Bevorder de bekwaamheid van medewerkers

AG5 Capability matrix software

Bekwaamheid verwijst naar de vaardigheden, kennis en competenties van een werknemer. Naarmate de vraag naar specifieke vaardigheden groeit, wordt de skills gap steeds groter.

In een wereldwijde survey van McKinsey gaf 44% van de respondenten aan dat hun organisatie de komende vijf jaar met skills gaps te maken krijgt.

Om competitief te blijven moeten werkgevers nieuwe manieren vinden om de vaardigheden van hun werknemers continu te blijven ontwikkelen. Wat je daarvoor nodig hebt is weten hoe je nagaat of je werknemers de benodigde vaardigheden bezitten om hun werk goed uit te voeren?

Eén manier om de vaardigheden van werknemers te meten is door middel van capability matrix software. In dit artikel leg ik uit hoe je deze software de bekwaamheid van werknemers kan verbeteren.

Wat is capability matrix software?

Een Capability Matrix is een hulpmiddel waarmee je de vaardigheden, kennis en certificaten in kaart kunt brengen die je team nodig heeft.

Het helpt je skills gaps te identificeren zodat je deze kunt overbruggen met trainingen en andere initiatieven.

Wat is de bekwaamheid van een werknemer?

Op de werkplek is bekwaamheid het vermogen van werknemers om hun taken effectief uit te voeren.

Het bezitten van de vereiste vaardigheden en kennis voor het werk en het fysieke en mentale vermogen om het werk uit te voeren zijn essentiële aspecten van bekwaamheid.

Er zijn verschillende manieren om de capaciteiten van een werknemer te evalueren, zoals prestatiebeoordelingen, interviews en bekwaamheidsproeven.

Door deze metingen te analyseren kunnen managers de sterke en zwakke punten van hun werknemers beter begrijpen en probleemgebieden opsporen die verbetering behoeven.

Het beoordelen van de bekwaamheid en capaciteit van werknemers is essentieel om te kunnen garanderen dat een onderneming over de benodigde arbeidskrachten beschikt om te slagen.

Hoe meet ik de bekwaamheid van werknemers met een capability matrix?

Er zijn verschillende factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het meten van de bekwaamheid van werknemers. Dit zijn een paar van de belangrijkste:

1. Vaardigheden en ervaring zijn de meest voor de hand liggende factoren om rekening mee te houden bij het meten van bekwaamheid.

Een werknemer die de vaardigheden bezit en relevante ervaring heeft voor zijn of haar functie, is immers bekwamer dan iemand die deze vaardigheden niet bezit.

Een manier om dit te meten is door naar het cv van een werknemer te kijken en te vergelijken in hoeverre hun vaardigheden en ervaring overeenkomen met de vereisten voor de functie.

Een andere manier is om medewerkers tijdens hun prestatiebeoordeling simpelweg te vragen naar hun relevante vaardigheden en ervaring.

2. De kwaliteit van het werk kan op verschillende manieren worden gemeten, bijvoorbeeld door het behalen van deadlines en de kwaliteit van het geleverde werk te evalueren aan de hand van een gestelde norm.

2. Productiviteit kun je meten door het aantal werkuren of het aantal taken binnen een bepaald tijdsbestek te registreren en vergelijken.

4. Attitude is belangrijker dan je denkt. Een gemotiveerde werknemer met een positieve houding is meestal beter in staat goed werk te verrichten dan iemand met een negatieve werkhouding.

De werkhouding kan worden gemeten door middel van prestatiebeoordelingen en informele gesprekken met werknemers.

 

AG5: Bekwaamheid van personeel meten

 

Hoe kan ik de bekwaamheid van werknemers vergroten om de prestaties te verbeteren?

We delen vijf tips om je te helpen bij het verbeteren van je team’s competenties

  1. Stel duidelijke doelen en verwachtingen

De eerste stap naar het verbeteren van de bekwaamheid van werknemers is het stellen van duidelijke doelen en verwachtingen. Dit zal hen een beter inzicht geven in wat er wordt verwacht en hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van het bedrijf.

Wees specifiek en realistisch als je doelen stelt. Dit zorgt ervoor dat je team ze kan behalen.

1. Bied gepersonaliseerde ontwikkeingsmogelijkheden

Bied werknemers mogelijkheden voor training en ontwikkeling. De meeste mensen geven de voorkeur aan begeleiding van een mentor om de nodige vaardigheden en kennis te verwerven.

Daarom kun je trainingen en ontwikkelingsmogelijkheden bieden, zoals online cursussen, seminars of workshops.

2. Moedig uitdagingen aan

Een andere manier om de capaciteiten van werknemers te verbeteren is door hen te stimuleren om altijd groei in het vizier te houden.

Door uitdagingen aan te gaan en nieuwe taken of verantwoordelijkheden op zich te nemen, kunnen mensen hun vaardigheden uitbreiden. Dit zorgt voor meer betrokkenheid.

Bovendien is het essentieel om feedback te geven die hun sterke punten en verbeterpunten belicht.

 

AG5: Geef competenties en prestaties van werknemers een boost

 

3. Investeer in een positieve werkomgeving

Een positieve werkomgeving is essentieel voor de productiviteit en het moreel van werknemers. Als jouw team zich gesteund en gewaardeerd voelt, is de kans groter dat zij zich betrokken voelen bij hun werk en zich inzetten voor het bereiken van gezamenlijke doelen.

Er zijn verschillende manieren om een positieve werkomgeving te bevorderen, zoals open communicatie, het tonen van waardering en het maken van flexibele werkafspraken. De 9–5 mentaliteit evolueert naar een voorkeur voor flexibele werkschema’s.

4. Stimuleer een groei mindset

Een groei mindset betekent dat je gelooft dat intelligentie ontwikkeld kan worden door inspanning en toewijding. Als gevolg hiervan verbetert een positieve mindset de prestaties van werknemers, daarom is het dubbel de moeite waard om je team daarin te ondersteunen.

Je kunt bijvoorbeeld voorbeelden delen van individuen die uitdagingen hebben overwonnen door zichzelf te leren kennen en verder te ontwikkelen.

AG5 Capability Matrix Software

AG5-software is een passende oplossing voor het opslaan, beheren en analyseren van data over de voortgang van werknemers. Het bevat een capability matrix tool waarmee je de vaardigheden, kennis en competenties in kaart kunt brengen. Zo weet je zeker dat werknemers het van bekwaamheidsniveau hebben bereikt om in hun rol te kunnen slagen.

Met AG5-software volg je de vooruitgang van medewerkers, identificeer je skill gaps en je kunt trainingsresultaten en certificaten bijhouden. AG5-software is een tool voor alle ondernemingen die de bekwaamheid van werknemers prioriteit geeft.

Ervaar het verschil wat AG5 software voor jouw onderneming kan maken. Plan een live demo op afstand.Gerelateerde berichten

Klaar om vaardighedenmanagement onder de knie te krijgen?

Unlock your organization’s full potential with AG5