging zijn om bij te blijven als de vaardigheden die je organisatie nodig heeft veranderen. HR-managementsoftware helpt je om de ontwikkelingen voor te blijven door te bepalen naar welke vaardigheden er vraag is en welke verouderd raken. Met deze informatie borg je dat je werknemers de juiste vaardigheden hebben, niet alleen voor vandaag maar ook voor morgen.

3. Onvermogen om vaardigheden te koppelen aan bedrijfsprioriteiten (29%)

HR-managementsoftware kan helpen de juiste geschoolde werknemers te koppelen aan bedrijfsprioriteiten. Op basis van dit overzicht kun je opleidings- en ontwikkelingsplannen opstellen die werknemers helpen de vaardigheden te verwerven die ze nodig hebben voor goede prestaties.

AG5 software voor vaardighedenmatrix

4. Complexiteit en moeilijkheid van het beheren van op vaardigheden gebaseerde praktijken (28%)

Met HR-managementsoftware kunnen veel taken geautomatiseerd worden; je kunt snel en eenvoudig de vaardigheden van werknemers beoordelen, hiaten in vaardigheden identificeren, en opleidings- en ontwikkelingsplannen maken.

5. Gebrek aan standaarddefinitie of taxonomie van vaardigheden (26%)

Om dit obstakel te overwinnen, is het essentieel om een systeem te hebben voor het definiëren en categoriseren van vaardigheden. HR-managementsoftware kan je helpen bij het maken van een vaardigheidstaxonomie. Het biedt een systeem voor het beoordelen, identificeren en bijhouden van vaardigheden.

6. Onvoldoende gegevens over vaardigheden (20%)

HR-managementsoftware biedt een gedetailleerd rapport over de vaardigheden van je werknemers. Deze gegevens kunnen je helpen om trends te identificeren en weloverwogen beslissingen te nemen.

7. Onvermogen om prestaties te evalueren op basis van vaardigheden (20%)

Door de vaardigheden en prestaties van werknemers in de loop der tijd bij te houden, kan HR-managementsoftware je helpen bij het identificeren van de meest kritieke vaardigheden voor succes. Je kunt het ook gebruiken om opleidings- en ontwikkelingsplannen te maken om werknemers te helpen hun prestaties te verbeteren.

Uitdagingen bij het overstappen naar een op vaardigheden gebaseerde aanpak

5 stappen om een op vaardigheden gebaseerde organisatie op te bouwen

In een op vaardigheden gebaseerde organisatie kunnen werknemers vrijer bewegen tussen projecten en taken op basis van hun unieke sterke punten en vaardigheden. Dit zorgt voor meer flexibiliteit, creativiteit en meer betrokken medewerkers. Dus hoe kun je de overstap maken van een traditionele naar een op vaardigheden gebaseerde organisatie? Hier zijn vijf stappen om te beginnen:

1. Bepaal de vaardigheden die je organisatie nodig heeft

Begin met het bekijken van je huidige organisatiestructuur. Identificeer de gebieden waarop je verbetering nodig hebt en de vaardigheden die je daarbij kunnen helpen. Maak een lijst van de belangrijkste vaardigheden voor succes in je eigen sector.

2. Stem de individuele vaardigheden af op de behoeften van de organisatie

Begin met het beoordelen van de vaardigheden van elke medewerker in je organisatie. Stem die vaardigheden vervolgens af op de behoeften van de organisatie om de vaardigheidskloof te dichten. Als je bijvoorbeeld teamleden hebt die bereid en in staat zijn om nieuwe vaardigheden te leren, investeer dan in opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s om hen te helpen de kloof op te vullen. Als je geen interne kandidaten hebt met de gewenste vaardigheden, ga dan op zoek naar talent buiten je organisatie.

3. Identificeer de vaardighedenkloof en ontwikkel een strategie 

Als je eenmaal hebt bepaald welke vaardigheden je organisatie nodig heeft, is het tijd om te beoordelen op welke plaatsen die vaardigheden momenteel ontbreken. Praat hiervoor met je teamleden en leiders, bekijk functiebeschrijvingen en voer prestatiebeoordelingen uit. Het is belangrijk om hier eerlijk te zijn. Indien er gebieden zijn waar je team tekortschiet, is het beter om ze nu aan te pakken.

Het is van essentieel belang om de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden van je werknemers in kaart te brengen. Maak een plan voor hoe werknemers deze middelen kunnen gebruiken om de nodige vaardigheden te ontwikkelen.

AG5 HR-managementsoftware

4. Voer de plannen uit en controleer de resultaten

De volgende stap is het implementeren van je strategie. Begin met het uitrollen van je plan bij je werknemers. Geef ze wel de tijd om opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten te voltooien. Controleer de resultaten van je inspanningen door veranderingen in het gedrag en de werkprestaties van werknemers te beoordelen. Pas indien nodig je plan aan, zodat het blijft voldoen aan de behoeften van je organisatie.

5. Een sterke leercultuur ontwikkelen 

Om te zorgen dat een op vaardigheden gebaseerde organisatie echt goed werkt, moet je een cultuur van permanent leren binnen je organisatie cultiveren. Moedig teamleden aan om te zoeken naar groeimogelijkheden. Geef constructieve feedback die leidt tot verbetering. Richt een omgeving in waarbij iedereen het gevoel heeft dat zij daar optimaal kunnen presteren.

AG5 HR-managementsoftware

De op vaardigheden gebaseerde aanpak is een win-winsituatie voor werkgevers en werknemers. Het legt de nadruk op het belang van vaardigheden en menselijke capaciteiten. Daardoor leidt dit tot betere prestaties, meer werktevredenheid en meer tevredenheid op de werkplek.

AG5-software kan helpen bij deze transformatie. Lees meer over AG5 en hoe we je kunnen ondersteunen bij het opbouwen van een op vaardigheden gebaseerde organisatie. Vraag vandaag nog een gratis demo aan!Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available