Cyberbeveiliging anno 2023: Hoe je je kunt aanpassen en kunt opbloeien ondanks een talentenschaarste

In een artikel van januari 2023 belicht Forbes de groeiende vaardigheidskloof op het gebied van cyberbeveiliging. Daarbij wordt gewezen op onderzoek van Cybersecurity Ventures , waaruit blijkt dat er een wereldwijd tekort van 3,5 miljoen mensen bestaat in de sector. Dit komt neer op een toename van 350% in de afgelopen tien jaar.

Volgens Computer Weekly – waarin cijfers worden aangehaald die afkomstig zijn uit onderzoek van cyberbeveiligingsbedrijf Trellix – wordt dit tekort gevoed door de frustraties van werknemers over het beroep. Daarbij heeft 47% het gevoel dat hun werkplek hen “beperkte promotie- en ontwikkelingsmogelijkheden” biedt, 35% een “gebrek aan een duidelijk loopbaantraject” noemt en nog eens 34% een “gebrek aan managementondersteuning” als oorzaak van hun ontevredenheid aanwijst.

Waarom wordt de vaardigheidskloof op het gebied van cyberbeveiliging groter?

De groeiende ontevredenheid van cyberbeveiligingsprofessionals over het beroep draagt op twee belangrijke manieren bij aan het tekort aan talent. Ten eerste vertrekken werknemers naar (vaak beter betaalde) functies bij andere bedrijven. Dit leidt tot vaardigheidstekorten voor bepaalde organisaties.

De tweede manier is ingrijpender: bijna een derde van de cyberbeveiligingsmedewerkers is van plan het vakgebied helemaal te verlaten. Dit voorspelt een grimmige nieuwe realiteit waaraan organisaties zich moeten aanpassen om concurrerend te blijven door toptalent aan te trekken en te behouden.

Wat kun je doen om de vaardigheidskloof op het gebied van cyberbeveiliging te overbruggen?

Om de vaardigheidskloof op het gebied van cyberbeveiliging te overbruggen, is een grondig begrip nodig van de ‘cyberbeveiligingsvaardigheden’ waar momenteel vraag naar is en die waardevol zijn. Dat inzicht helpt je om wervings- en opleidingsinitiatieven te ontwikkelen en plannen voor de ontwikkeling van werknemers op te stellen. Hiermee kun je medewerkers binden en tevreden houden ondanks de groeiende talentenschaarste.

Welke cyberbeveiligingsvaardigheden zijn het meest gewild?

Het vakgebied cyberbeveiliging is voortdurend in ontwikkeling. De vraag naar specifieke vaardigheden kan na verloop van tijd veranderen. Hieronder volgen de drie belangrijkste typen cyberbeveiligingsvaardigheden waar momenteel vraag naar is. We kijken ook naar waarom deze vaardigheden als zo waardevol worden gezien. Daarnaast kijken we naar veelvoorkomende certificeringen die iemands expertise op deze gebieden aantonen.

Bestuur, risicobeheer en naleving

Vaardigheden omtrent bestuur, risicobeheer en naleving hebben te maken met het opzetten van effectieve organisatiestructuren, het identificeren en beoordelen van potentiële risico’s en het garanderen van naleving van wettelijke en reglementaire vereisten. Deze vaardigheden hebben betrekking op het ontwikkelen van kaders, het implementeren van beheersingsmaatregelen en het handhaven van naleving met als doel het beperken van risico’s en het bevorderen van ethisch en verantwoordelijk gedrag. De volgende certificeringen tonen expertise op dit gebied aan:

 • Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)
 • Certified Information Systems Auditor (CISA)
 • Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)
 • Certified Compliance and Ethics Professional (CCEP)
 • Certified Internal Auditor (CIA)

Waarom zijn vaardigheden op het gebied van bestuur, risicobeheer en compliance waardevol in 2023?

Vaardigheden op het gebied van bestuur, risicobeheer en naleving zijn cruciaal in een dynamische bedrijfsomgeving om uitdagingen het hoofd te bieden in het kader van:

 • Veranderlijke regelgeving die van organisaties voortdurende naleving vergt om boetes en juridische problemen te voorkomen
 • Toenemende cyberbedreigingen waarvoor effectief risicomanagement nodig is om gevoelige gegevens te beschermen en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen
 • Bedrijfscontinuïteitsbehoeften die vragen om robuust risicomanagement om ononderbroken bedrijfsdoorgang te garanderen tijdens verstoringen of noodgevallen

Cloudbeveiliging

Naarmate het gebruik van cloudtechnologieën toeneemt, is kennis nodig van het beveiligen van cloudplatforms zoals Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure of Google Cloud Platform, evenals een grondig begrip van cloudarchitectuur, identiteits- en toegangsbeheer (IAM) en veilige configuratie. Dergelijke kandidaten kunnen in het bezit zijn van de volgende certificeringen:

 • Certified Cloud Security Professional (CCSP)
 • AWS Certified Security – Specialty
 • Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate
 • Google Cloud Certified – Professional Cloud Security Engineer
 • Certified Cloud Security Specialist (CCSS)

Waarom zijn cloudbeveiligingsvaardigheden waardevol in 2023?

Cloudbeveiligingsvaardigheden zijn waardevol anno 2023 omdat organisaties steeds meer afhankelijk zijn van cloudinfrastructuur voor gegevensopslag en applicatiehosting. Medewerkers met vaardigheden op het gebied van cloudbeveiliging helpen organisaties:

 • Gegevens, toepassingen en infrastructuur te beschermen tegen bestaande en nieuwe bedreigingen en kwetsbaarheden
 • Te voldoen aan de regelgeving voor gegevensbescherming, die gevoelige informatie beschermt die wordt opgeslagen of verwerkt in cloudomgevingen
 • Identiteits- en toegangsbeheer uit te voeren in een tijdperk waarin werken op afstand het nieuwe normaal is geworden

Netwerkbeveiliging

Netwerkbeveiligingsvaardigheden vragen om een goed inzicht in netwerkprotocollen, firewalls, inbraakdetectiesystemen (IDS) en virtuele privénetwerken (VPN’s). Kennis van netwerkverkeeranalyse, packet inspection en netwerksegmentatietechnieken wordt ook hoog gewaardeerd. Veelgevraagde certificeringen op het gebied van netwerkbeveiliging zijn onder andere:

 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
 • Certified Network Defense Architect (CNDA)
 • Certified Network Security Professional (CNSP)
 • Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security)
 • CompTIA Security+

Waarom zijn netwerkbeveiligingsvaardigheden waardevol in 2023?

Netwerkbeveiligingsvaardigheden zijn waardevol in 2023 door de toenemende complexiteit van netwerken en de opkomst van cyberbedreigingen. Netwerkbeveiligingsvaardigheden helpen organisaties:

 • Steeds meer gebruikmaken van thuiswerken en cloudtechnologieën, die gevoelig kunnen zijn voor beveiligingsrisico’s
 • Gebruikmaken van steeds meer IoT-apparaten. Deze apparaten bevatten kwetsbaarheden en dienen als potentiële toegangspunten voor cyberaanvallen
 • De continuïteit van essentiële systemen en diensten waarborgen temidden van evoluerende en geavanceerde cyberbedreigingen

Hoe kun je cyberbeveiligingsvaardigheden beheren en bijhouden?

Je kunt cyberbeveiligingsvaardigheden effectief beheren en bijhouden door verschillende proactieve maatregelen te nemen, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Het beoordelen van vaardigheden om bestaande cyberbeveiligingscapaciteiten te evalueren
 • Het ontwikkelen van competentiekaders die zijn afgestemd op industrienormen
 • Het bieden van mogelijkheden voor de voortdurende ontwikkeling van vaardigheden door middel van training
 • Skills management software gebruiken om vooruitgang te volgen en vaardigheidstekorten te identificeren

Vooral skills management software kan organisaties helpen om op de hoogte te blijven van de nieuwste cyberbeveiligingsbedreigingen en -technologieën en om te bepalen welke vaardigheden verder ontwikkeld dienen te worden. Uiteindelijk verbetert dat de veiligheid van de organisatie en verkleint dat het risico op cyberaanvallen.

Daarnaast kun je gebruikmaken van ons gratis cybersecurity skills matrix sjabloon. Dit bevat veel van de meest voorkomende cyberbeveiligingsvaardigheden die je organisatie nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

Hiermee krijgt je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die reeds in je organisatie aanwezig zijn en de vaardigheden die nog ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, uitgebreid en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

Download gratis cyberbeveilgingssjabloon

Wat doen organisaties om de vaardigheidskloof op het gebied van cyberbeveiliging te overbruggen?

Proact is een van Europa’s grootste onafhankelijke datacentra en leveranciers van clouddiensten. Het helpt bedrijven en overheden om kosten te besparen en risico’s te beperken, terwijl het hun flexibiliteit, productiviteit en efficiëntie verhoogt.

Om de cyberbeveiligingsvaardigheden van werknemers effectief te beheren, gebruikt Proact de skills management software van AG5. In plaats van omslachtige Excel- en Sharepoint-bestanden maakt het bedrijf gebruik van een gecentraliseerd systeem dat de eisen van softwarefabrikanten koppelt aan de certificeringen van medewerkers. Dit zorgt ervoor dat Proact de juiste medewerkers op het juiste moment aan de juiste projecten kan koppelen en vaardigheden en certificeringen vanuit de AG5-app kan beheren.

Lees de volledige casestudy van Proact om meer te weten te komen. Zo krijgt je beter inzicht in de manier waarop AG5 het beheer van cyberbeveiligingsvaardigheden kan transformeren.

Lees de casestudy van Proact

Ben je klaar om aan de slag te gaan met het beheren van de cyberbeveiligingsvaardigheden van je werknemers?

Als je klaar bent om de controle te nemen over de cyberbeveiligingsvaardigheden binnen je organisatie, boek dan vandaag nog een gratis live demo van 15 minuten van de skills management software van AG5. Zo ontdek je zelf wat AG5 voor jouw organisatie kan betekenen.

Boek een demoGerelateerde berichten

Klaar om vaardighedenmanagement onder de knie te krijgen?

Vraag een live demo aan van de enige plug and play Skills Management Software

Boek een demo